absolventka Právnickej fakulty, žije na severovýchode Slovenska v oblasti s veľkým počtom Rusínskych spoluobčanov, Snina

„Ženy patria do politiky!“