Adresa

Slovenský PATRIOT
Skalnatá 175/3
053 75 Hnilec

Účet určený pre členské príspevky:

IBAN: SK10 7500 0000 0040 2886 6736

Účet určený pre dary:

IBAN: SK63 7500 0000 0040 2886 6752

Translate »