Bc. Petra Grebáčová

Študujúca mamička, odbor právo. Žije v Nitrianskom kraji. „V záujme Slovenskej republiky je nutné, aby sa na politickej úrovni začala široká diskusia argumentačných oponentov. Dosiahnuť sa to dá zvýšením politickej kultúry, respektíve jej zavedením. Len konštruktívnou diskusiou plnou rozličných názorov a hľadaním konečných kompromisov vieme nájsť riešenia, ktoré dokážu zvýšiť životnú úroveň občanov žijúcich v […]

Ing. Ladislav Kaušic

Absolvent Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, aktuálne pôsobiaci na manažérskej pozícii v nadnárodnej spoločnosti, vášnivý športovec. „Patriotizmus 21. storočia do každej sféry našej spoločnosti!“

Ing. Jozef Matiaško

Absolvent STU v Bratislave, pracuje ako stavebný inžinier a žije v Nitrianskom kraji. „Realizáciou zelených stavieb zvyšujeme životnú úroveň pre nás a ďalšie generácie!“

JUDr. Lívia Radačovská Adamová

absolventka fakulty práva Univerzity Pavla Jozefa Śafárika v Košiciach, advokátka, žije v Košiciach „Ženy do politiky patria!“

Marián Bálint

Dôchodca, zaoberá sa sociálnym postavením dôchodcov, žije v Gelnici. „Dôchodcovia nie sú tovar!“

Mgr. Michal Radačovský, M.B.A.

absolvent odboru ekonomika a manažment podniku na City University of Seattle v Bratislave a Vysokej škole manažmentu v Trenčíne, pracoval dlhé roky vo verejnej správe a v Európskom parlamente; aktívny študent Dostatočne všeobecnej teórie riadenia a tzv. KSB „Budúcnosť znamená mierová zahraničná politika, demilitarizácia Európy a vzájomný dialóg.“

Ing. Miroslav Jäger

absolvent Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, venuje sa finančným trhom a menovej politike, žije v Poprade „Nová generácia politikov vpred!“