Dar menší ako zákonom stanovený limit 1246 eur

Dar je možné zrealizovať prevodom na náš bankový účet  a to zaslaním priamo na IBAN : SK63 7500 0000 0040 2886 6752  – do spravy pre prijimatela zadajte vasu adresu bydliska (zo zakona je to povinne).

Meno a priezvisko*
Zo zákona musí byť uvedené na bankovom výpise k daru
Ulica a číslo*
PSČ*
Mesto*
Email*
Suma na darovanie*
Súhlas so zverejnením sumy*

Dar vyšší ako zákonom stanovený limit 1246 eur​

Pri ochote darovať strane sponzorsky prispevok nad zakonom stanovenu sumu, prosím, aby ste v súvislosti s vyhotovením darovacej zmluvy a jej osobitnými náležitosťami kontaktovali generálneho manažéra generalnymanazer@slovenskypatriot.sk

Translate »