Malý, hrdý slovenský národ, národ skutočných slovenských patriotov, dňa 29.8.1944 pred zrakom celého sveta a predovšetkým pred zrakom teraz už civilizovanej, vtedy fašistickej západnej Európy ukázal, že mu je fašizmus cudzí, že nie je národ fašistický a proti fašizmu povstal.

Slovenskí patrioti novoznikajúcej strany Slovenský PATRIOT aj sympatizanti za mojej účasti položili veniec k mohyle nachádzajúcej sa v krásnej prírode Gemera. Na malých náhrobkoch je vytesaných 18 mien mladých chlapcov, ktorí určite zomrieť nechceli. Ponáhľali sa na pomoc Povstaniu v Banskej Bystrici a sovietske lietadlo, ktorým leteli, havarovalo. Na malom kúsku slovenskej zeme sú vytesané v náhrobkoch mená Potapský Nikolaj Jakovlevič, Rus, 23-ročný, Lazar Lebovič, Žid, bez dátumu narodenia, Ihnatiev Valentín Chrisanovič, Ukrajinec, 22-ročný, Kazimier Zajdel, Poliak, bez dátumu narodenia, a ďalší – Azerbajdžanec, 25-ročný, Václav Irásek, Čech, bez dátumu narodenia, Ján Fuťko, Slovák, 25-ročný a ďalšie mená mladých chlapcov.

Pol sveta na maličkom kúsočku našej slovenskej vlasti. Dnes sme si uctili ich pamiatku položením venca k ich mohyle a zapálením sviečky. Večná sláva a česť hrdinom SNP.

Zdieľať:

Ďalšie články

Európske stretnutie mládeže (EYE 2021)

Na moje pozvanie europoslanca a predsedu politickej strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslava Radačovského sa 30 šikovných mladých ľudí, študentov Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej v

Vystúpenie Jestem Poliakem.

Európsky parlament vo štvrtok odsúdil snahy spochybniť nadradenosť práva Európskej únie v Poľsku a vyzval Radu a Komisiu, aby bezodkladne prijali opatrenia na ochranu poľských

Volebný systém potrebuje zmenu

Strana Slovenský Patriot iste nie je sama, komu sa nepáči súčasný partokratický spôsob vedenia štátu, legitimizovaný hlavne terajším volebným systémom.

Translate »