Ing. Adam Lučanský

Inžinier techniky, poslanec obce Bystrička z Martina Boj za spravodlivosť, očistu polície.

JUDr. Lívia Radačovská Adamová

absolventka fakulty práva Univerzity Pavla Jozefa Śafárika v Košiciach, advokátka, žije v Košiciach “Ženy do politiky patria!”

Marián Bálint

Dôchodca, zaoberá sa sociálnym postavením dôchodcov, žije v Gelnici. “Dôchodcovia nie sú tovar!”

Mgr. Michal Radačovský, M.B.A.

absolvent odboru ekonomika a manažment podniku na City University of Seattle v Bratislave a Vysokej škole manažmentu v Trenčíne, pracoval dlhé roky vo verejnej správe a v Európskom parlamente; aktívny študent Dostatočne všeobecnej teórie riadenia a tzv. KSB „Budúcnosť znamená mierová zahraničná politika, demilitarizácia Európy a vzájomný dialóg.“

Ing. Miroslav Jäger

absolvent Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, venuje sa finančným trhom a menovej politike, žije v Poprade „Nová generácia politikov vpred!“

Translate »