„Byť nepriateľom kohokoľvek a pre čokoľvek je najväčším nešťastím v živote človeka.“

„Keby každý človek súhlasil s mojím názorom, stal by som sa vládcom sveta. Netúžim byť vládcom sveta ani diktátorom, a preto som vďačný každému, kto s mojím názorom nesúhlasí.“

Životopis

Narodil sa v obci Ľutina na severovýchode Slovenska, Otec Slovák, matka ruskej národnosti. Je národnosti slovenskej a zároveň rusínskej národnosti. Základnú školu ukončil v Prešove, strednú školu s maturitou v Sabinove. Je absolventom právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Absolvoval základnú vojenskú službu, je dôstojníkom v zálohe. Pôsobil aj ako učiteľ rómskej komunity. Po ukončení vysokej školy začal pracovať na okresnom súde v Prešove, neskôr ako sudca a predseda senátu krajského súdu v Košiciach, naposledy ako sudca okresného súdu v Poprade. Je otcom dvoch vysokoškolsky vzdelaných synov, manželka výsluhová dôchodkyňa. Kresťan. Ako sudca pôsobil v oblasti trestného práva, občianskeho práva, rodinného a obchodného práva.

Do povedomia občanov, médií a vôbec širokej verejnosti a to v pozitívnom ale aj v negatívnom zmysle sa dostal v súvislosti s rozhodovaním náročného pozemkového sporu prezidenta SR, Andreja Kisku. Tým, že rozhodol v neprospech prezidenta SR a došlo vďaka tomu k ďalším zisteniam protiprávneho konania tzv. pozemkovej mafie pod Tatrami, ho mnohí považovali a považujú priam za hrdinu. Aj napriek tomu, že išlo o, predovšetkým, psychicky náročné pojednávanie, pod silnými mediálnymi a inými tlakmi, sa podľa jeho slov: „Necítim byť akýmsi hrdinom. Rozhodol som vo veci nie ako Radačovský, rozhodol som ako sudca Slovenskej republiky, spravodlivo a v súlade so zákonom. Niekedy je mi trošku aj ľúto, že moje dlhoročné pôsobenie v justícii je vnímané len cez tento prípad. Rozhodoval som aj iné náročné spory z oblasti rôznych odvetví práva”. Vzhľadom na dlhoročnú prácu sudcu v rôznych oblastiach právnej agendy počas obdobia skoro štyridsať rokov sú mu veľmi dobre známe problémy občanov slovenskej republiky, či už v oblasti sociálnej, rodinnej alebo v oblasti pracovno-právnych vzťahov.

V roku 2019 bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu ako nezávislý, nestranícky kandidát, na šiestom mieste zo štrnástich, s počtom preferenčných hlasov 42 276. Žije v obci Hnilec, v regióne slovenského raja. Do roku 2019 v politike nepôsobil.

Moja duša slovenská dovtedy spokojná nebude, pokiaľ sa môj kôň z každej riečky sveta vody poznania nenapije.

Pravda o mojej kandidatúre do EP

Považujem za nutné vyjadriť sa k zámernému a cieľavedomému vytváraniu obrazu strachu pred stranou PATRIOT a Patriotizmom ako takým, označovaním ma za tzv. „Kotlebovského sudcu“.

Čo nepriateľov Patriotizmu a Slovenska k tomu vedie? Strach a ešte raz strach pred vlastnou politickou existenciou.

Všetci títo politici šíriaci strach a nenávisť veľmi dobre vedia, že som nebol a nie som žiadnym „kotlebovským sudcom“. Bol som skoro 40 rokov sudcom Slovenskej republiky, rozhodoval som v mene slovenskej republiky, teda aj v ich mene.

Systém volieb do európskeho parlamentu založený na tom, že o post poslanca sa môžete uchádzať len na kandidátke nejakej politickej strany, je nesprávny, ale jediný možný. Pritom naviac, aj každá politická strana, ktorej sa doslova musíte prosiť, aby ste mohol zastupovať v európskom parlamente svoj štát, vyžaduje, aby ste bol jej členom. Nevyžaduje odborné predpoklady, skúsenosti a životnú prax, ale členstvo v politickej strane.

Osobne som to zažil u viacerých politických strán. Jediná politickí strana, ktorá to odo mňa nevyžadovala bola ĽSNS a taktiež jej nebolo na prekážku odlišnosť mojich názorov na vojnový Slovenský Štát , na holokaust, na vzťah k rómskym spoluobčanom , k iným národnostiam, ako Slovákom. Nakoniec sám som slovensko-rusínskej národnosti.

Jednoducho keď sa chcete dostať cez rieku na druhý breh, kde by ste chcel a mohol byť užitočný, je jedno s pragmatického hľadiska aké plavidlo použijete. Či parník alebo plachetnicu. Dôležité je ako budete na druhom brehu pôsobiť. A ja som sa na ten druhý breh dostal a pôsobím vo výbore EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spotrebiteľmi sme všetci bez ohľadu na politický názor. Pôsobím vo výbore pre umelú inteligenciu a digitálny vek a toto je na prospech každého občana Slovenska a EU bez ohľadu na politickú príslušnosť.

Tiež pracujem v delegáciách pre spoluprácu európskeho parlamentu s parlamentom ruskej federácie ako aj v delegácii EURONEST kde presadzujem mierový dialóg pri riešení možných problémov, čo je na prospech každej ľudskej bytosti, dokonca aj tých, čo vo mne prejavujú nenávisť.

Môžem sa teda opýtať – čo má moje skoro 40 ročné pôsobenie v službách Slovenskej republiky a súčasné pôsobenie v európskom parlamente spoločné s tým, že som kandidoval na kandidátke ĽSNS? Nebol som a nie som predsa členom tejto strany, nikdy som nepresadzoval a nepresadzujem ich politickú ideológiu ba dokonca ani odštiepencov Republiky, pretože v skutočnosti stojíme na absolútne opačnom poli politických názorov. Nehovoriac o tom, že volebnú kampaň do EP som si financoval a robil výlučne sám a môj volebný výsledok v počte 42 276 hlasov tvorilo 80% nevoličov ĽSNS.

A pokiaľ sa týka volieb do EP a volebného systému založeného na možnosti kandidovať len na kandidátke politickej strany. Vo volebnom programe strany Slovenský PATRIOT ako jedným s bodov, je zmena volebného systému z pomerného na väčšinový a toto sa týka aj zmeny volebného systému do európskeho parlamentu. Jednoducho pri takejto nutnej zmene už nebude nutné kandidovať na kandidátke politickej strany, ale bude možné kandidovať v obvodoch každému kto bude odborne zdatný a spôsobilý pracovať v EP bez ohľadu na jeho príslušnosť, alebo nepríslušnosť k politickej strane. Tým sa vyhneme neobjektívnemu nálepkovaniu, že ten či onen kandidát patrí , či nepatrí k tej alebo onej politickej strane.

Do európskeho parlamentu som sa nedostal na základe zneužívania smrti mladého novinára a jeho snúbenky, do európskeho parlamentu som sa nedostal nezmyselným strašením ľudí z migrantov, do EP som sa nedostal vyvreskovaním na uliciach proti rómom, do európskeho parlamentu som sa nedostal vyzdvihovaním klerofašistického štátu, proti ktorému bojovali a zomierali moji príbuzní, do EP som sa nedostal spochybňovaním holokaustu ani mučenia ľudí v koncentračných táboroch, ktoré oslobodzoval môj otec ako účastník zahraničného odboja, ale som sa tam dostal na základe skoro 40 ročnej práce sudcu, ktorá na záver mojej kariéry odhalila podvodníkov s pozemkovým bohatstvom nášho Slovenska, čo mi moji oponenti nemôžu odpustiť, lebo sa to týka ich „milovaných“ osôb a osoby a preto im nič iné neostáva, tak ako to majú napísané v príručkách útočiť na mňa a politickú stranu, ktorú reprezentujem že vraj „kotlebovský sudca“ či nebodaj „fašista“. Títo moji politickí protivníci najlepšie vedia, že to nie je pravda, konajú zo strachu, zo zúfalstva , bojac sa vlastnej zvrátenej politickej existencie, tváriac sa že sú liberáli, hocipravdu povediac s liberalizmom nemajú nič spoločné.

Aj politická strana Slovenský PATRIOT nevznikla na princípe strachu, na princípe strašenia ľudí Covidom ani na princípe strachu, že niekomu z politickej strany Slovenský PATRIOT zaklope na dvere NAKA, pretože politická strana nemá vo svojich radoch kto v politike na vrcholných miestach pôsobil v minulosti a nikdy takýchto politických dobrodruhov mať nebude. Politická strana Slovenský PATRIOT a vôbec Patriotizmus ako nový fenomén vývoja spoločnosti hýbe štátmi celej Európy, hýbe svetom a klasické politické strany, ale aj tie čo sa tvária, že sú stranami novej liberálnej ideológie majú strach, boja sa a preto útočia.

Práca a odborné vzdelanie

Ako poslanec európskeho parlamentu pôsobí v:

  • Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  • Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku
  • Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
  • Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko
  • Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

Profil v Europarlamente: https://www.europarl.europa.eu/meps/sk/197764/MIROSLAV_RADACOVSKY/home

Okrem práce vo výboroch je zvlášť aktívny v boji proti extrémizmu, fašizmu, vzhľadom na rodinnú tradíciu rodičov a príbuzných v boji proti fašizmu. Čo je aj zrejmé z mnohých jeho vystúpení v európskom parlamente, či písomných otázok na zodpovedanie pre európsku komisiu.

Je často pozývaný do zahraničia v súvislosti s oslavami víťazstva nad fašizmom.

V médiách

Reakcia našich europoslancov na tému: Situácia v Poľsku

Európsky parlament vo štvrtok odsúdil snahy spochybniť nadradenosť práva Európskej únie v Poľsku a vyzval Radu a Komisiu, aby bezodkladne prijali opatrenia na ochranu poľských občanov i Únie.
Zrejme neexistuje hodnoverný dôkaz o ruskej stope vo Vrběticích, preto ani neodtajnili správu českých tajných služieb tak, ako to sľuboval premiér Babiš

Zrejme neexistuje hodnoverný dôkaz o ruskej stope vo Vrběticích, preto ani neodtajnili správu českých tajných služieb tak, ako to sľuboval premiér Babiš

Europoslanec a bývalý sudca JUDr. Miroslav Radačovský uviedol, že ak by sa predsa len hodnoverne preukázalo, že verzia o účasti ruských agentov na výbuchu muničného skladu v Českej republike je pravdivá, bolo by to „memento pre všetky štáty, vrátane Slovenska, aby neumiestňovali na svojich územiach zbrane a muníciu proti Rusku“.

Facebook

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication. Type: OAuthException
NEBÚCHAJ S TÝM KLADIVOM KEĎ HOVORÍ SLOVÁK !Vážení priatelia,vo svojom vystúpení v Európskom parlamente dňa 23.11.2021 som vraj podľa niektorých, ale aj mne blízkych použil nevhodný, ba až neslušný výraz proti predsedajúcemu parlamentu.Stručne to dám na správnu mieru: Mal som vystúpenie vo vzťahu k migračnej kríze na bielorusko-poľských hraniciach, a v úvode som poukázal na nemohúcnosť zahraničnej služby Európskej únie pri riešení problémov. Ďalej som v podstate uviedol, za migračnú krízu vonkoncom nezodpovedajú slovanské národy vrátane Slovenska a vtedy predsedajúca údermi kladivka naznačila, že mám skončiť.Moja reakcia na to bola taká, že v anglickom jazyku, nie po slovensky som uviedol: „DON’T BANG WITH THAT HAMMER WHEN SLOVAK SPEAKS ! I AM NOT DONE YET.“To znamená: „Prestaň búchať tým kladivom, keď rozpráva Slovák, ešte som neskončil.“Keďže som si uvedomil, že to nie je možno vhodný výraz, tak som sa vyjadril: „One minute is very very short time when I want to say something important!“, to znamená: „Jedna minúta je veľmi veľmi krátky čas, keď chcem povedať niečo dôležité.“Neznášam a považujem za nedôstojné, ba dokonca za mentálne nízke, pokiaľ akýkoľvek politik alebo osoba verejne činná vo svojich vystúpeniach, či už na ulici, v médiách, alebo na sociálnych sieťach osočuje nevhodnými výrazmi inú osobu, uráža ju, jednoducho používa osobné útoky. Možno, že môj výraz „prestaň búchať kladivom, keď rozpráva Slovak“ nebol vhodný ani dôstojný Slováka. Môžem sa aj ospravedlniť, avšak žiadam o pochopenie za môj emočný výraz. Chcel som totiž pokračovať ďalej, a vysvetliť poslancom v Európskej únií, aby Slovensko a slovanské národy nezaťažovali migrantmi, pretože to nie je náš problém, ani zodpovednosť, aby si ju riešili sami, a stačilo mi na to už len niekoľko sekúnd.Akceptujem tú skutočnosť, že som mal stanovený čas jednu minútu. Avšak nemôžem akceptovať tú skutočnosť, že poniektorí Europoslanci, keď hovoria to čo je pre Bruselských byrokratov ľúbivé, tak bez problému natiahnu rečnícky čas a nikto ich neprerušuje búchaním kladivka. Nemôžem tiež akceptovať to, že naše mainstreamové média, ale aj Európsky parlament na Slovensku, ovládaný a riadený našimi „správnymi“ europoslancami, im dovoľuje rozprávať a propagovať ich aj polhodinovými, často nič-neznameajúcimi a neodbornými prejavmi a ja takúto možnosť nemám. Preto bolo možno emotívne takéto moje vyjadrenie. V končenom dôsledku, keď hájite záujmy Slovenska a slovanských národov, tak niekedy použijete aj výraz, ktorý nie je možno vhodný. Nakoniec, že hovorím objektívne môžete sa presvedčiť z pripojeného videa. Za porozumenie ďakujem, Slováci a Slovenky, hlavu hore!Nezávislý europoslanec a predseda strany Slovenský PATRIOTJUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
NARODIL SOM SA NA VIDIEKU, ŽIJEM NA VIDIEKU, A SLOVENSKÝ VIDIEK POTREBUJE POMOCDnes som vystúpil v Európskom parlamente v súvislosti s prerokovanou témou zmeny spoločnej poľnohospodárskej politiky.Zdôraznil som, že kardinálnou otázkou pre Slovensko je druhý pilier Spoločnej poľnohospodárskej politiky, a to politika rozvoja vidieka, politika podpory vidieckych oblastí, ako výzva 21. storočia.Pri tejto príležitosti som pozval pána európskeho komisára Janusza Wojciechowského na Konferenciu k príprave VÍZIA PRE ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK, ktorá sa uskutoční dňa 6. decembra 2021 na pôde Poľnohospodárskej univerzity v Nitre.My všetci, a predovšetkým my vekovo starší vieme, že v minulosti naše poľnohospodárstvo, produkcia potravín a produkcia poľnohospodárskych výrobkov bola na vysokej úrovni. Mali sme a stále máme skúsenosti odborníkov z vysokých škôl ale máme aj odborníkov z praxe — poľnohospodárov, farmárov, ktorí vedia a chcú na vidieku, na pôde ale aj v iných oblastiach pracovať, len im treba pomôcť. A to pomôcť za každých okolností, preto som sa aj rozhodol pána európskeho komisára pozvať, a verím, že v prípade, že sa dostaví, že to bude prospešné.S úctou,JUDr. Miroslav Radačovskýpredseda politickej strany Slovenský PATRIOT a europoslanec ... See MoreSee Less
View on Facebook
K SMRTI A PORANENIU DOŠLO ZA DOPOSIAĽ NEOBJASNENÝCH OKOLNOSTÍVážení priatelia, média, redaktori, žurnalisti ale aj poniektorí slovenskí europoslanci,včerajšia situácia na námestiach plná nenávisti a vzájomného osočovania ma prekvapila — je to vec morálky a etiky. Trápi ma, ako splnomocneného zástupcu poškodených pána gen. Lučanského to, že niektoré médiá, novinári a ďalší používajú pojem “gen. Lučanský spáchal samovraždu”.Právne akceptovateľné, eticky morálne a správne by bolo používať pojem “k smrti generála a poraneniu došlo za doposiaľ neobjasnených okolností”.Toto je jednoduchá právna ale aj ľudská prosba mňa, ako splnomocneného zástupcu poškodených a poškodeného Ing. Adama Lučanského, jedného z mojich akreditovaných asistentov v Bruseli, aby sa slovné spojenie "spáchal samovraždu", nepoužíval.Všetkým ľudom dobrej vôle a predovšetkým všetkým ľudom, čo len s elementárnymi vlastnosťami objektivity a ľudskosti ďakujeme.S úctou,Splnomocnený zástupca poškodených
JUDr. Miroslav Radačovský

Ing. Adam Lučanskýakreditovaný asistent europoslanca, BruselPS: A ešte jedna maličkosť, viacerí mi kladiete otázky, kedy sa vyšetrovanie ukončí, kedy budú známi páchatelia a kedy budú potrestaní. Považujem za potrebné uviesť, že ja nie som vyšetrovateľ, ani prokurátor ani operatívny pracovník polície. Som splnomocnený zástupca poškodených, obhajujem ich práva, česť a slušnosť a vo veci trestného konania v zmysle trestného poriadku mám právo vyjadrovať sa k dôkazom, navrhovať dôkazy a pod. Je všeobecne známe, že moju kanceláriu europoslanca akosi médiá — ani mainstreamove ani alternatívne, neobľubujú a preto by sme Vás chceli poprosiť o čo najviac zdieľaní. ... See MoreSee Less
View on Facebook
SLUŠNE, DÔSTOJNE A BEZ NENÁVISTIPatrioti, mladí muži, členovia strany Slovenský PATRIOT v akciiIng. Miroslav Jäger - na tenisovom turnaji v BratislaveMgr. Michal Radačovský, MBA, na tlačovke v meste Ufa - Ruská federácia a v Štrasburgu (časť) rozhovoru pre Ukrajinský TV kanál na tému sloboda médií na UkrajineMartin Vanečko – rádiológ a športovec na stupni víťazova viacerí ďalší, ktorých zverejním neskôr, pretože ešte nemám “kompromitujúce materiály”.Nabudúce zverejním aj starších členov strany, nebude to síce taký ľúbivý pohľad, ale životné skúsenosti sú životné skúsenosti.A ešte na záver, moja maličkosť s maličkou vnučkou.predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanecJUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
NIE VŠETCI MOSLIMOVIA CHCÚ ŽIT V EURÓPEMôj tím bol na pôde Európskeho parlamentu oslovený dvomi Iránskymi ženami, aktivistkami, ktoré chcú žiť v Iráne. Nechcú však žiť v nedemokratickom Iráne, kde vládne jednofarebná vláda pod vedením duchovného vodcu a v tomto smere nás požiadali o pomoc. Chcú sa do Iránu vrátiť, chcú žiť v štáte, kde budú dodržiavané základné demokratické práva a slobody a kde sa možnosť vrátiť nemajú.Budeme sa snažiť urobiť všetko pre to, aby sa do Iránu vrátili ženy a muži, ktorí proti vlastnej vôli musia byť v cudzine kvôli nie demokratickému režimu u nich doma.V Bruseli, 15.11.2021europoslanec a predseda politickej strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
TAJNÁ NAHRÁVKA Z BRUSELUMoji dvaja pomocníci Adam Lučanský a syn Michal mi inštalujú do počítača akúsi novú aplikáciu. Len som ich upozornil, aby si nepomýlili kanceláriu europoslanca s poľovníckou chatou alebo kanceláriou Generálneho prokurátora. Ich odpoveď: "V pohode šéfe, žiaden strach". Zdravé sebavedomie a zdravá "drzosť" im nechýba a to je dobre. Niekedy to totiž mladým slovákom a patriotom chýba. Ale aj tak na mňa nemajú. Tajne som si ich odfotil a zverejnil. Teraz sa na mňa môžu sťažovať, prípadne zvolať tlačovku. "V pohode chlapci, žiaden strach".Za nekvalitné foto sa ospravedlňujem. Asi sa obrátim na špecialistov zo Špeciálnej prokuratúry, prípadne na zadrôtovanú ambasádu v Bratislave.Príjemný víkend všetkým na Slovensko.Europoslanec Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
VYŠETROVANIE VO VECI GENERÁLA LUČANSKÉHOVyšetrovanie ublíženia na zdraví a smrti generála Lučanského stále pokračuje. Vykonávajú sa dôkazy, znalecké posudky a iné úkony. Ja ako splnomocnený zástupca poškodených, v zmysle Trestného poriadku, urýchliť konanie nemôžem. Navrhol som množstvo dôkazov, ktoré je ešte potrebné vykonať a ktoré sa, podľa môjho názoru, vykonávať budú. V zmysle zákona môžem sa vyjadrovať k jednotlivým dôkazom, namietať ich, navrhovať vykonanie ďalších dôkazov. Vzhľadom na časovú náročnosť, v záujme objektívneho vyšetrenia v danej veci, pribral som preto do tímu skúseného odborníka na prípravné konanie, tiež ako splnomocneného zástupcu poškodených, generála Ivana Šefčíka. Problém v dĺžke konania tiež ovplyvnil aj COVID19, avšak určite nie z mojej strany, pretože ja osobne s COVID19 som nemal ani nemám žiadne problémy. S úctouJUDr. Miroslav Radačovský, z Bruselu ... See MoreSee Less
View on Facebook
TAIWANSlováci a Slovenky, vážení priatelia, slovenskí patrioti!Len nedávno som zverejnil na FB príspevok, v ktorom predstavitelia Klubu 500 označili slovenských europoslancov za nuly, ktoré pre Slovensko, okrem toho, že sa pretŕčajú pred kamerami, neurobili nič. V podstate som sa s tým stotožnil a vyslovil som nádej, že raz v EP budú odborníci, nie rôzni sociológovia a politológovia, ktorí svojou zmätočnou činnosťou možno niekedy viac škodia ako prispievajú. Určite ste, vážení priatelia, postrehli snahu niektorých našich europoslancov, ba aj poslancov NR SR, provokovať Čínu plánovanými návštevami Taiwanu a vyzdvihovaním Taiwanu, ako je, na rozdiel od Číny, významným ekonomickým spojencom Európy. Čo je, samozrejme, neodborný a nediplomatický prístup k Číne, ktorá Taiwan považuje za svoje územie. A teraz k veci. Európska komisia včera oznámila, že vedie rozhovory s Čínou o vážnom nedostatku horčíka po tom, čo priemyselné skupiny varovali pred možnými odstávkami závodov, ktoré by sa mohli dotknúť miliónov pracovných miest. Európska komisia sa obrátila na čínskych partnerov, aby sa tento problém vyriešil. Čína (nie Taiwan) svojimi dodávkami pokrýva zhruba 95% celkovej spotreby horčíka v európskom bloku. Ak sa tento problém nevyrieši, ohrozuje tisíce podnikov v celej Európe, ich celé dodávateľské reťazce a milióny pracovných miest, ktoré od nich závisia. (TASR,Brusel, 22.10.2021) Vážení kolegovia, vážené kolegyne, dezinformácie je to najhoršie, čo EÚ a niektorí europoslanci produkujú. Nie je pravdou, že TAIWAN je významnejším ekonomickým partnerom pre EÚ ako Čína. Aj spolupráca s TAIWANOM je potrebná, ale bez ekonomickej spolupráce s Čínou môže prísť Európa, a teda aj Slovensko, o milióny pracovných miest a potom skutočne si o nás europoslancoch budú ľudia právom myslieť, že sme nepotrebné nuly. Odbornosť, odbornosť a ešte raz odbornosť, bez dezinformácií, je pre prácu europoslanca a politika vôbec to najdôležitejšie. A úplne na záver. Keď som si písal tento status, tak môj vnuk to sledoval a úplne vážne sa ma opýtal: Vy europoslanci ste naozaj takí hlúpi alebo to robíte naschvál?S úctou europoslanec a predseda politickej strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav Radačovský#taiwan ... See MoreSee Less
View on Facebook
KULTÚRNE NÁRODY VÝCHODNEJ EURÓPYSlováci a Slovenky, slovenskí PATRIOTI!Včera v Štrasburgu prebiehali diskusie ohľadom pravicového extrémizmu a preto som si dovolil, ako slovenský europoslanec obhajujúci hrdé národy východnej Európy, upozorniť našich západoeurópskych priateľov, že sme nikdy neboli ideologickými tvorcami zvrátených fašistických a iných ideológii. Žiaľbohu, ich tvorcami boli naši terajší západoeurópski priatelia. Upozornil som ich nato, že našu voľnosť, našu slobodu, náš odpor voči fašizmu, xenofóbii, rasizmu vždy budeme tvrdo hájiť. Veď nakoniec je možné pozrieť si video z môjho vystúpenia v EP.S úctou,JUDr. Miroslav Radačovskýeuroposlanec a predseda politickej Slovenský PATRIOT#extremizmus #europskaunia #radačovsky #patriot ... See MoreSee Less
View on Facebook
ČUDNÁ BRUSELSKÁ DEMOKRACIASlováci a Slovenky, vážení priatelia, slovenskí PATRIOTI !Ako bývalý sudca, nemám rád hranú, ale skutočnú spravodlivosť.Ako poslanec nemám rád predstieranú, ale skutočnú demokraciu. Bolo a je každému absolútne zrejmé, že jediným kandidátom na udelenie Sacharovevej ceny bude Alexej Navaľnyj, veď nakoniec všetci vieme prečo.Osobne nepoznám človeka, ktorého nemám rád, ale priam ľudsky nenávidím každého, kto objektívny nie je a navonok sa tvári, že je stelesnená objektivita. To, že okrem Navaľného na Sacharovovu cenu boli navrhnuté Afganské ženy a Jeanine Áñez, ktoré si skutočne túto cenu zaslúžili, v skutočnosti to bolo len akýmsi krycím manévrom, akéhosi vyjadrenia demokracie „veď kandidátov bolo viacej“. Ale akceptujem to.Je však potrebné uvažovať pragmaticky a veci domyslieť. So Sacharovou cenou je spojená cena 50 000 eur pre laureáta. Je všeobecne známe, že pán Navalnyj bol odsúdený nie za politický trestné činy, ale za majetkový delikt v spojitosti s francúzskou firmou Yves Rocher. Pán Navaľnyj má aj viacero veriteľov a je tu dôvodná obava, že pokiaľ príde suma 50000 eur na jeho účet, tak túto zoberie exekútor na uspokojenie nároku veriteľov.Aby mohol pán Navaľnyj použiť sumu 50 000 eur na boj proti vlastnému štátu je potrebné zriadiť osobitný účet na jeho meno, tak aby sa o sumu 50 000 eur neobohatili jeho veritelia.Dúfam, že je každému čitateľovi je zrejmé, že moje vyjadrenie je satirou na tzv. demokratický prístup pri udeľovaní Sacharovej ceny Európskou úniou.S úctou,JUDr. Miroslav Radačovskýeuroposlanec a predseda politickej strany Slovenský PATRIOT#amnestyinternational #Navalnyj #sacharovovacena ... See MoreSee Less
View on Facebook
BRÁNIME SUVERENITU SLOVENSKA!Slováci a Slovenky, vážení priatelia, slovenskí patrioti! Bojovať za suverenitu Poľska, znamená bojovať za suverenitu Slovenska, za suverenitu každého národného štátu. Preto som dnes vystúpil na podporu Poľska proti čím viac centralizovanej politike Bruselu. Európska únia musí byť spoločenstvo suverénnych národných štátov spolupracujúcich predovšetkým v hospodárskej oblasti. Ináč zanikne, tak ako zanikli všetky predchádzajúce ríše.Na jednej strane som rád, že toto moje úprimné vyjadrenie zaplavilo poľské média (twitter, rádia, FB), ale na druhej strane je mi ľúto, že naše mainstreamové a iné média o moje názory neprejavujú žiaden záujem. S úctou,europoslanec a predseda politickej strany Slovenský PATRIOT RTVS Televízia TA3 TASR Hlavné Správy Televízia JOJ ... See MoreSee Less
View on Facebook
SLOVENSKÍ EUROPOSLANCI SÚ NULY, NEUROBILI PRE SLOVENSKO NIČVážení priatelia, Slováci a Slovenky, vážení patrioti!Poslanci Európskeho parlamentu, zastupujúci Slovensko, ešte pre Slovensko neurobili nič. Sú nuly, ba dokonca dve nuly. Dvaja, traja, štyria, sa chodia predvádzať svojím tliachaním pred kamerami. Najlepšie by bolo, keby sme ich zrušili, ich platy použili ako milodary pre chudobné rodiny. Bez tých europoslancov Slovensko vyžije.Toto nie je moje vyjadrenie. Toto je vyjadrenie predstaviteľa slovenských podnikateľov, ktoré odznelo na tlačovej besede Klubu 500, kde slovenskí podnikatelia upozornili na to, že vysoké ceny energií môžu v krátkom čase spôsobiť zatváranie fabrík a sociálne nepokoje.Časť záznamu z tejto tlačovky k tomuto svojmu statusu pripájam (Zdroj TA3).Podobne nelichotivo sa predseda Klubu 500 vyjadril aj k činnosti Európskej komisie, k nerozumným vzťahom Slovenska k Ruskej federácii a k nerozumnému konaniu Ministerstva životného prostredia SR a ekologických aktivistov.Toto je vysvedčenie, ktoré slovenským europoslancom, vrátane mňa, dali skúsení muži, podnikatelia Slovenska, ktorým na ekonomickej prosperite nášho štátu určite záleží. Považujem za nutné, aby som sa ako europoslanec k tomu vyjadril, pretože podnikatelia združení v Klube 500, hoci môžeme mať názory rôzne, nie sú hocikto. Ich vyjadrenia sú opodstatnené a majú svoje racio.Objektívna skutočnosť je taká, že určitá skupina slovenských europoslancov, majúca vzdelanie, alebo aj nemajúca vzdelanie, predovšetkým v ideologických vedách, politológie, sociológie a podobne, označujúca sa za liberálov, čo so skutočným liberalizmom nemá nič spoločné, za pomoci silnej mediálnej podpory, ovládla mediálny priestor, ovládla dokonca aj Kanceláriu Európskeho parlamentu na Slovensku a nahodila dojem, že je jedinou reprezentáciou Slovenska v EP.Potom to vyzerá tak, že dokážeme celé hodiny v EP diskutovať a prijímať čudné rezolúcie o práve žien na potrat v Texase, Colorade a možno raz aj v Bielom dome a pritom vieme, že na Slovensku by možno každá žena, každá rodina vychovávala čo najviac detí, pokiaľ by to ekonomicky a finančne zvládla.Europoslanci sa dokážu celé hodiny, ba až mesiace, rozprávať a riešiť domáce násilie na ženách, Istanbulský dohovor, práva LGBTX a možno aj Y.Áno, aj o tom je potrebné sa rozprávať. Ale predovšetkým je potrebné brať do úvahy to, že jedným z podstatných, pokiaľ nie najpodstatnejších príčin konfliktov v rodinách na Slovensku je ich nezávideniahodná ekonomická situácia, odlúčenie rodín z dôvodu cestovania za prácou do „zasľúbenej“ cudziny. Tento problém však europoslancov nezaujíma.Na Slovensku nikto práva osobám LGBTX na ich sexuálny život neupiera, nikto im neupiera právo na výber partnera, právo na ich súkromný život. Toto je holá skutočnosť, tak už prestaňme riešiť takéto problémy, lebo nás bežní ľudia na Slovensku označia nie za jednu nulu, ale za 10 núl.Trápia nás v europarlamente otázky právneho štátu a demokracie, počnúc Poľskom, Maďarskom, Bieloruskom, Venezuelou a pomaly aj životom na Marse. Ale otázky práva na dôstojný život rodín na Slovensku, právo na dôstojnú a odborne zdatnú vládu, bez plagiátorov a politických dobrodruhov, už slovenských europoslancov netrápi.Pán Soták má vo svojom vyjadrení veľa pravdy. Dokážeme sa celé hodiny, pokiaľ nie dni, zaoberať akýmisi sankciami, ktorými je potrebné zničiť ekonomický život Bielorusov, ich rodín, len preto, aby sa prezidentkou stala Bruselu poslušná Cichanovská. Toto je novodobý spôsob riešenia demokracie a ľudských práv v cudzích štátoch. Toto dokážu nie dvojité nuly, ale nuly trojité.Dokážeme sa v europarlamente baviť a rozprávať o umelej inteligencii a digitalizácii, ako pomáha umelá inteligencia USA v oblasti justície a trestného práva, ale to, že na Slovensku, v mnohých obciach nie je ani poriadny telefónny signál a pripojenie na internet a že mnohí občania na severe Slovenska musia používať poľského operátora pri telefonovaní mobilom, to už slovenských europoslancov nezaujíma. Nie nepodstatný názor zaujal p. Soták aj k práci Ministerstva životného prostredia SR, zaoberajúceho sa v poslednom čase viac národnými parkami a neodbornou zonáciou lesov, bez diskusie s odborníkmi, s ľuďmi a organizáciami, ktorí celý život a prácu venovali lesu, hospodáreniu v ňom, starali sa o zver.Europoslancov zaujíma medveď a vlk. Ale medveď a vlk tu žil, žije a bude žiť, a to vďaka práve tým, čo sa lesu a života v ňom rozumejú. Odborníci na kotolne chcú vládnuť prírode a tí, čo tomu rozumejú, musia mlčať, s nimi sa nediskutuje, asi preto, že nemajú praktické skúsenosti v práci v kotolni ani v práci v nanajvýš čudnej, a ktovie z akých prostriedkov platenej, organizácie Greenpace. Toto tiež slovenských europoslancov nezaujíma.Jednoducho, je mi to osobne ľúto, veď som tiež europoslanec, ale musím konštatovať, že slovenskí podnikatelia, združení v Klube 500, p. Soták a ďalší, majú skutočne pravdu. Sme nuly a dokonca dve nuly, ako to tvrdí predseda Klubu 500 a to vrátane mňa. Ja mám však aspoň jedno malé ospravedlnenie. Ako nezávislý a nezaradený europoslanec sa na takýchto bezzubých, pre Slovensko nič neznamenajúcich aktivitách, nemusím podieľať.A aké je riešenie? Nič iné, len voľby do EP, a to tak, aby sa tam opätovne, za podpory korporatívnych médií, mimovládnych organizácií a bohvieakých inštitútov, nedostali opätovne politológovia, sociológovia, nerozumní enviromentalisti, odchovaní na neslovenskom a neslovanskom mlieku, ale aby sa tam dostali skutoční odborníci mladej generácie, odbornej zdatnej, ktorí poznajú a vedia, aký je život na Slovensku, čo Slovensko a jeho občanov trápi a menej ich budú zaujímať problémy žien v Texase, demokratické práva v Číne, Bielorusku, Rusku, Poľsku a Maďarsku, pretože tieto krajiny si svoje problémy dokážu vyriešiť sami a nás, nuly, na to nepotrebujú, iba ak na označenie známej to intímnej miestnosti 00.A to isté platí aj pre voľby do Národnej rady SR.S úctoueuroposlanec a predseda politickej strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
NECHCEM DOPADNÚŤ AKO LUČANSKÝNa PLUS 7 dní som si dnes ráno prečítal článok „Exšéf NAKA Zurian sa ukrýva v rusky hovoriacej krajine: Nechcem dopadnúť ako Lučanský“.Dozvedel som sa tiež o obavách pána Zuriana o svoj život.Pán Zurian, žiadne obavy, veď generálovi Lučanskému sa v podstate nič nestalo. Prechádzal sa po cele, pošmykol sa o papuču a doráňal sa tak, že musel byť urgentne prevezený do vojenskej nemocnice v Ružomberku, kde sa s ním absolútne náhodou prevrátil invalidný vozík a keď toho nebolo dosť, tak v podstate o niekoľko dní sa udusil na teplákovej bunde. Ale ešte medzitým si spôsobil niekoľko tých škrabancov a pomliaždenín.Samozrejme, to, čo som vyššie uviedol, je žart. Síce krutý žart a možno z mojej strany neetický, ale predsa len žart, lepšie povedané, výsmech.Avšak takýto „žart“ a výsmech verejne prezentovala tzv. politická vyšetrovacia komisia, zriadená ministerkou spravodlivosti. Táto komisia v podstate za niekoľko týždňov za výraznej podpory provládnych liberálnych médií dokázala bez pochybností konštatovať, že generál Lučanský si všetky poranenia spôsobil sám, lebo sa potkol o papuču a potom spáchal samovraždu. „Neskutočne“ šikovní, profesionálne erudovaní poslanci, ich „nesmierne“ forenzné skúsenosti a perfektný vláde a liberálnym médiám lahodiaci záver. Bravó! A naviac, „perfektný“ záver p. europoslanca Bilčíka, ktorý pred celou Európou, prostredníctvom svojho postu europoslanca, informoval Európsku úniu a ešte s tým aj oboznámil TASR, že tomu tak skutočne bolo a nezabudol ako úhlavného nepriateľa tohto tvrdenia označiť mňa ako europoslanca, pretože ja, podľa neho, získavam cez tento prípad politický profit.Mne nestojí za to, aby som o takomto podlom a bezpochyby hnusnom útoku na moju osobu s pánom poslancom ani len rozprával. Takýmto podlým a nekorektným útokom sa pre mňa stal nikto a nič. Ale možno sa raz p. Bilčík v Bruseli alebo v Štrasburgu stretne, a stretne sa určite, s mojím novým akreditovaným asistentom, inteligentným vzdelaným mladým mužom, ktorý sa ho na takéto konanie opýta. A tento mladý muž má na vysvetlenie výsostné osobné právo.A na záver len toľko. To, čo politická komisia dokázala „vyšetriť“ za niekoľko týždňov a p. poslanec Bilčík za niekoľko minút, je doposiaľ predmetom právne kvalifikovaného vyšetrovania, ktoré doposiaľ ukončené nie je. Skutočnosť je taká, že vyšetrovanie ešte nie je ukončené, že prebieha dokazovanie a prebiehať ešte bude, aj za mojej účasti ako splnomocneného zástupcu poškodenej strany, a nikto, nech by to bol ktokoľvek, nemôže zatiaľ objektívne a v súlade so zákonom konštatovať, že p. generál Lučanský si poranenie a smrť spôsobil sám a už vôbec nie ministerka spravodlivosti SR alebo nejaký liberálny nešťastník v pozícii europoslanca alebo mainstreamový redaktor, cítiaci sa „slobodný“ len do tej miery, čo mu dovoľuje jeho chlebodarca.S úctousplnomocnený zástupca poškodených Lučanských, europoslanec a predseda politickej strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav RadačovskýP.S. Neslušné a neetické komentáre budem okamžite mazať, resp. vymažú ich moji spolupracovníci.#lucanskyradacovsky #zurian #zurianlucansky ... See MoreSee Less
View on Facebook
EURÓPSKE STRETNUTIE MLÁDEŽE (EYE 2021) Vážení priatelia, patrioti Slovenska! Úcta, priateľstvo, láska k vlasti, kultúrnym tradíciám, slušný dialóg, korektná a odborná výmena názorov pri riešení problémov ekonomického života rodín a podnikateľských subjektov sú hrobom pre súčasných politikov, sú hrobom pre mainstreamové a alternatívne médiá a rôznych “všeznalých“ internetovych paodborníkov. A položiť s úctou do hrobu ich môže len generácia mladých ľudí, nezaťažených politickou minulosťou, nezaťažených účasťou v doterajších ani minulých politických stranách. Bolo preto pre mňa cťou po týždni, niekedy aj nezmyselných parlamentných rokovaní v Štrasburgu, stretnúť sa s 30 študentmi zo Slovenska a stráviť s nimi necelé 3 dni. Týmto statusom vyslovujem poďakovanie pedagogickému zboru a 30 študentom Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Košiciach za to, že prijali moje pozvanie do Štrasburgu na Európske stretnutie mládeže (EYE 2021), kde mali možnosť spolu so študentmi a mladými ľuďmi zo všetkých členských krajín EÚ vidieť a oboznámiť sa s aktivitami poslancov EP, spoznať priestory samotného EP, ale aj užiť si čas voľna v meste Štrasburg, ale aj za to, že dôstojným spôsobom reprezentovali Slovensko. Skutočne milé a príjemné stretnutie s mladými ľuďmi, pretože musíme všetci uznať, že mladá generácia je naša budúcnosť a budúcnosť je v ich rukách. S úctou,europoslanec a predseda politickej strany Slovenský PATRIOTJUDr. Miroslav Radačovský#mladívparlamente #návštevazkošíc #študenti#európskyparlamentkancelárianaslovensku#súkromnáškolaumeleckéhopriemyslufilmová#európskyparlament#EYE2021#miroslavradačovský#EuropeanYouthEvent ... See MoreSee Less
View on Facebook
Zaujímavý postreh.Vážení priatelia,Teraz pri ceste zo Štrasburgu do Bruselu som si vypočul správu, že dvom novinárom z Ruska a Filipín bola udelená Nobelova cena za mier za to, že kritizujú prezidenta a vládu.Na Slovensku je to opačne! Ceny sa udeľujú novinárom, ktorí kritizujú opozíciu…S úctou,Miroslav Radačovský europoslanec a predseda politickej strany Slovenský PATRIOT ... See MoreSee Less
View on Facebook
ODKLAD SPLÁTOK ÚVEROVSlováci a Slovenky, vážení priatelia, slovenskí patrioti. Jednou z hlavných činností môjho pôsobenia v EP je práca vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO). Plniac si povinnosti europoslanca považujem za povinnosť informovať Vás o nasledovnom: Dňa 21.01.2021 som podal otázku na písomné zodpovedanie Komisii vo veci ochrany spotrebiteľa. Týkala sa odkladu splátok úverov, veľmi aktuálnej témy, pretože mnohí spotrebitelia prišli počas pandémie o prácu, o príjem a nevedeli riadne splácať dohodnuté splátky úverov banke. Vláda SR prijala novelu zákona, ktorou majú spotrebitelia zdanlivo výhodne možnosť požiadať banku o odklad splátok úveru podľa tzv. “lex korona”. Čo sa na prvý pohľad zdalo alebo zdá, pre spotrebiteľa výhodné. Ja si ale myslím, že opak je pravdou. Pretože….Pred podaním žiadosti o odklad splátok, veriteľ teda banka, spotrebiteľovi neposkytne žiadne informácie o úvere. A taktiež ani informáciu, že podaním žiadosti o odklad splátok uzatvoríte s bankou v skutočnosti úplne novú zmluvu o úvere. Vy, ja, každý z nás, kto žiada o úver má právo byť vopred informovaný o podmienkach úveru, má právo na ochranu pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách a na ochranu svojich ekonomických záujmov.Tieto informácie Vám banka poskytne až dva mesiace po podaní žiadosti o odklad splátok úveru, pričom úver sa už spravuje novými podmienkami.To znamená, že po ukončení odkladu splátok, veriteľ - banka, môže jednostranne zmeniť zmluvné podmienky, napr. úroky, poplatky, výšku splátok, atď….Čo je úplne zarážajúce, všetky žiadosti o odklad splátok podané od 1.1.2021, majú za následok zápis spotrebiteľa- žiadateľa o odklad splátok v úverovom registri. To znamená, že budete vnímaní ako rizikový klient, nebudete mať možnosť získať iný úver. O tom mnohí, ktorí o odklad splátok požiadali vedomosť ani nemali.Preto som podal otázku na Komisiu, aby k tejto veci zaujala stanovisko.EK moje stanovisko k danej veci akceptovala. V prílohe prikladám link na celé znenie podaného podnet: www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000363_SK.htmlOdpoveď Komisie bola nasledovná:www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000363-ASW_SK.htmlVčera sme ukončili činnosť v Bruseli, na budúci týždeň pokračujem v Štrasburgu. O veciach dôležitých Vás budem informovať. S úctou europoslanec a predseda politickej strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
GENERÁL LUČANSKÝVážení priatelia, Slováci a Slovenky, slovenskí patrioti!Na Slovensko v utorok pricestovala sedemčlenná delegácia poslancov z Výboru európskeho parlamentu pre občianske slobody a spravodlivosť (LIBE) s cieľom zhodnotiť dodržiavanie zásad právneho štátu na Slovensku, pod vedením holandskej europoslankyne Sophie in°t Veldovej. V priebehu dvoch dní hodnotili dodržiavanie princípov právneho štátu, ochranu práv novinárov, informovali sa na prebiehajúce konanie vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice, stretli sa s ich rodinami, čo je potrebné hodnotiť pozitívne. V delegácii bol aj slovenský europoslanec p. Vladimír Bilčík. P. Robert Fico , podľa môjho názoru, nedôstojným spôsobom odkázal holandskej europoslankyni Veldovej, nech tu neotravuje vzduch a nech ide domov. Aj napriek tomu, že sa nestotožňujem s takýmto slovníkom bývalého premiéra a vôbec politikov, pretože takéto výrazy nie sú dôstojné občana SR a Slováka, s podstatou jeho vyjadrenia sa stotožňujem. Nemôžem sa však ako zástupca poškodených v prebiehajúcom trestnom konaní vo veci generála Lučanského stotožniť s tým, že táto delegácia si nedala tú námahu informovať sa na stav konania v tejto veci, nedala si tú námahu stretnúť sa s rodinou po nebohom generálovi Lučanskom. Išlo predsa o bývalého prezidenta PZ SR a bývalého dlhoročného policajta, bojovníka proti zločinu, mafii, slúžiaceho Slovenskej republike, ktorý za doposiaľ neobjasnených okolností utrpel poranenie a zomrel vo väznici SR. Podľa mojich informácií sa vraj nechceli zaoberať doposiaľ neukončeným vyšetrovaním danej veci. Nie je to pravda, skutočnosť je iná. Ako vyplýva zo správy TASR dňa 5.2.2021 v europarlamente sa uskutočnilo vypočúvanie o samovražde Lučanského. Ďalej sa v správe konštatuje: Na pôde monitorovacej skupiny EP pre demokraciu a právny štát sa v piatok doobeda, teda vo februári 2021 uskutočnilo vypočúvanie za zatvorenými dverami o okolnostiach samovraždy bývalého policajného prezidenta SR Milana Lučanského. Inicioval ho slovenský europoslanec Vladimír Bilčík ako stály člen monitorovacej skupiny a informoval o tom v tlačovej správe pre média. Jednoducho, objektívne a pravdivo povedané, už vo februári 2021 p. Bilčík informoval monitorovaciu skupinu o tom, že p. Lučanský si poranenie a smrť spôsobil sám, naviac, v tejto správe zaútočil na mňa osobne a teda bolo by mu asi nepríjemné, aby teraz, v septembri 2021 informoval v podstate tú istú komisiu, že vyšetrovanie v tejto veci ešte nie je ukončené. Podaním zo dňa 7.2.2021 som o neobjektivite tvrdenia poslanca Bilčíka upovedomil komisiu EP, avšak odpoveď mi neprišla žiadna. To, že p. Bilčík zaútočil na moju osobu, nad tým sa môžem povzniesť, ide o relatívne mladého človeka, v právnych otázkach neskúseného, ale predovšetkým poslušného euroúradníka, držiaceho sa striktne jednosmernej línie Bruselu, bez akéhokoľvek náznaku na vlastný a možno niekedy aj potrebný kritický názor. To, že sa takýmto spôsobom nepekne zachoval voči rodine Lučanských je však maximálne neúctivé, neprofesionálne a vyjadrenia p. Fica mali skôr smerovať na jeho adresu. Ale takéto konanie je pre byrokratov Bruselu typické a, žiaľbohu, typické aj pre nie malú časť poslancov EP. Dopredu robia závery o veciach, ktoré ešte len majú nastať v budúcnosti. Pokiaľ by však rozhodovali a hlasovali nezávisle a boli by pri rozhodovaní slobodní, nemohla by nastať situácia, že EP dňa 15.9.2021 rozhodne, že voľby v Ruskej federácii dňa 17.-19. septembra budú neslobodné a nedemokratické a preto tam nie je potrebné vysielať pozorovateľov. Avšak pokiaľ sa tam niektorí europoslanci a politické osobnosti rozhodnú slobodne a nezávisle týchto volieb zúčastniť, sú ihneď označovaní za nepriateľov Európy, hoci Rusko sa v Európe nachádza tiež. Prečo? Lebo sa slobodne a nezávisle rozhodli objektívne informovať. Pokiaľ by však o voľbách v Rusku dňa 17.-19. septembra informovali tak, ako už dňa 15.9.2021 zaujala stanovisko EÚ, tak stali by sa hrdinami Bruselu, USA a konštatovalo by sa, akí boli statoční, že do toho Ruska aj napriek neodporúčaní EP išli. Kritika a satira voči bábkam v rukách Bruselu, USA a našich mainstreamových médií je síce zaujímavá, „čitateľná“, ale bez konkrétneho riešenia zbytočná. Jediným riešením je v budúcich voľbách do EP, ale aj do národného parlamentu voliť tých, ktorí skutočne budú zastupovať záujmy národného štátu, ktorého občania ich do EP zvolili, ktorí skutočne budú zastupovať záujmy civilizovanej Európy a civilizovaného rovnoprávneho postavenia národných štátov v rámci európskeho spoločenstva a nie záujmy byrokratického riadenia Európy z Bruselu za podpory a globálneho záujmu USA. Jednoducho, nehrať sa na proeurópskych a liberálnych politikov, pretože takáto činnosť aj niektorých mojich kolegov je v skutočnosti protieurópska a už vôbec nie liberálna a oni nešťastníci si to pravdepodobne ani neuvedomujú. Keby aspoň raz zažili pocit slobody a nezávislosti, určite by sa zmenili. Ale veľký brat spoza veľkej mláky a silný bruselský byrokratický aparát im to nedovolí. A aby sa oslobodili sami, na to pravdepodobne odvahu nemajú. S úctou europoslanec a predseda politickej strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
ĎAKUJEM ZA POZVANIEBolo mi cťou ako europoslancovi pochádzajúcemu z východného Slovenska byť pozvaný rektorom Prešovskej univerzity v Prešove na slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022 na akademickú slávnosť ktorá sa konala dňa 21.9.2021 v Prešove.Vzhľadom na to, že dňa 20.9.2021 vrátil som sa zo zahraničia a v zmysle protipandemických opatrení musel som zotrvať v 5 dňovej karanténe a podrobiť sa PCR testu, je mi ľúto, že som sa tejto slávnosti nemohol osobne zúčastniť.Nahradili ma však moje lokálne asistentky.Je mi to ľúto o to viac, že podstatnú časť života som strávil v krásnom a ľuďmi srdečnom meste východného Slovenska v Prešove.Ďakujem za pozvanie S úctou europoslanec a predseda politickej strany Slovenský PATRIOT JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook

Odborné práce

Plán obnovy v EU

Jeden z najdôležitejších právnych aktov prijatých v roku 2020.

Nepriateľa môžeš poraziť len tak, že sa s ním spriatelíš.