Predseda strany

JUDr. Miroslav Radačovský

emeritný sudca, poslanec Európskeho parlamentu, žije v Hnilci

V roku 2019 bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu ako nezávislý, nestranícky kandidát, na šiestom mieste zo štrnástich, s počtom preferenčných hlasov 42 276. Žije v obci Hnilec, v regióne slovenského raja. Do roku 2019 v politike nepôsobil.

Ing. Miroslav Jäger

Ing. Miroslav Jäger

podpredseda strany

absolvent Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, venuje sa finančným trhom a menovej politike, žije v Poprade

„Nová generácia politikov vpred!“

Mgr. Michal Radačovský, M.B.A.

Mgr. Michal Radačovský, M.B.A.

Hovorca

absolvent odboru ekonomika a manažment podniku na City University of Seattle v Bratislave a Vysokej škole manažmentu v Trenčíne, pracoval dlhé roky vo verejnej správe a v Európskom parlamente; aktívny študent Dostatočne všeobecnej teórie riadenia a tzv. KSB

„Budúcnosť znamená mierová zahraničná politika, demilitarizácia Európy a vzájomný dialóg.“

JUDr. Lívia Radačovská Adamová

JUDr. Lívia Radačovská Adamová

podpredsedníčka strany

absolventka fakulty práva Univerzity Pavla Jozefa Śafárika v Košiciach, advokátka, žije v Košiciach

„Ženy do politiky patria!“

Tomáš Némethy

Tomáš Némethy

Pochádza z vinárskeho mestečka Pezinok. Okrem bežnej práci sa venuje minimalistickému bývaniu, ktoré vyplňuje všetok jeho voľný čas. V živote sa riadi trojuholníkovou zásadou a to čestnosť, spoľahlivosť a úprimnosť.

„Byť ekologický znamená byť skromný.“

Ing. Jozef Matiaško

Ing. Jozef Matiaško

Absolvent STU v Bratislave, pracuje ako stavebný inžinier a žije v Nitrianskom kraji.

„Realizáciou zelených stavieb zvyšujeme životnú úroveň pre nás a ďalšie generácie!“

Ing. Ladislav Kaušic

Ing. Ladislav Kaušic

Absolvent Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, aktuálne pôsobiaci na manažérskej pozícii v nadnárodnej spoločnosti, vášnivý športovec.

„Patriotizmus 21. storočia do každej sféry našej spoločnosti!“