absolventka Právnickej fakulty, špecializujúca sa na spotrebiteľské právo, žije v Košiciach

„Sociálna spravodlivosť spočíva aj v ochrane spotrebiteľa!“