„Byť nepriateľom kohokoľvek a pre čokoľvek je najväčším nešťastím v živote človeka.“

„Keby každý človek súhlasil s mojím názorom, stal by som sa vládcom sveta. Netúžim byť vládcom sveta ani diktátorom, a preto som vďačný každému, kto s mojím názorom nesúhlasí.“

Životopis

Narodil sa v obci Ľutina na severovýchode Slovenska, Otec Slovák, matka ruskej národnosti. Je národnosti slovenskej a zároveň rusínskej národnosti. Základnú školu ukončil v Prešove, strednú školu s maturitou v Sabinove. Je absolventom právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Absolvoval základnú vojenskú službu, je dôstojníkom v zálohe. Pôsobil aj ako učiteľ rómskej komunity. Po ukončení vysokej školy začal pracovať na okresnom súde v Prešove, neskôr ako sudca a predseda senátu krajského súdu v Košiciach, naposledy ako sudca okresného súdu v Poprade. Je otcom dvoch vysokoškolsky vzdelaných synov, manželka výsluhová dôchodkyňa. Kresťan. Ako sudca pôsobil v oblasti trestného práva, občianskeho práva, rodinného a obchodného práva.

Do povedomia občanov, médií a vôbec širokej verejnosti a to v pozitívnom ale aj v negatívnom zmysle sa dostal v súvislosti s rozhodovaním náročného pozemkového sporu prezidenta SR, Andreja Kisku. Tým, že rozhodol v neprospech prezidenta SR a došlo vďaka tomu k ďalším zisteniam protiprávneho konania tzv. pozemkovej mafie pod Tatrami, ho mnohí považovali a považujú priam za hrdinu. Aj napriek tomu, že išlo o, predovšetkým, psychicky náročné pojednávanie, pod silnými mediálnymi a inými tlakmi, sa podľa jeho slov: „Necítim byť akýmsi hrdinom. Rozhodol som vo veci nie ako Radačovský, rozhodol som ako sudca Slovenskej republiky, spravodlivo a v súlade so zákonom. Niekedy je mi trošku aj ľúto, že moje dlhoročné pôsobenie v justícii je vnímané len cez tento prípad. Rozhodoval som aj iné náročné spory z oblasti rôznych odvetví práva”. Vzhľadom na dlhoročnú prácu sudcu v rôznych oblastiach právnej agendy počas obdobia skoro štyridsať rokov sú mu veľmi dobre známe problémy občanov slovenskej republiky, či už v oblasti sociálnej, rodinnej alebo v oblasti pracovno-právnych vzťahov.

V roku 2019 bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu ako nezávislý, nestranícky kandidát, na šiestom mieste zo štrnástich, s počtom preferenčných hlasov 42 276. Žije v obci Hnilec, v regióne slovenského raja. Do roku 2019 v politike nepôsobil.

Moja duša slovenská dovtedy spokojná nebude, pokiaľ sa môj kôň z každej riečky sveta vody poznania nenapije.

Pravda o mojej kandidatúre do EP

Považujem za nutné vyjadriť sa k zámernému a cieľavedomému vytváraniu obrazu strachu pred stranou Slovenský PATRIOT a Patriotizmom ako takým, poukazovaním na moju kandidatúru na (nie za) kandidátke strany LSNS.

Čo nepriateľov Patriotizmu a Slovenska k tomu vedie? Strach a ešte raz strach pred vlastnou politickou existenciou.

Všetci títo politici šíriaci strach a nenávisť veľmi dobre vedia, že som nebol a nie som žiadnym tzv. „kotlebovcom“. Bol som skoro 40 rokov sudcom Slovenskej republiky, rozhodoval som v mene slovenskej republiky, teda aj v ich mene.

Systém volieb do európskeho parlamentu založený na tom, že o post poslanca sa môžete uchádzať len na kandidátke nejakej politickej strany, je nesprávny, ale jediný možný. Pritom naviac, aj každá politická strana, ktorej sa doslova musíte prosiť, aby ste mohol zastupovať v európskom parlamente svoj štát, vyžaduje, aby ste bol jej členom. Nevyžaduje odborné predpoklady, skúsenosti a životnú prax, ale členstvo v politickej strane.

Osobne som to zažil u viacerých politických strán. Jediná politickí strana, ktorá to odo mňa nevyžadovala bola ĽSNS a taktiež jej nebolo na prekážku odlišnosť mojich názorov na vojnový Slovenský Štát , na holokaust, na vzťah k rómskym spoluobčanom , k iným národnostiam, ako Slovákom. Nakoniec sám som slovensko-rusínskej národnosti.

Jednoducho keď sa chcete dostať cez rieku na druhý breh, kde by ste chcel a mohol byť užitočný, je jedno s pragmatického hľadiska aké plavidlo použijete. Či parník alebo plachetnicu. Dôležité je ako budete na druhom brehu pôsobiť. A ja som sa na ten druhý breh dostal a pôsobím vo výbore EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spotrebiteľmi sme všetci bez ohľadu na politický názor. Pôsobím vo výbore pre umelú inteligenciu a digitálny vek a toto je na prospech každého občana Slovenska a EU bez ohľadu na politickú príslušnosť.

Tiež pracujem v delegáciách pre spoluprácu európskeho parlamentu s parlamentom ruskej federácie ako aj v delegácii EURONEST kde presadzujem mierový dialóg pri riešení možných problémov, čo je na prospech každej ľudskej bytosti, dokonca aj tých, čo vo mne prejavujú nenávisť.

Môžem sa teda opýtať – čo má moje skoro 40 ročné pôsobenie v službách Slovenskej republiky a súčasné pôsobenie v európskom parlamente spoločné s tým, že som kandidoval na kandidátke ĽSNS? Nebol som a nie som predsa členom tejto strany, nikdy som nepresadzoval a nepresadzujem ich politickú ideológiu ba dokonca ani odštiepencov Republiky, pretože v skutočnosti stojíme na absolútne opačnom poli politických názorov. Nehovoriac o tom, že volebnú kampaň do EP som si financoval a robil výlučne sám a môj volebný výsledok v počte 42 276 hlasov tvorilo 80% nevoličov ĽSNS.

A pokiaľ sa týka volieb do EP a volebného systému založeného na možnosti kandidovať len na kandidátke politickej strany. Vo volebnom programe strany Slovenský PATRIOT ako jedným s bodov, je zmena volebného systému z pomerného na väčšinový a toto sa týka aj zmeny volebného systému do európskeho parlamentu. Jednoducho pri takejto nutnej zmene už nebude nutné kandidovať na kandidátke politickej strany, ale bude možné kandidovať v obvodoch každému kto bude odborne zdatný a spôsobilý pracovať v EP bez ohľadu na jeho príslušnosť, alebo nepríslušnosť k politickej strane. Tým sa vyhneme neobjektívnemu nálepkovaniu, že ten či onen kandidát patrí , či nepatrí k tej alebo onej politickej strane.

Do európskeho parlamentu som sa nedostal na základe zneužívania smrti mladého novinára a jeho snúbenky, do európskeho parlamentu som sa nedostal nezmyselným strašením ľudí z migrantov, do EP som sa nedostal vyvreskovaním na uliciach proti rómom, do európskeho parlamentu som sa nedostal vyzdvihovaním klerofašistického štátu, proti ktorému bojovali a zomierali moji príbuzní, do EP som sa nedostal spochybňovaním holokaustu ani mučenia ľudí v koncentračných táboroch, ktoré oslobodzoval môj otec ako účastník zahraničného odboja, ale som sa tam dostal na základe skoro 40 ročnej práce sudcu, ktorá na záver mojej kariéry odhalila podvodníkov s pozemkovým bohatstvom nášho Slovenska, čo mi moji oponenti nemôžu odpustiť, lebo sa to týka ich „milovaných“ osôb a osoby a preto im nič iné neostáva, tak ako to majú napísané v príručkách útočiť na mňa a politickú stranu, ktorú reprezentujem že vraj „kotlebovský sudca“ či nebodaj „fašista“. Títo moji politickí protivníci najlepšie vedia, že to nie je pravda, konajú zo strachu, zo zúfalstva , bojac sa vlastnej zvrátenej politickej existencie, tváriac sa že sú liberáli, hoci pravdu povediac s liberalizmom nemajú nič spoločné.

Aj politická strana Slovenský PATRIOT nevznikla na princípe strachu, na princípe strašenia ľudí Covidom ani na princípe strachu, že niekomu z politickej strany Slovenský PATRIOT zaklope na dvere NAKA, pretože politická strana nemá vo svojich radoch kto v politike na vrcholných miestach pôsobil v minulosti a nikdy takýchto politických dobrodruhov mať nebude. Politická strana Slovenský PATRIOT a vôbec Patriotizmus ako nový fenomén vývoja spoločnosti hýbe štátmi celej Európy, hýbe svetom a klasické politické strany, ale aj tie čo sa tvária, že sú stranami novej liberálnej ideológie majú strach, boja sa a preto útočia.

Práca a odborné vzdelanie

Ako poslanec európskeho parlamentu pôsobí v:

  • Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  • Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku
  • Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
  • Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko
  • Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

Profil v Europarlamente: https://www.europarl.europa.eu/meps/sk/197764/MIROSLAV_RADACOVSKY/home

Okrem práce vo výboroch je zvlášť aktívny v boji proti extrémizmu, fašizmu, vzhľadom na rodinnú tradíciu rodičov a príbuzných v boji proti fašizmu. Čo je aj zrejmé z mnohých jeho vystúpení v európskom parlamente, či písomných otázok na zodpovedanie pre európsku komisiu.

Je často pozývaný do zahraničia v súvislosti s oslavami víťazstva nad fašizmom.

V médiách

Reakcia našich europoslancov na tému: Situácia v Poľsku

Európsky parlament vo štvrtok odsúdil snahy spochybniť nadradenosť práva Európskej únie v Poľsku a vyzval Radu a Komisiu, aby bezodkladne prijali opatrenia na ochranu poľských občanov i Únie.
56624

Zrejme neexistuje hodnoverný dôkaz o ruskej stope vo Vrběticích, preto ani neodtajnili správu českých tajných služieb tak, ako to sľuboval premiér Babiš

Europoslanec a bývalý sudca JUDr. Miroslav Radačovský uviedol, že ak by sa predsa len hodnoverne preukázalo, že verzia o účasti ruských agentov na výbuchu muničného skladu v Českej republike je pravdivá, bolo by to „memento pre všetky štáty, vrátane Slovenska, aby neumiestňovali na svojich územiach zbrane a muníciu proti Rusku“.

Facebook

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

Odborné práce

Plán obnovy v EU

Jeden z najdôležitejších právnych aktov prijatých v roku 2020.

Nepriateľa môžeš poraziť len tak, že sa s ním spriatelíš.

Translate »