„Byť nepriateľom kohokoľvek a pre čokoľvek je najväčším nešťastím v živote človeka.“

„Keby každý človek súhlasil s mojím názorom, stal by som sa vládcom sveta. Netúžim byť vládcom sveta ani diktátorom, a preto som vďačný každému, kto s mojím názorom nesúhlasí.“

Životopis

Narodil sa v obci Ľutina na severovýchode Slovenska, Otec Slovák, matka ruskej národnosti. Je národnosti slovenskej a zároveň rusínskej národnosti. Základnú školu ukončil v Prešove, strednú školu s maturitou v Sabinove. Je absolventom právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Absolvoval základnú vojenskú službu, je dôstojníkom v zálohe. Pôsobil aj ako učiteľ rómskej komunity. Po ukončení vysokej školy začal pracovať na okresnom súde v Prešove, neskôr ako sudca a predseda senátu krajského súdu v Košiciach, naposledy ako sudca okresného súdu v Poprade. Je otcom dvoch vysokoškolsky vzdelaných synov, manželka výsluhová dôchodkyňa. Kresťan. Ako sudca pôsobil v oblasti trestného práva, občianskeho práva, rodinného a obchodného práva.

Do povedomia občanov, médií a vôbec širokej verejnosti a to v pozitívnom ale aj v negatívnom zmysle sa dostal v súvislosti s rozhodovaním náročného pozemkového sporu prezidenta SR, Andreja Kisku. Tým, že rozhodol v neprospech prezidenta SR a došlo vďaka tomu k ďalším zisteniam protiprávneho konania tzv. pozemkovej mafie pod Tatrami, ho mnohí považovali a považujú priam za hrdinu. Aj napriek tomu, že išlo o, predovšetkým, psychicky náročné pojednávanie, pod silnými mediálnymi a inými tlakmi, sa podľa jeho slov: „Necítim byť akýmsi hrdinom. Rozhodol som vo veci nie ako Radačovský, rozhodol som ako sudca Slovenskej republiky, spravodlivo a v súlade so zákonom. Niekedy je mi trošku aj ľúto, že moje dlhoročné pôsobenie v justícii je vnímané len cez tento prípad. Rozhodoval som aj iné náročné spory z oblasti rôznych odvetví práva”. Vzhľadom na dlhoročnú prácu sudcu v rôznych oblastiach právnej agendy počas obdobia skoro štyridsať rokov sú mu veľmi dobre známe problémy občanov slovenskej republiky, či už v oblasti sociálnej, rodinnej alebo v oblasti pracovno-právnych vzťahov.

V roku 2019 bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu ako nezávislý, nestranícky kandidát, na šiestom mieste zo štrnástich, s počtom preferenčných hlasov 42 276. Žije v obci Hnilec, v regióne slovenského raja. Do roku 2019 v politike nepôsobil.

Moja duša slovenská dovtedy spokojná nebude, pokiaľ sa môj kôň z každej riečky sveta vody poznania nenapije.

Pravda o mojej kandidatúre do EP

Považujem za nutné vyjadriť sa k zámernému a cieľavedomému vytváraniu obrazu strachu pred stranou Slovenský PATRIOT a Patriotizmom ako takým, poukazovaním na moju kandidatúru na (nie za) kandidátke strany LSNS.

Čo nepriateľov Patriotizmu a Slovenska k tomu vedie? Strach a ešte raz strach pred vlastnou politickou existenciou.

Všetci títo politici šíriaci strach a nenávisť veľmi dobre vedia, že som nebol a nie som žiadnym tzv. „kotlebovcom“. Bol som skoro 40 rokov sudcom Slovenskej republiky, rozhodoval som v mene slovenskej republiky, teda aj v ich mene.

Systém volieb do európskeho parlamentu založený na tom, že o post poslanca sa môžete uchádzať len na kandidátke nejakej politickej strany, je nesprávny, ale jediný možný. Pritom naviac, aj každá politická strana, ktorej sa doslova musíte prosiť, aby ste mohol zastupovať v európskom parlamente svoj štát, vyžaduje, aby ste bol jej členom. Nevyžaduje odborné predpoklady, skúsenosti a životnú prax, ale členstvo v politickej strane.

Osobne som to zažil u viacerých politických strán. Jediná politickí strana, ktorá to odo mňa nevyžadovala bola ĽSNS a taktiež jej nebolo na prekážku odlišnosť mojich názorov na vojnový Slovenský Štát , na holokaust, na vzťah k rómskym spoluobčanom , k iným národnostiam, ako Slovákom. Nakoniec sám som slovensko-rusínskej národnosti.

Jednoducho keď sa chcete dostať cez rieku na druhý breh, kde by ste chcel a mohol byť užitočný, je jedno s pragmatického hľadiska aké plavidlo použijete. Či parník alebo plachetnicu. Dôležité je ako budete na druhom brehu pôsobiť. A ja som sa na ten druhý breh dostal a pôsobím vo výbore EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spotrebiteľmi sme všetci bez ohľadu na politický názor. Pôsobím vo výbore pre umelú inteligenciu a digitálny vek a toto je na prospech každého občana Slovenska a EU bez ohľadu na politickú príslušnosť.

Tiež pracujem v delegáciách pre spoluprácu európskeho parlamentu s parlamentom ruskej federácie ako aj v delegácii EURONEST kde presadzujem mierový dialóg pri riešení možných problémov, čo je na prospech každej ľudskej bytosti, dokonca aj tých, čo vo mne prejavujú nenávisť.

Môžem sa teda opýtať – čo má moje skoro 40 ročné pôsobenie v službách Slovenskej republiky a súčasné pôsobenie v európskom parlamente spoločné s tým, že som kandidoval na kandidátke ĽSNS? Nebol som a nie som predsa členom tejto strany, nikdy som nepresadzoval a nepresadzujem ich politickú ideológiu ba dokonca ani odštiepencov Republiky, pretože v skutočnosti stojíme na absolútne opačnom poli politických názorov. Nehovoriac o tom, že volebnú kampaň do EP som si financoval a robil výlučne sám a môj volebný výsledok v počte 42 276 hlasov tvorilo 80% nevoličov ĽSNS.

A pokiaľ sa týka volieb do EP a volebného systému založeného na možnosti kandidovať len na kandidátke politickej strany. Vo volebnom programe strany Slovenský PATRIOT ako jedným s bodov, je zmena volebného systému z pomerného na väčšinový a toto sa týka aj zmeny volebného systému do európskeho parlamentu. Jednoducho pri takejto nutnej zmene už nebude nutné kandidovať na kandidátke politickej strany, ale bude možné kandidovať v obvodoch každému kto bude odborne zdatný a spôsobilý pracovať v EP bez ohľadu na jeho príslušnosť, alebo nepríslušnosť k politickej strane. Tým sa vyhneme neobjektívnemu nálepkovaniu, že ten či onen kandidát patrí , či nepatrí k tej alebo onej politickej strane.

Do európskeho parlamentu som sa nedostal na základe zneužívania smrti mladého novinára a jeho snúbenky, do európskeho parlamentu som sa nedostal nezmyselným strašením ľudí z migrantov, do EP som sa nedostal vyvreskovaním na uliciach proti rómom, do európskeho parlamentu som sa nedostal vyzdvihovaním klerofašistického štátu, proti ktorému bojovali a zomierali moji príbuzní, do EP som sa nedostal spochybňovaním holokaustu ani mučenia ľudí v koncentračných táboroch, ktoré oslobodzoval môj otec ako účastník zahraničného odboja, ale som sa tam dostal na základe skoro 40 ročnej práce sudcu, ktorá na záver mojej kariéry odhalila podvodníkov s pozemkovým bohatstvom nášho Slovenska, čo mi moji oponenti nemôžu odpustiť, lebo sa to týka ich „milovaných“ osôb a osoby a preto im nič iné neostáva, tak ako to majú napísané v príručkách útočiť na mňa a politickú stranu, ktorú reprezentujem že vraj „kotlebovský sudca“ či nebodaj „fašista“. Títo moji politickí protivníci najlepšie vedia, že to nie je pravda, konajú zo strachu, zo zúfalstva , bojac sa vlastnej zvrátenej politickej existencie, tváriac sa že sú liberáli, hoci pravdu povediac s liberalizmom nemajú nič spoločné.

Aj politická strana Slovenský PATRIOT nevznikla na princípe strachu, na princípe strašenia ľudí Covidom ani na princípe strachu, že niekomu z politickej strany Slovenský PATRIOT zaklope na dvere NAKA, pretože politická strana nemá vo svojich radoch kto v politike na vrcholných miestach pôsobil v minulosti a nikdy takýchto politických dobrodruhov mať nebude. Politická strana Slovenský PATRIOT a vôbec Patriotizmus ako nový fenomén vývoja spoločnosti hýbe štátmi celej Európy, hýbe svetom a klasické politické strany, ale aj tie čo sa tvária, že sú stranami novej liberálnej ideológie majú strach, boja sa a preto útočia.

Práca a odborné vzdelanie

Ako poslanec európskeho parlamentu pôsobí v:

  • Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  • Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku
  • Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
  • Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko
  • Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

Profil v Europarlamente: https://www.europarl.europa.eu/meps/sk/197764/MIROSLAV_RADACOVSKY/home

Okrem práce vo výboroch je zvlášť aktívny v boji proti extrémizmu, fašizmu, vzhľadom na rodinnú tradíciu rodičov a príbuzných v boji proti fašizmu. Čo je aj zrejmé z mnohých jeho vystúpení v európskom parlamente, či písomných otázok na zodpovedanie pre európsku komisiu.

Je často pozývaný do zahraničia v súvislosti s oslavami víťazstva nad fašizmom.

V médiách

Reakcia našich europoslancov na tému: Situácia v Poľsku

Európsky parlament vo štvrtok odsúdil snahy spochybniť nadradenosť práva Európskej únie v Poľsku a vyzval Radu a Komisiu, aby bezodkladne prijali opatrenia na ochranu poľských občanov i Únie.
Zrejme neexistuje hodnoverný dôkaz o ruskej stope vo Vrběticích, preto ani neodtajnili správu českých tajných služieb tak, ako to sľuboval premiér Babiš

Zrejme neexistuje hodnoverný dôkaz o ruskej stope vo Vrběticích, preto ani neodtajnili správu českých tajných služieb tak, ako to sľuboval premiér Babiš

Europoslanec a bývalý sudca JUDr. Miroslav Radačovský uviedol, že ak by sa predsa len hodnoverne preukázalo, že verzia o účasti ruských agentov na výbuchu muničného skladu v Českej republike je pravdivá, bolo by to „memento pre všetky štáty, vrátane Slovenska, aby neumiestňovali na svojich územiach zbrane a muníciu proti Rusku“.

Facebook

POĎAKOVANIEChcem vysloviť poďakovanie všetkým občanom SR, ktorí dali svoj hlas Slovenskej národnej strane. Chcem sa poďakovať tiež všetkým občanom, ktorí dali hlas mne, ako aj kandidátom, ktorých som nominoval na kandidátku SNS, hoci sme sa do Národnej rady SR neprekrúžkovali. Ešte raz všetkým ďakujem. predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
KANCELÁRIA EUROPOSLANCA NA SLOVENSKUVážení občania, dovoľujem si Vám oznámiť, že v Košiciach na ul. Mlynskej č. 28 otvoril som kanceláriu europoslanca na Slovensku, pod vedením Štefánie Rabatinovej. Lokálna kancelária europoslanca v princípe slúži ku kontaktu občanov s europoslancom. V prípade, že má niekto záujem sa so mnou nakontaktovať, prípadne sa informovať o mojej práci, o možnosti a pod., má možnosť túto kanceláriu navštíviť, prípadne sa e-mailom spojiť s mojou zástupkyňou na Slovensku, Štefániou Rabatinovou, budú Vám poskytnuté relevantné informácie. S úctoueuroposlanec JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
74. VÝROČIE VZNIKU ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKYNa pozvanie Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republiky som sa včera v Bratislave aj s manželkou zúčastnil slávnostnej recepcie. Pán veľvyslanec (s ktorým som v rozhovore na snímke) v privítacom prejave použil výraz: „Pod vedením Komunistickej strany Číny sme sa stali druhou najsilnejšou ekonomikou sveta a dosiahli vysokú životnú úroveň Ľudu ČĽR. „Zaujímavé. Vláda jednej strany a druhá najvyspelejšia ekonomika sveta. Pravdepodobne nestrácajú čas hádkami medzi politickými stranami v parlamente a venujú sa ekonomickému rastu. eurosposlanecJUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
NOMINANTI STRANY SLOVENSKÝ PATRIOT NA KANDIDÁTNEJ LISTINE SNS POD PORADOVÝMI ČÍSLAMI 100 – 118Postupne som predstavil nominantov strany Slovenský PATRIOT na kandidátke SNS a ako posledného predstavím Michala Radačovského.Mgr. Michal Radačovský, MBA, 41 r. , otec dcéry, bytom Hnilec, okr. Spišská Nová Ves, zakladajúci člen strany a hovorca strany, na kandidátnej listine SNS pod por. č. 102.Michal je môj syn, nebudem preto o ňom písať chválospevy, pretože by to bolo trápne a pre niekoho aj nepochopiteľné, že propagujem svojho syna.Nebudem ho ani kritizovať, pretože má aj chyby, tak ako ich mám aj ja, aj každý iný človek a vzbudilo by to dojem, že nemám rád svojho syna.Uvediem len jeden historický príklad. Keď svojho času bol J.F.Kennedy zvolený za prezidenta USA, tak si k sebe ihneď ako spolupracovníka zobral svojho brata Roberta Kennedyho. Keď mu to bolo vytýkané, tak sa vyjadril: „Keď mám riadiť tento štát, tak si vyberiem ľudí, ktorým najviac dôverujem. A komu by som mal viac dôverovať, ako nie vlastnému bratovi. A pokiaľ ma nebude rešpektovať, tak mu jednu vrazím a mám záruku, že ma neudá, ani sa nestane mojím nepriateľom, pretože je to môj brat.“A Michal je môj syn. Preto mu určite dám svoj hlas.Voľte č. 102 na kandidátke SNS.predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec, JUDr. Miroslav RadačovskýObjednávateľ: Slovenská národná strana ,Šafárikovo nám. 76/3, 814 99 Bratislava, IČO: 00677639, DIČ: 2020802256Dodavatel: Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, VAT: IE9692928F ... See MoreSee Less
View on Facebook
KEĎ SA CHCE, TAK SA TO DÁNa pozvanie môjho priateľa, spolumajiteľa firmy v Giraltovciach a sympatizanta SNS, som pred štyrmi dňami, spolu s Michal Radačovský (na kandidátke SNS pod por. č. 102), navštívil moderné prevádzky firmy, zaoberajúcej sa výrobou konektorov. Ide o firmu, ktorá je súčasťou zahraničnej korporácie, obchodujúcej na New Yorskej burze. Je to firma, ktorá po celom svete zamestnáva 90 tisíc ľudí s ročným obratom 13 mld. dolárov.Môj priateľ sa pred rokmi čiastočne inšpiroval aj mojím názorom pri riešení problémov sociálne odkázaných občanov bez práce a v Giraltovciach na východe Slovenska, kde je pracovných príležitostí menej, kde žije aj nemalá rómska komunita a vybudovali firmu. Investovali, zabezpečili sociálne slabým občanom, odkázaným na sociálne dávky, bezplatné počítačové kurzy, rôzne oprávnenia na práce s jemnými prístrojmi, oprávnenia na obsluhu vysokozdvižných vozíkov, oprávnenia na vedenie vozidiel a dnes vo firme pracuje 310 ľudí, z toho 70% Rómov, ktorí už nie sú odkázaní na sociálne dávky, dostávajú mzdu, platia si odvody a dane. Investícia na ich bezplatné oprávnenia, teda aj vodičské preukazy, sa spoločnosti stonásobne vrátia. Firma pripravuje priestory pre ďalších 60 – 80 ľudí. Do budúcnosti by vo firme malo pracovať 700 ľudí. Ja viac ako iní poznám problém spolužitia s časťou Rómov bez zamestnania, žijúcich len zo sociálnych dávok, ale problém je potrebné riešiť do budúcnosti. Pragmaticky, vecne a bez nenávisti. Firma v Giraltovciach je príkladom toho, že keď sa chce, tak sa to dá. A keď niekto nechce alebo nevie, tak sa zníži na bilboardovú kampaň „Urobíme poriadok v osadách!“. Bez konkrétnych zmysluplných riešení a problém budeme tlačiť pred sebou ďalších 50, možno 100 rokov.Občan nášho krásneho Slovenska, mysli! A nedávaj sa zvádzať tými, ktorí myslieť nechcú, resp. ani nemajú na to, aby mysleli. predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec, JUDr. Miroslav Radačovský P.S. Môj priateľ, spolumajiteľ firmy, bol mojím veliteľom počas vojenskej základnej služby, keď sme slúžili vlasti na západe Československa. Z príležitosti nášho stretnutia si obliekol starú federálnu uniformu. V čase, keď sme slúžili vlasti, sa lietadlá NATO neodvážili vyjsť ani z hangáru a nie to prelietavať cez naše územie a bombardovať bratov Srbov.Objednávateľ: Slovenská národná strana ,Šafárikovo nám. 76/3, 814 99 Bratislava, IČO: 00677639, DIČ: 2020802256Dodavatel: Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, VAT: IE9692928F ... See MoreSee Less
View on Facebook
NOMINANTI STRANY SLOVENSKÝ PATRIOT NA KANDIDÁTNEJ LITINE SNS POD POR. Č. 100 – 118JUDr. Martina Edery Lysina, vydatá, právnička, bytom Košice. Na kandidátnej listine SNS pod por. č. 106.Dlhší čas pôsobila v zahraničí, v Izraeli, vie čo je nenávisť medzi národmi, vyvolaná nezodpovednými politikmi. Vie ich príčinu pomenovať a preto sa zasadzuje za mierové a diplomatické riešenie každého problému. Je členkou strany Slovenský PATRIOT a striktne sa drží 5. bodu programu základných programových cieľov – „Boj proti všetkým formám extrémizmu a hnutiam smerujúcim k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd“. Pozná problematiku matiek samoživiteliek, je právničkou a s určitosťou by sa so sociálnym postavením rodiny legislatívnym postupom v prípade zvolenia do Národnej rady SR zaoberala. Na našu nominantku JUDr. Martinu Edery Lysina je strana Slovenský PATRIOT skutočne hrdá. Voľte SNS, voľte nominantku strany Slovenský PATRIOT, pod por. č. 106. predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
VSTANEM, ZAPNEM POČÍTAČ A STRAŠIAK NA DISPLAYIAko vždy zaujímavý výraz tváre a strašidelný text Miška Šimečku na FB, v ktorom hovorí a teda straší: „Sme na zásadnej civilizačnej križovatke. My spoločne rozhodneme, či sa vydáme do minulosti, kde nás čaká medzinárodná izolácia alebo si vyberieme budúcnosť. Spoločne to zvládneme, pretože Slovensko je naše a krásne.“My, my, my, Slovensko je naše! Patrí sa už len dodať: Ja, ja, ja a Progresívne Slovensko!Miško, Miško, nestrašte a neprisvojujte si to, čo patrí občanom Slovenskej republiky. Miško, Vy nie ste bubák ani strašiak na poli či v záhrade a občania Slovenska nie sú vrabce. Nie je Vám trápne, Miško, že Vaši poradcovia z Vás robia strašiaka? predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec JUDr. Miroslav RadačovskýVoľte nominantov strany Slovenský PATRIOT pod por. č. 100 – 118! ... See MoreSee Less
View on Facebook
NOMINANTI STRANY SLOVENSKÝ PATRIOT NA KANDIDÁTNEJ LITINE SNS POD POR. Č. 100 – 118Ján SLOVÁK, 51 r., primátor mesta Dobšiná, bytom Dobšiná. Nominant strany Slovenský PATRIOT na kandidátnej listine SNS pod por. č. 113.Že Ján Slovák je Slovák, je zrejmé nielen z jeho mena a priezviska, ale aj z jeho práce v prospech Slovenska, v prospech regiónu, z ktorého pochádza. Narodil sa v Rožňave, celý život žije v malom mestečku Dobšiná. Je otcom dvoch synov, okrem toho, že je primátorom, aktívne pôsobí v motoršporte, v hudobnej skupine a keď má čas, namaľuje nejaký obraz. Život človeka je niekedy zvláštny, často s problémami a možno aj osobnými. Ale dôležitý je výsledok. P. Ján Slovák je už tretie obdobie primátorom mesta Dobšiná. Na tento post kandidoval aj za podpory strany Slovenský PATRIOT. Do fungovania samospráv rozumie. Za jednu z najdôležitejších vecí považuje komplexnú reformu verejnej správy, ktorej súčasťou je zmena financovania samospráv, zmena právomocí a zmena volebného systému z pomerného na väčšinový. Ak chce štát efektívne fungovať a dvíhať životnú úroveň občanov, je najdôležitejšie začať u samospráv. S p. Slovákom sa poznám veľmi dlho. Poznám jeho prácu, osobný život a preto mu dôverujem. Trinástka je vraj nešťastná, ale u p. Slováka je to šťastná voľba. Dajte mu svoj hlas, krúžkujte č. 113 na kandidátke SNS. predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
NOMINANTI STRANY SLOVENSKÝ PATRIOT NA KANDIDÁTNEJ LITINE SNS POD POR. Č. 100 – 118Dušan STRIŽ, nominant strany Slovenský PATRIOT na kandidátnej listine SNS pod poradovým číslom 105.Manažér, bytom Horné Saliby, otec dcéry, 54-ročný. Vyrastal v prostredí ťažko pracujúcich ľudí východného Slovenska. Ľudí pracujúcich v lesoch, na poli, v baniach. V živote, ani v tom osobnom, to neraz nemal ľahké. Vedel sa však k problémom postaviť priamo a vyriešiť ich, a to je dôležité. Podnikal doma, v zahraničí, dnes pôsobí na juhozápadnom Slovensku, aj medzi našimi priateľmi, občanmi maďarskej národnosti. Nie je členom strany Slovenský PATRIOT, avšak bez pochybností zdieľa názor, že slovenským patriotom je každý, kto má rád Slovensko, bez ohľadu na to, či je Slovák, Maďar, Rusín, Róm alebo Žid. Poznám ho od detstva, môžete mu dôverovať. Niekedy máme na dielčie problémy aj opačný názor. Ale takto to v politike chodí. Dôležité je, že vždy máme spoločný cieľ, aby Slovensko bolo hrdý a rešpektovaný, suverénny národný štát v spoločnosti suverénnych národných štátov Európy. Vie pomenovať problémy, ktoré Slovensko trápia, či už ide o poľnohospodárstvo, nelegálnu migráciu, život osôb, ktorých asociálne správanie nie je v súlade s právnymi normami štátu, a to bez ohľadu na ich národnosť alebo príslušnosť k tej či onej etnickej skupine. Vie navrhovať ich riešenia. Keď sa chytí kľučky, dvere otvorí, od dverí neuhne. Ale to nestačí. Aby riešenia mohol aj zmysluplne a legislatívne presadzovať, mal by byť poslancom Národnej rady SR. Je preto potrebné ho voliť a zakrúžkovať č. 105 na kandidátnej listine SNS. predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
NOMINANTI STRANY SLOVENSKÝ PATRIOT NA KANDIDÁTNEJ LITINE SNS POD POR. Č. 100 – 118JUDr. Ján Zoričák, advokát, bytom Batizovce, por. č. 104. Môj súputník, dlhoročný priateľ, generálny manažér strany Slovenský PATRIOT. Goral, lokálpatriot, pochádzajúci zo Ždiaru, ale zároveň hrdý Slovák. Vie, čo to je život jednoduchých ľudí, pozná ich problémy, pochádza zo 6 súrodencov, je otcom a starým otcom.Pracoval v rôznych vedúcich a riadiacich funkciách, v štátnej správe, verejnej správe, odboroch, ako riaditeľ Správy katastra v Poprade. V súčasnosti pracuje ako advokát. Má veľa priorít, ktoré by chcel ako poslanec NR SR legislatívnym spôsobom uplatniť. Tak v oblasti justície, právneho štátu, ale aj v oblasti poľnohospodárskej pôdy, jej bezbrehému zaberaniu pre investičnú výstavbu a zaoberá sa tiež oblasťou sceľovania pozemkov a prehodnocovania vecných bremien.V prípade zvolenia do Národnej rady SR určite nesklame a bude presadzovať záujmy regiónu, z ktorého pochádza. Voľme č. 104 na kandidátnej listine SNS! predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
POZVÁNKANominanti strany Slovenský PATRIOT na kandidátke SNS pod por. č. 100 - 118 sa tešia na predvolebné stretnutie s občanmi mesta Poprad a okolia. europoslanec JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
POZVÁNKANominanti strany Slovenský PATRIOT na kandidátnej listine SNS pod poradovým č. 100-118 Vás pozývajú na stretnutie, ktoré sa uskutoční dnes v Dubnici nad Váhom o 17,00 h. JUDr. Miroslav Radačovský, europoslanec a predseda strany Slovenský PATRIOT ... See MoreSee Less
View on Facebook
STRETNUTIE S P. PREZIDENTOM SCHUSTEROMNa pozvanie rektora Prešovskej univerzity p. Dr.h.c.prof.PhDr. Petra KÓNYU, PhD. som sa spolu s manželkou zúčastnil slávnostného otvorenia akademického roka 2023/2024. To, že p. rektor je Prešovčan a Východniar, ma teší. Veľmi ma tiež potešilo stretnutie a príjemný rozhovor, tiež s Východniarom, p. prezidentom Rudolfom Schusterom. P. prezident je čulý, žoviálny a navzájom sme rozprávali o zaujímavých veciach, ale aj o súčasnom dianí na Slovensku. europoslanec a predseda strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav Radačovský • predseda strany Slovenský Patriot a europoslanecVoľme nominantov strany Slovenský PATRIOT na kandidátnej listine SNS pod por. č. 100 – 118. ... See MoreSee Less
View on Facebook
JEDNOMYSEĽNÉ HLASOVANIE – ZRUŠENIE PRÁVA VETA (Právne okienko)O zrušení jednomyseľného hlasovania v EÚ, teda o zrušení práva veta jednotlivým národným štátom nerozhodujú poslanci Európskeho parlamentu. Ak by sa právo veta malo zrušiť, tak by o tom musela jednohlasne rozhodnúť Európska rada. Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov. To znamená, že so zrušením práva veta by museli súhlasiť a o tom jednomyseľne rozhodnúť všetci lídri vlád krajín Európskej únie, nie europoslanci. Avšak skôr, aby akýkoľvek predseda vlády Slovenskej republiky vyslovil súhlas so zrušením jednomyseľného hlasovania, teda so zbavením sa práva veta, musel by to predložiť na schválenie poslancom Národnej rady SR. Teda stručne a polopate. O prípadnom zrušení práva veta nerozhodujú a ani nemôžu rozhodnúť europoslanci a teda ani europoslanec Radačovský, ale v skutočnosti by o tom mohli rozhodnúť len poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.Kto však tomu nerozumie, tak zverejní video, v ktorom tvrdí, že europoslanec Radačovský hlasoval za zrušenie práva veta pre Slovenskú republiku, čo je samo o sebe právny nezmysel. Pán Boh zavaruj Slovensko pred takýmito odborníkmi, ktorí chcú vládnuť Slovensku. Slovensko si to skutočne nezaslúži.europoslanec a predseda strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
MILAN UHRÍKVážení priatelia, vyžiadal som si a práve mi bol doručený môj hlasovací lístok ohľadom jednomyseľného hlasovania, teda o možnom zrušení práva veta.Z tohto hlasovacieho lístka jednoznačne vyplýva, že som hlasoval za zachovanie práva veta, čo som označil znamienkom plus. Celkovo som bol proti tomu, aby sa uvažovalo o možnom zrušení práva veta a nahradenie ho kvalifikovanou väčšinou, čo som v závere označil znamienkom mínus. Neviem teda, kto konšpiruje, kto má záujem osočovať ma, teraz práve pred voľbami. Asi tí, ktorí sa chcú silou-mocou stať poslancami Národnej rady SR. Z toho dôvodu vymažem svoj predchádzajúci status ohľadom politického prasiatka, pretože nechcem kráčať v šľapajach p. Uhríka a teraz pred voľbami rozbíjať proslovenské sily, medzi ktoré sa asi chce radiť aj hnutie Republika. Ospravedlňovať sa mi nikto nemusí. JUDr. Miroslav Radačovský, europoslanec a predseda strany Slovenský PATRIOT ... See MoreSee Less
View on Facebook
RAZ SA TOU SLOVANSKOU KRVOU UDUSÍTEVojna na Ukrajine sa tak rýchlo neskončí. Musíme sa pripraviť na dlhú vojnu na Ukrajine. Ofenzíva Ukrajincov postupuje len pomaly. Toto uviedol vo Frankfurte nad Mohanom 17. Septembra generálny tajomník NATO – Jens Stoltenberg, o čom informuje TASR podľa agentúry AFP.Jednoducho zbrojiť, bojovať, a len nie prímerie a rokovanie o mieri. A niet pochybnosti, že takýto názor podporujú odchovanci NATO pán Valášek, Korčok, ale aj Progresívne Slovensko. A koľko tisíc Slovanov padne, je im úplne jedno. Jední chcú Slovensku vládnuť, druhý chce byť dokonca prezidentom a spoločne vykrikujú, že chcú pre Slovensko skvelú budúcnosť. Spomenul som si na svoje vystúpenie v europarlamente zo dňa 2.2.2023 a dovoľujem si ho opätovne zverejniť.Predseda strany SP a europoslanecMiroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
PÔVOD NEZAPRIEŠ, MÔŽEŠ LEN ZRADIŤV mene nominantov strany Slovenský PATRIOT na kandidátke SNS pod poradovým č. 100-118, aj v mene svojom, chcem vysloviť poďakovanie Východniarom z okresu Humenné z Lieskovca a Kamenice nad Cirochou za účasť na predvolebnom stretnutí. Vecná, konkrétna aj kritická diskusia o problémoch, ktoré ich trápia. Neohúrite ich prázdnymi sľubmi, konšpiráciami ani strašením, zo všetkého a všetkých. Strašiakov akceptujú len na poli alebo v záhradách. Vedia navrhovať riešenia, sú vecní, kultivovaní. Mňa najviac zaujalo a milo prekvapilo tvrdenie viacerých z nich pri osobných rozhovoroch: „Vás, p. Radačovský, krúžkovať nebudeme, Vy budete mať krúžkov dosť. My budeme krúžkovať svojich, zo svojho regiónu, ktorých osobne poznáme, a pokiaľ nebudú plniť sľuby, povieme im to priamo do očí.“ A je to tak správne. Východniari chápu, že zmena volebného systému z pomerného na väčšinový tak, ako to má v 1. bode programových cieľov strana Slovenský PATRIOT, je nevyhnutnosťou. Vážim si všetkých občanov Slovenska. Ospravedlňujem sa za prílišný lokálpatriotizmus Východniara. Pôvod nezaprieš ani v Bratislave, ani v Bruseli, ani vo svete. Môžeš len zradiť. Východniari sú skutočná elita Slovenska. Vedia aj zažartovať, po východniarsky či rusínsky zaspievať, sú životaschopní. Nie nadarmo sa traduje, že keď Kolumbus dorazil k americkému kontinentu, tak na brehu stál muž, ktorý sa ho opýtal: „A Ty ši skadzi, bratku?“ (A ty si odkiaľ, braček?)Východniari, Slovensko, hlavu hore!predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
Včera v Štrasburgu predsedníčka komisie Von der Leyen predniesla správu o stave Európskej únie.Podstatu problémov v EU vidí predovšetkým ako dôsledok vojny na Ukrajine s tvrdením, že Rusko bude porazené.Porovnal som si jej správu so správou z roku 2022, kde v podstate konštatovala to isté, že Rusko už je na kolenách a že víťazstvo Ukrajiny je blízko, považoval som preto za potrebné jej to pripomenúť.Arogancia, neúcta, povýšeneckosť podpredsedu Európskeho parlamentu pána Šimečku ma viedla k tomu, že som sa vyjadril tak ako som sa vyjadril, pretože si to jednoducho zaslúži.Vyzval som k prímeriu, rokovaniu o mieri, pretože podľa môjho názoru toto je jediné možné riešenie ako vyriešiť problémy Európy. S úctou, Miroslav Radačovskýeuroposlanec ... See MoreSee Less
View on Facebook
PIATA KOLÓNAUž roky mám zvyk vo voľnom čase prečítať si niečo z domácej alebo svetovej literatúry alebo sa k niektorým dielam aj vrátiť. Čítam práve knihu Ernesta Hemingwaya (The fifth column and Four Stories – Piata kolóna a štyri poviedky) a spomenul som si na inštitúciu na Slovensku pod názvom Európsky parlament – Kancelária na Slovensku, Bratislava. Inštitúcia, ktorej činnosť, okrem iného, spočíva v poskytovaní podpory poslancom Európskeho parlamentu pri výkone ich oficiálneho mandátu v členských štátoch. Teda pomáhať, propagovať činnosť europoslancov zvolenými občanmi SR do EP. Ale určite tomu tak nie je. Mám s tým osobné 4-ročné skúsenosti. Slúži len tým vyvoleným a tým, ktorí majú, podľa tejto inštitúcie tú „správnu“ prozápadnú, probruselskú a predovšetkým názorovo liberálnu orientáciu. Kladiem si preto, ale aj všetkým proslovensky mysliacim ľuďom, legitímnu otázku. Môže takáto inštitúcia, riadená nie zle platenými osobami, vrátane dopisovateľov z Bruselu a Štrasburgu, pôsobiť v civilizovanom právnom štáte, akým by Slovensko malo byť?V prípade, že vznikne z vôle občanov iná vláda, než aká tu bola doteraz, tak je určite potrebné zaoberať sa aj s činnosťou tejto inštitúcie. A pokiaľ nie, tak na Slovensku bude naďalej pôsobiť inštitúcia, o ktorej píše Ernest Hemingway vo svojej poviedke. europoslanec a predseda strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
POĎAKOVANIEĎakujeme občanom obce Jakubany za milé stretnutie a prospešnú diskusiu. Občania Slovenska a predovšetkým mladí podporovatelia SNS si želajú modernú, národnú, pokrokovú SNS, stranu slobodne mysliacich občanov bez nenávisti, pretože taká strana má budúcnosť na Slovensku, v Európe a vo svete. Je 21. storočie!Nominanti strany Slovenský PATRIOT na kandidátke SNS, pod poradovými číslami 100 až 118. Predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook

Odborné práce

Plán obnovy v EU

Jeden z najdôležitejších právnych aktov prijatých v roku 2020.

Nepriateľa môžeš poraziť len tak, že sa s ním spriatelíš.