Adresa

Slovenský PATRIOT
Škultétyho 1357/3
04001 Košice-Staré Mesto

Účet určený pre členské príspevky:

IBAN: SK10 7500 0000 0040 2886 6736

Účet určený pre dary:

IBAN: SK63 7500 0000 0040 2886 6752