JUDr. Martina EDERY LYSINA

právnička, dlhší čas pôsobila v zahraničí, vie, čo je nenávisť medzi národmi, vyvolaná nezodpovednými politikmi, pozná vojnové konflikty a predovšetkým to, ako v dôsledku takýchto udalostí trpia predovšetkým ženy, matky a deti

Translate »