Mgr. Michal Radačovský, M.B.A.

absolvent odboru ekonomika a manažment podniku na City University of Seattle v Bratislave a Vysokej škole manažmentu v Trenčíne, pracoval dlhé roky vo verejnej správe a v Európskom parlamente; aktívny študent Dostatočne všeobecnej teórie riadenia a tzv. KSB „Budúcnosť znamená mierová zahraničná politika, demilitarizácia Európy a vzájomný dialóg.“

JUDr. Jana Pajtašová

absolventka Právnickej fakulty, špecializujúca sa na spotrebiteľské právo, žije v Košiciach „Sociálna spravodlivosť spočíva aj v ochrane spotrebiteľa!“

Mgr. Jana Tilňaková

absolventka Právnickej fakulty, žije na severovýchode Slovenska v oblasti s veľkým počtom Rusínskych spoluobčanov, Snina „Ženy patria do politiky!“

Ing. Miroslav Jäger

absolvent Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, venuje sa finančným trhom a menovej politike, žije v Poprade „Nová generácia politikov vpred!“