absolvent Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, venuje sa finančným trhom a menovej politike, žije v Poprade

„Nová generácia politikov vpred!“

Translate »