NÁS VEREJNOSŤ VÍTALA AKO OSLOBODITEĽOV! V BYSTRICI VLÁDA VEREJNOSŤ VYLÚČILA.
V roku 1941, v tom čase technicky vyspelá a „civilizovaná“ Európa pod vedením veľkého Nemecka, v spojení skoro so všetkými štátmi Európy, dá sa povedať približne v hraniciach dnešnej EU, vpadla do Sovietskeho Ruska s tým, že oslobodí svet a Európu spod ruského boľševizmu. Hoci cieľ bol v skutočnosti ekonomicky jasný. Vtedajšia „civilizovaná“ Európa potrebovala životný priestor, životný priestor na východe, potrebovala zdroje, suroviny a bola presvedčená, že o niekoľko mesiacov dobije vtedajšie sovietske Rusko. Do tohto boja zatiahlo aj Slovákov, teda Slovenský štát. O tri roky neskôr slovenský národ ako jeden z mála národov v Európe túto situáciu pochopil, postavil sa na odpor veľkému Nemecku a jej európskym spojencom, vyhlásil SNP a v roku 1944 dňa 29.augusta vztýčil v Banskej Bystrici československú vlajku. Toto sú nepopierateľné historické fakty a majú dosť spoločného aj so súčasnou medzinárodnou situáciou. Sovietska armáda, vtedy nazývaná všetkými ľuďmi – Rusi, spolu s Československým armádnym zborom, za cenu vlastných obetí sa cez Dukliansky priesmyk ponáhľala na pomoc SNP. Tieto skutočnosti sú nepopierateľné, kto ako hodnotí situáciu na východ od nás.
Zúčastnili sme sa ako členovia strany symbolického prechodu, spolu s OZ Brat za Brata a inými organizáciami, po trase Kalinov-Dukla-Svidník, teda po trase Československého armádneho zboru a vzdali úctu československým vojakom bojujúcim v zahraničí, ale aj doma za našu slobodu pod vedením armádneho generála Ludvíka Svobodu. Cesty boli lemované množstvom občanov bez piskotu, bez nadávok, ba práve naopak, s pietnou úctou ako keď vítali našich osloboditeľov v 1945.
Vládna garnitúra musela v Banskej Bystrici vylúčiť verejnosť, naopak, nás verejnosť vítala.
Pre jedného zo zakladajúcich členov strany Slovenský PATRIOT bolo zvlášť cťou, že vzdal úctu priamemu účastníkovi bojov Duklianskej operácie – plk. Petrovi Radačovskému. Pokiaľ sa týka predsedu strany Miroslav Radačovský • predseda strany Slovenský Patriot a europoslanec a člena predsedníctva strany Jozef Matiaško títo sa zúčastnili kladenia vencov v Banskej Bystrici.
Dnes sa strana Slovenský PATRIOT zúčastní udalosti k príležitosti dňa vzniku Ústavy v Košiciach, bez vykrikovania, útočenia a nenávisti a to z jednoduchého dôvodu : Strana Slovenský PATRIOT nemá osobných nepriateľov v žiadnej politickej strane, pretože to je strana členov, ktorí doposiaľ v politike nepôsobili a vie s každým politikom, aj s politickým oponentom, vecne diskutovať o akýchkoľvek problémoch bez pomsty, urážania a nenávisti.
Hlavu hore!

Zdieľať:

Ďalšie články

Snem strany 24.2.2023

Dňa 24.2.2023 sa uskutočnil v Poprade mimoriadny snem strany Slovenský PATRIOT, ktorý spolu so stranou SNS a inými politickými stranami rokoval o možnej budúcej predvolebnej

Snem 6.1.2023

Snem strany 6.1.2023

Dňa 6.1.2023 konal sa Snem strany v Poprade, programom rokovania bolo jednak hodnotenie doterajšej činnosti a jednak zhodnotenie účasti na komunálnych voľbách. Okrem iného na

POĎAKOVANIE OD ORBÁNA!

NA SLOVENSKU ZA CHVÍĽU PADNE VLÁDA. MAĎARSKÍ PRIATEĽIA VYDRŽTE! Dnes sa v Európskom parlamente prejednával návrh uznesenia, ktorým chcú bruselskí centralisti a liberáli trestať Maďarsko,

Translate »