Pochádza z vinárskeho mestečka Pezinok. Okrem bežnej práci sa venuje minimalistickému bývaniu, ktoré vyplňuje všetok jeho voľný čas. V živote sa riadi trojuholníkovou zásadou a to čestnosť, spoľahlivosť a úprimnosť.

„Byť ekologický znamená byť skromný.“