Študujúca mamička, odbor právo. Žije v Nitrianskom kraji. „V záujme Slovenskej republiky je nutné, aby sa na politickej úrovni začala široká diskusia argumentačných oponentov. Dosiahnuť sa to dá zvýšením politickej kultúry, respektíve jej zavedením. Len konštruktívnou diskusiou plnou rozličných názorov a hľadaním konečných kompromisov vieme nájsť riešenia, ktoré dokážu zvýšiť životnú úroveň občanov žijúcich v Slovenskej republike. „