Absolvent STU v Bratislave, pracuje ako stavebný inžinier a žije v Nitrianskom kraji.

„Realizáciou zelených stavieb zvyšujeme životnú úroveň pre nás a ďalšie generácie!“