Predseda strany

JUDr. Miroslav Radačovský

emeritný sudca, poslanec Európskeho parlamentu, žije v Hnilci

V roku 2019 bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu ako nezávislý, nestranícky kandidát, na šiestom mieste zo štrnástich, s počtom preferenčných hlasov 42 276. Žije v obci Hnilec, v regióne slovenského raja. Do roku 2019 v politike nepôsobil.

Ing. Miroslav Jäger

Ing. Miroslav Jäger

podpredseda strany

absolvent Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, venuje sa finančným trhom a menovej politike, žije v Poprade

„Nová generácia politikov vpred!“

Mgr. Jana Tilňaková

Mgr. Jana Tilňaková

podpredsedníčka strany

absolventka Právnickej fakulty, žije na severovýchode Slovenska v oblasti s veľkým počtom Rusínskych spoluobčanov, Snina

„Ženy patria do politiky!“

JUDr. Jana Pajtašová

JUDr. Jana Pajtašová

generálny manažér

absolventka Právnickej fakulty, špecializujúca sa na spotrebiteľské právo, žije v Košiciach

„Sociálna spravodlivosť spočíva aj v ochrane spotrebiteľa!“

Mgr. Michal Radačovský, M.B.A.

Mgr. Michal Radačovský, M.B.A.

Hovorca

absolvent odboru ekonomika a manažment podniku na City University of Seattle v Bratislave a Vysokej škole manažmentu v Trenčíne, pracoval dlhé roky vo verejnej správe a v Európskom parlamente; aktívny študent Dostatočne všeobecnej teórie riadenia a tzv. KSB

„Budúcnosť znamená mierová zahraničná politika, demilitarizácia Európy a vzájomný dialóg.“

JUDr. Róbert Šegeda

JUDr. Róbert Šegeda

absolvent Právnickej fakulty, advokát, žije v Malackách