„Byť nepriateľom kohokoľvek a pre čokoľvek je najväčším nešťastím v živote človeka.“

„Keby každý človek súhlasil s mojím názorom, stal by som sa vládcom sveta. Netúžim byť vládcom sveta ani diktátorom, a preto som vďačný každému, kto s mojím názorom nesúhlasí.“

Životopis

Narodil sa v obci Ľutina na severovýchode Slovenska, Otec Slovák, matka ruskej národnosti. Je národnosti slovenskej a zároveň rusínskej národnosti. Základnú školu ukončil v Prešove, strednú školu s maturitou v Sabinove. Je absolventom právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Absolvoval základnú vojenskú službu, je dôstojníkom v zálohe. Pôsobil aj ako učiteľ rómskej komunity. Po ukončení vysokej školy začal pracovať na okresnom súde v Prešove, neskôr ako sudca a predseda senátu krajského súdu v Košiciach, naposledy ako sudca okresného súdu v Poprade. Je otcom dvoch vysokoškolsky vzdelaných synov, manželka výsluhová dôchodkyňa. Kresťan. Ako sudca pôsobil v oblasti trestného práva, občianskeho práva, rodinného a obchodného práva.

Do povedomia občanov, médií a vôbec širokej verejnosti a to v pozitívnom ale aj v negatívnom zmysle sa dostal v súvislosti s rozhodovaním náročného pozemkového sporu prezidenta SR, Andreja Kisku. Tým, že rozhodol v neprospech prezidenta SR a došlo vďaka tomu k ďalším zisteniam protiprávneho konania tzv. pozemkovej mafie pod Tatrami, ho mnohí považovali a považujú priam za hrdinu. Aj napriek tomu, že išlo o, predovšetkým, psychicky náročné pojednávanie, pod silnými mediálnymi a inými tlakmi, sa podľa jeho slov: „Necítim byť akýmsi hrdinom. Rozhodol som vo veci nie ako Radačovský, rozhodol som ako sudca Slovenskej republiky, spravodlivo a v súlade so zákonom. Niekedy je mi trošku aj ľúto, že moje dlhoročné pôsobenie v justícii je vnímané len cez tento prípad. Rozhodoval som aj iné náročné spory z oblasti rôznych odvetví práva”. Vzhľadom na dlhoročnú prácu sudcu v rôznych oblastiach právnej agendy počas obdobia skoro štyridsať rokov sú mu veľmi dobre známe problémy občanov slovenskej republiky, či už v oblasti sociálnej, rodinnej alebo v oblasti pracovno-právnych vzťahov.

V roku 2019 bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu ako nezávislý, nestranícky kandidát, na šiestom mieste zo štrnástich, s počtom preferenčných hlasov 42 276. Žije v obci Hnilec, v regióne slovenského raja. Do roku 2019 v politike nepôsobil.

Moja duša slovenská dovtedy spokojná nebude, pokiaľ sa môj kôň z každej riečky sveta vody poznania nenapije.

Pravda o mojej kandidatúre do EP

Považujem za nutné vyjadriť sa k zámernému a cieľavedomému vytváraniu obrazu strachu pred stranou Slovenský PATRIOT a Patriotizmom ako takým, poukazovaním na moju kandidatúru na (nie za) kandidátke strany LSNS.

Čo nepriateľov Patriotizmu a Slovenska k tomu vedie? Strach a ešte raz strach pred vlastnou politickou existenciou.

Všetci títo politici šíriaci strach a nenávisť veľmi dobre vedia, že som nebol a nie som žiadnym tzv. „kotlebovcom“. Bol som skoro 40 rokov sudcom Slovenskej republiky, rozhodoval som v mene slovenskej republiky, teda aj v ich mene.

Systém volieb do európskeho parlamentu založený na tom, že o post poslanca sa môžete uchádzať len na kandidátke nejakej politickej strany, je nesprávny, ale jediný možný. Pritom naviac, aj každá politická strana, ktorej sa doslova musíte prosiť, aby ste mohol zastupovať v európskom parlamente svoj štát, vyžaduje, aby ste bol jej členom. Nevyžaduje odborné predpoklady, skúsenosti a životnú prax, ale členstvo v politickej strane.

Osobne som to zažil u viacerých politických strán. Jediná politickí strana, ktorá to odo mňa nevyžadovala bola ĽSNS a taktiež jej nebolo na prekážku odlišnosť mojich názorov na vojnový Slovenský Štát , na holokaust, na vzťah k rómskym spoluobčanom , k iným národnostiam, ako Slovákom. Nakoniec sám som slovensko-rusínskej národnosti.

Jednoducho keď sa chcete dostať cez rieku na druhý breh, kde by ste chcel a mohol byť užitočný, je jedno s pragmatického hľadiska aké plavidlo použijete. Či parník alebo plachetnicu. Dôležité je ako budete na druhom brehu pôsobiť. A ja som sa na ten druhý breh dostal a pôsobím vo výbore EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spotrebiteľmi sme všetci bez ohľadu na politický názor. Pôsobím vo výbore pre umelú inteligenciu a digitálny vek a toto je na prospech každého občana Slovenska a EU bez ohľadu na politickú príslušnosť.

Tiež pracujem v delegáciách pre spoluprácu európskeho parlamentu s parlamentom ruskej federácie ako aj v delegácii EURONEST kde presadzujem mierový dialóg pri riešení možných problémov, čo je na prospech každej ľudskej bytosti, dokonca aj tých, čo vo mne prejavujú nenávisť.

Môžem sa teda opýtať – čo má moje skoro 40 ročné pôsobenie v službách Slovenskej republiky a súčasné pôsobenie v európskom parlamente spoločné s tým, že som kandidoval na kandidátke ĽSNS? Nebol som a nie som predsa členom tejto strany, nikdy som nepresadzoval a nepresadzujem ich politickú ideológiu ba dokonca ani odštiepencov Republiky, pretože v skutočnosti stojíme na absolútne opačnom poli politických názorov. Nehovoriac o tom, že volebnú kampaň do EP som si financoval a robil výlučne sám a môj volebný výsledok v počte 42 276 hlasov tvorilo 80% nevoličov ĽSNS.

A pokiaľ sa týka volieb do EP a volebného systému založeného na možnosti kandidovať len na kandidátke politickej strany. Vo volebnom programe strany Slovenský PATRIOT ako jedným s bodov, je zmena volebného systému z pomerného na väčšinový a toto sa týka aj zmeny volebného systému do európskeho parlamentu. Jednoducho pri takejto nutnej zmene už nebude nutné kandidovať na kandidátke politickej strany, ale bude možné kandidovať v obvodoch každému kto bude odborne zdatný a spôsobilý pracovať v EP bez ohľadu na jeho príslušnosť, alebo nepríslušnosť k politickej strane. Tým sa vyhneme neobjektívnemu nálepkovaniu, že ten či onen kandidát patrí , či nepatrí k tej alebo onej politickej strane.

Do európskeho parlamentu som sa nedostal na základe zneužívania smrti mladého novinára a jeho snúbenky, do európskeho parlamentu som sa nedostal nezmyselným strašením ľudí z migrantov, do EP som sa nedostal vyvreskovaním na uliciach proti rómom, do európskeho parlamentu som sa nedostal vyzdvihovaním klerofašistického štátu, proti ktorému bojovali a zomierali moji príbuzní, do EP som sa nedostal spochybňovaním holokaustu ani mučenia ľudí v koncentračných táboroch, ktoré oslobodzoval môj otec ako účastník zahraničného odboja, ale som sa tam dostal na základe skoro 40 ročnej práce sudcu, ktorá na záver mojej kariéry odhalila podvodníkov s pozemkovým bohatstvom nášho Slovenska, čo mi moji oponenti nemôžu odpustiť, lebo sa to týka ich „milovaných“ osôb a osoby a preto im nič iné neostáva, tak ako to majú napísané v príručkách útočiť na mňa a politickú stranu, ktorú reprezentujem že vraj „kotlebovský sudca“ či nebodaj „fašista“. Títo moji politickí protivníci najlepšie vedia, že to nie je pravda, konajú zo strachu, zo zúfalstva , bojac sa vlastnej zvrátenej politickej existencie, tváriac sa že sú liberáli, hoci pravdu povediac s liberalizmom nemajú nič spoločné.

Aj politická strana Slovenský PATRIOT nevznikla na princípe strachu, na princípe strašenia ľudí Covidom ani na princípe strachu, že niekomu z politickej strany Slovenský PATRIOT zaklope na dvere NAKA, pretože politická strana nemá vo svojich radoch kto v politike na vrcholných miestach pôsobil v minulosti a nikdy takýchto politických dobrodruhov mať nebude. Politická strana Slovenský PATRIOT a vôbec Patriotizmus ako nový fenomén vývoja spoločnosti hýbe štátmi celej Európy, hýbe svetom a klasické politické strany, ale aj tie čo sa tvária, že sú stranami novej liberálnej ideológie majú strach, boja sa a preto útočia.

Práca a odborné vzdelanie

Ako poslanec európskeho parlamentu pôsobí v:

  • Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  • Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku
  • Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
  • Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko
  • Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

Profil v Europarlamente: https://www.europarl.europa.eu/meps/sk/197764/MIROSLAV_RADACOVSKY/home

Okrem práce vo výboroch je zvlášť aktívny v boji proti extrémizmu, fašizmu, vzhľadom na rodinnú tradíciu rodičov a príbuzných v boji proti fašizmu. Čo je aj zrejmé z mnohých jeho vystúpení v európskom parlamente, či písomných otázok na zodpovedanie pre európsku komisiu.

Je často pozývaný do zahraničia v súvislosti s oslavami víťazstva nad fašizmom.

V médiách

Reakcia našich europoslancov na tému: Situácia v Poľsku

Európsky parlament vo štvrtok odsúdil snahy spochybniť nadradenosť práva Európskej únie v Poľsku a vyzval Radu a Komisiu, aby bezodkladne prijali opatrenia na ochranu poľských občanov i Únie.
Zrejme neexistuje hodnoverný dôkaz o ruskej stope vo Vrběticích, preto ani neodtajnili správu českých tajných služieb tak, ako to sľuboval premiér Babiš

Zrejme neexistuje hodnoverný dôkaz o ruskej stope vo Vrběticích, preto ani neodtajnili správu českých tajných služieb tak, ako to sľuboval premiér Babiš

Europoslanec a bývalý sudca JUDr. Miroslav Radačovský uviedol, že ak by sa predsa len hodnoverne preukázalo, že verzia o účasti ruských agentov na výbuchu muničného skladu v Českej republike je pravdivá, bolo by to „memento pre všetky štáty, vrátane Slovenska, aby neumiestňovali na svojich územiach zbrane a muníciu proti Rusku“.

Facebook

NEHORÁZNA PODLOSŤ DEZINFORMÁTOROV A CENZOROV BRUSELUDnes som mal prejav v Európskom parlamente ohľadom odobratia rotujúceho predsedníctva Maďarsku a zmrazenia im finančných prostriedkov za tzv. neposlušnosť.Celý prejav v doslovnom znení si môžete vypočuť na pripojenom videu.Vypočul som si preklad môjho prejavu v Angličtine, Maďarčine, Češtine, a Poľštine a zistil som, že zámerne boli vynechané z môjho prejavu vety: „za pomoci CIA, Francúzska a Belgicka“, „bol zavraždený a rozpustený v kyseline sírovej“, bolo vynechané „bol dosadený diktátor“ a taktiež bol vynechaný záver: „Prajem pánovi Orbánovi z príležitosti jeho dnešných narodenín veľa šťastia a zdravia“Toto je už je skutočná nehoráznosť tých, ktorí o iných tvrdia, že sú dezinformátori a vedú hybridnú vojnu.JUDr. Miroslav Radačovskýeuroposlanec a predseda politickej strany Slovenský PATRIOTV Bruseli, 31.5.2023 ... See MoreSee Less
View on Facebook
ČÍNSKA ĽUDOVÁ REPUBLIKAČína je prosperujúca krajina, jedna z najsilnejších ekonomík sveta, zasadzuje sa o zastavenie bojov a mierové riešenie konfliktu na Ukrajine dialógom a diplomatickým rokovaním. Včera, 30. mája, som bol, spolu so svojím pracovným kolektívom v Bruseli, pozvaný veľvyslancom Číny na večeru, kde sme sa aj o danej problematike rozprávali. Určite máme na medzinárodné otázky a ich riešenie mierovým dialógom zhodný názor. A určite takýto názor riešenia problémov v medzinárodných vzťahoch majú aj členovia strany Slovenský PATRIOT, ktorí budú na kandidátke SNS vo voľbách do NR SR. Prosperita Číny, jej postoj v medzinárodných vzťahoch, prekáža USA, Bruselu, ale aj viacerým slovenským europoslancom a je zaujímavé, že predovšetkým poslancom z KDH. A teraz neviem, či preto, že Čína sa zasadzuje za mierové riešenie konfliktu na Ukrajine, bez zabíjania človeka človekom, alebo preto, že dosahuje prosperitu a ekonomický pokrok pod vedením komunistickej strany. S úctoupredseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
ČUDNÝ POSTOJ SLOVENSKÝCH EUROPOSLANCOVViac ako 60% občanov SR je toho názoru, že príčinou vojny na Ukrajine sú západné krajiny a ich spojenec USA a Rusko nepovažujú za agresora. 85% slovenských europoslancov má však opačný názor a tvrdia, že Rusko je agresor a je príčinou vojny. Čí názor teda slovenskí europoslanci reprezentujú? Väčšinový názor občanov vlastného štátu, od ktorých budú možno očakávať opätovné zvolenie do Európskeho parlamentu a vtedy im to prekážať nebude, alebo názor Bruselu, od ktorého berú plat? Javí sa, že Globsec a 85% slovenských europoslancov je z väčšinového názoru Slovákov nešťastných. Ja ako europoslanec som nešťastný z názoru ostatných slovenských europoslancov. Niekedy mi je až ľúto, že som neštudoval na Oxforde. Ako by sa mi dobre, bez problémov a v súlade s názorom davu, bez vlastného myslenia a rozmýšľania, žilo. A možno by som bol aj eurokomisár, podpredseda Európskeho parlamentu, Denník N a SME aj Kancelária EP na Slovensku by ma vychvaľovali a slovenskí europoslanci pozývali na obed. A možno by ma na Slovensku v mojej rodnej obci Ľutina ale aj na Hnilci, opľuli. Možno by ma opľuli aj členovia strany Slovenský PATRIOT, p. Stráňavský, Striž, Lučanský, zakladajúci člen strany môj syn Michal a ďalší, ktorí budú na kandidátke SNS vo voľbách do NR SR. Ale aj by som otvoril dáždnik a tváril sa, že prší. Pokiaľ by nenastalo krupobitie. Potom by som sa schoval niekde medzi amerických vojakov na Sliači alebo inde, na niektorej základni NATO. Slovensko, hlavu hore!predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec, JUDr. Miroslav Radačovský V Bruseli, 30.05.2023 ... See MoreSee Less
View on Facebook
ANDREJ DANKO, HLAVNÉ SPRÁVY A SLOBODNÝ VYSIELAČ ZODPOVEDAJÚ ZA NEVEDOMOSŤ OBČANOV SLOVENSKA Práve som sa z relácie V politike na TA3 od p. Ilieva dozvedel, že príčinou toho, že takmer 65% Slovákov je toho názoru, že Západ zodpovedá za vojnu na Ukrajine, zapríčinili Hlavné správy, Slobodný vysielač a p. Danko. Jednoducho, p. Iliev dospel k názoru, že 65% Slovákov sú pravdepodobne takí hlúpi a nevedomí, že nevedia rozlíšiť, čo je príčina vojny, kto je agresor a pod. Útočný prejav p. moderátora a akýsi nepokoj v jeho tvári (mimika), svedčia to tom, že zjavne na túto reláciu nebol pripravený. Možno sa pohádal s manželkou, nazlostili ho deti. Ale aj mne sa to v živote stáva. Ale moderátor by aj takúto situáciu mal zvládnuť. Odosobniť sa, pretože práca moderátora je práca pre verejnosť a musí byť objektívna. P. moderátor, aj ja zdieľam názor 65% občanov Slovenska. Zdieľajú ho aj moji priatelia, známi a môžem vás uistiť, že to nie sú nevedomí hlupáci, ktorí nevedia vyhodnotiť situáciu a preto buďte, p. Iliev, objektívny. Zrejme demagógia a propaganda špičkových západných médií a Globsecu zlyháva. Položme si otázku, prečo? predseda strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
BRATISLAVA 25. mája (TASR)Mimoparlamentná SNS už nebude pokračovať v rokovaniach s inými subjektami o pripojení sa na spoločnú kandidátnu listinu do parlamentných volieb. TASR o tom informoval predseda strany Život-NS a nezaradený poslanec Tomáš Taraba. „Ďalšie rokovania sa už budú viesť len s jednotlivými osobnosťami verejného a spoločenského života, medzi ktorými sú, okrem iných, aj Martina Šimkovičová a Ján Baránek“, uviedol Taraba. Ja, ako predseda strany Slovenský PATRIOT, môžem sľúbiť, že členovia strany Slovenský PATRIOT na kandidátke SNS, budú pôsobiť tak, aby občania v regiónoch, v ktorých žijú a pracujú, ich vnímali ako osobnosti, ktoré má zmysel voliť a tým pomohli SNS dostať sa do Národnej rady SR. Slovensko si to zaslúži. Slovensko, hlavu hore!predseda strany Slovenský PATRIOT JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
ČLENOVIA STRANY SLOVENSKÝ PATRIOT NA KANDIDÁTKE SNSKtosi mi zaslal nepríjemnú, ale priamu a legitímnu otázku: „Čo vy, Patrioti, s tou svojou ministraníčkou v tom parlamente chcete robiť?“- Verejné financie sú historicky v najhoršom stave- Z Plánu obnovy sa Rázsochy pravdepodobne nepostavia- V Martine mešká výstavba nemocnice a európske miliardy, ktoré patria Slovensku a nie Bruselu, sme nedokázali efektívne čerpaťToto sú predbežné zistenia súčasnej dočasnej úradníckej vlády. Aspoň niečo zistila. Avšak pre Slovensko je to zistenie negatívne. Teda moja odpoveď, čo bude naša „ministranička“ Slovenský PATRIOT robiť, pokiaľ sa na kandidátke SNS jej členovia dostanú do NR SR? No určite nie to, čo bolo predbežne zistené a čo vlády robili doposiaľ.Slovensko sa musí vrátiť k odborným riešeniam, nie k hádkam a nenávisti za rečníckym pultom v NR SR a na námestiach. Kvôli budúcnosti Slovenska a nie kvôli vlastnému egu politikov. Slováci a občania Slovenska, ktorí chcú voliť členov strany PATRIOT na kandidátke SNS a tým aj SNS a ostatné subjekty, ktoré sa proti marazmu vo vnútri štátu aj proti marazmu valiaceho sa v podobe tzv. liberalizmu, si to zaslúžia a preto sme sa spojili. Slovensko, hlavu hore!predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
MARIÁN KOČNERJe pozoruhodné, ako sa verejnosť, médiá a diskutujúci v TV bavia o tom, ako a prečo rozhodol súd vo veci obž. Kočnera. Či rozhodol správne, či nesprávne a prečo oslobodil. Ako bývalý sudca určite s väčšími skúsenosťami ako diskutujúci, ale aj samotní moderátori, môžem len sucho konštatovať. Aký dôvod by mal sudca, senát, neuznať Kočnera vinným, pokiaľ by dôkazy, ktoré boli súdu obžalobou predložené, boli také jasné a nepochybné, aby súd mohol konštatovať, že žalovaný sa skutku dopustil, je vinný a uložil mu trest. Je potrebné nie rozprávať o tom, prečo súd rozhodol tak, ako rozhodol. Je potrebné rozprávať o tom, prečo orgány činné v trestnom konaní, obžaloba, nepredložili súdu jednoznačné a pochybnosti nevzbudzujúce dôkazy, na základe ktorých by súd mohol rozhodnúť, že Kočner je vinný. Na základe dôkazov a nielen preto, že je to Kočner. Svojho času som ja vo veci rozhodol v neprospech Kisku nie preto, že to bol Kiska. Rozhodol som preto, lebo na súde boli jednoznačné a nespochybniteľné dôkazy, že Kiska konal v rozpore so zákonom. Pokiaľ by takéto dôkazy neboli, nemohol by som predsa rozhodnúť proti Kiskovi len preto, že sa mi nepáčilo, ako sa správa v úrade prezidenta. Avšak najhoršie je, keď niekoho označia za vinného alebo nevinného médiá, mimovládky alebo tzv. investigatívni novinári. To už je potom spoločnosť totálne zmätená a neuverí ničomu, ani súdom, ani prokuratúre, ani orgánom činným v trestnom konaní. Spomeňme si trošku na minulosť a spýtajme sa akéhokoľvek občana, či prezidentovho syna Kováča zavliekol do cudziny Lexa a či mal v tom prsty Mečiar. 80% občanov vám odpovie, že áno a pritom ešte nikto nevidel právoplatný rozsudok, že tomu tak bolo, ba ani dôkazy v spise obsiahnuté. Predstavme si, hoci len teoreticky, že by súd na základe dôkazov a len na základe dôkazov, rozhodol, že Lexa a Mečiar sú nevinní. To by asi verejnosť, investigatívci a niektoré médiá šaleli. Blogerom a samozvaným právnikom na sociálnych sieťach, ako aj všelijakým konšpiračným médiám a FB-vým konšpirátorom rozumiem. Ale tí nech sa hrajkajú, keď nemajú čo robiť, veď v skutočnosti sa poriadnou prácou asi nikdy neživili. Ale tie tzv. hlavné médiá a tí tzv. investigatívni novinári, ale aj redaktori v TV reláciách a ich diskutujúci, by mali vedieť jednu základnú vec. A to, že v zmysle medzinárodno-právnych štandardov civilizovaných štátov platí prezumpcia neviny a o nikom, kto nebol právoplatne uznaný vinným, nemožno hovoriť, že vinným je a presviedčať o tom verejnosť. Nakoniec, vo veci Kočnera je možné podať odvolanie. A pokiaľ sa na základe jasných a nespochybniteľných dôkazov skutočne preukáže, že objednávateľom vraždy bol Kočner alebo aj niekto iný, tak za takúto vraždu dvoch nevinných ľudí mu treba uložiť čo najprísnejší trest.Keď počúvam tie rozpravy a písomné prejavy ohľadom Kočnera, tak sa mi zdá, že na Slovensku existuje jediná politická strana, ktorá pozná právo, vie čo je právny štát a to je strana Slovenský PATRIOT. S úctoupredseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vážení študenti, vážený pán Stráňavský,Mládež slovenská je naša budúcnosť nesmie sa brániť európskym a svetovým trendom. Musí sa postaviť do ich čela tak, aby to bolo na prospech Slovenska a jeho budúcnosti.Ďakujem Vám študenti, ďakujem Vám pán inžinier Stráňavský. Práca učiteľa, pedagóga, je svojim významom nezaplatiteľná a preto je potrebné, aby ju štát riadne zaplatil.Pán Marián Stráňavský sme hrdí, že ste ako Slovenský PATRIOT na kandidátke SNS vo voľbách do Národnej rady SR. Ešte raz ďakujem, predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec,JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
IT technológie áno, ale aj jazda na koni nie je na zahodenie.Krajská organizácia Slovenský PATRIOT v Trnave sa podieľala na organizácii westernovej súťaže v jazde na koni, v Horných Salibách. A aj vďaka predsedovi Dušanovi Strížovi to bola pekná a vydarená akcia. Ja ako predseda strany Slovenský PATRIOT - Slovák a Slovan, ukázal som mladým Patriotom ako sa jazdí na koni.Chápem, že sú nevyhnutné IT systémy, počítače, ale jazdiť na koni je tiež umenie a je to predovšetkým tradícia hrdých Slovákov a Slovanov.Ďakujem za účasť všetkým, ktorí sa na tomto podujatí zúčastnili. S úctou, predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec Miroslav Radačovský Dušan Stríž • SNS - Slovenský Patriot Slovenský Patriot - politická strana #spojilismesa #smepatrioti ... See MoreSee Less
View on Facebook
KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKANa pozvanie predsedu KSS Jozefa Hrdličku, zúčastnil som sa včera v Banskej Bystrici X. zjazdu KSS.Sú zásadoví, nemenia názor, nezradili, neprezliekli kabát, nezmenili názov, nemajú korupčné škandály.Je to skutočná ľavica. Síce na Slovensku málo akceptovaná, avšak v Európskom parlamente v ľavicových frakciách komunisti akceptovaní sú. Mnohé extrémistické strany o medzinárodnej akceptácii môžu len snívať.Čitateľný politický oponent, ale aj možný partner. Držím Vám prsty priatelia, buďte sami sebou.predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec Miroslav Radačovský Jozef Hrdlička ... See MoreSee Less
View on Facebook
ZDÁ SA, ŽE SOCIÁLNI DEMOKRATI MENIA SVOJ NÁZOR A POSTOJ K PREZIDENTKE REPUBLIKY AJ POSTOJ K BRUSELU A JEHO POLITIKEPrezidentka republiky sa v týchto dňoch zúčastňuje summitu Rady Európy na Islande s jasným posolstvom. Slovensko je neoddeliteľná súčasť NATO, zdieľajúce liberálno-probruselské hodnoty a bude zbraňami a muníciou podporovať vojnu na Ukrajine. Teda žiadne mierové riešenie diplomatickou cestou, bojovať bez ohľadu na straty na životoch, dokiaľ americké vojská neobsadia Krym a prístavy v Čiernom mori. Prezidentka svoj dlhodobý názor nemení, čo, podľa mňa, pre budúcnosť Európy a Slovenska nie je dobré. Horšie pre Slovensko a možno aj pre množstvo voličov a podporovateľov sociálnej demokracie je to, že strana SMER-SD pomaly, ale postupne mení svoj názor aj na medzinárodné postavenie Slovenska ale aj názor na prezidentku Čaputovú. Nepochybne skúsená a prominentná politička SMER-u, p. europoslankyňa Monika Beňová včera, 16.05.2023, vo vysielaní TV Markíza v relácii Na telo plus uviedla: „Ukrajina sa nemôže brániť, pokiaľ by sme jej vojensky nepomohli. Krajiny mali hneď na začiatku agresie poslať Ukrajine moderné zbrane. Nemám problém s tým, aby Slovensko posielalo muníciu na Ukrajinu.“ Teda, už nie mier, dialóg, ale zbrane a boj. P. europoslankyňa, politička SMER-u mení názor. A možno, že je to aj správne. Ako hovorí stará pravda: „Len blázon nemení názor.“ Sociálna demokracia mení názor aj na hnutie Republika. Ešte nedávno to boli pre nich neprijateľní fašisti, dnes sú potencionálni koaliční spojenci po voľbách. A p. Beňová, politička SMER-u sa už v spomínanej včerajšej relácii na TV Markíza vyjadrila: „Keď SMER vyhrá voľby a bude zostavovať vládu a Republika povie, že sme strana, ktorá si váži holokaust, váži si obete 2. sv. vojny a váži si SNP, tak možno s Republikou spolupracovať.“ A to ešte v marci p. europoslankyňa hovorila, že akákoľvek spolupráca s Republikou bude pre ňu znamenať odchod zo SMER-u. Zmena názoru? Boj o moc je neúprosný. Avšak len blázon nemení svoj názor. Dá sa predpokladať, že aj Republika zmení názor. Jej členovia sa budú denacifikovať. Už žiadna čierna vlajka na výročie SNP, žiadny Slovenský štát a jeho prezident. Len blázon nemení názor, o to viac, keď sa chce dostať do parlamentu. P. europoslankyňa mení aj názor sociálnych demokratov na p. prezidentku a jej vládu odborníkov a tvrdí: „Nemyslím si, že p. prezidentka je americká agentka. Nemyslím, že nový premiér je riadený Sorošom.“Zmena názoru alebo politická stratégia či taktika v boji o účasť v parlamente?Ale vážnym pre Slovensko je to, čo s bláznami, ktorí názor nemenia? S tými nešťastníkmi, ktorí majú na vec iný názor, ktorí nechcú, aby sa ľudia zabíjali, ktorí chcú, aby Slovensko bolo suverénnym národným štátom v rámci európskeho spoločenstva, vzájomne kooperujúcich a mierovo žijúcich národných štátov, bez protektorátu USA a centrálnych direktív Bruselu?Najlepšie je nedať im žiadny priestor v médiách, nedať sa im možnosť verejne vyjadriť, označiť ich ako pronárodné proslovenské nepotrebné subjekty, ktoré len odoberajú preferencie silným politickým subjektom. A najlepšie asi bude, keď ich pre proslovenské názory deportujeme do Ruska. Ale čo keď ich názor sa historicky, a možno aj v blízkej budúcnosti, ukáže ako správny? Nič. My, teraz veľkí a silní, potom zmeníme názor, veď len blázon názor nemení. Strana Slovenský PATRIOT, ktorej som predsedom, ale aj ako europoslanec, prijímam úlohu blázna, ktorý nemení názor. Je totiž lepšie byť bláznom ako klaunom a šašom. Veľmi mi to pripomína pieseň nebohého Karla Kryla „Král do boje táh, do veliké války a s ním do té války šel na mezku klaun“. Skutočne som si vážil p. Beňovú ako kolegyňu, ako europoslankyňu a preto je mi aj skutočne ľúto, že takto zrazu zmenila svoj názor. A čo na to občania, podporovatelia a sympatizanti sociálnej demokracie, ktorej nie je málo. Ani na nich sa nezabudne. Pred voľbami sa im predhodí kandidátka vytvorená politikmi so 150 menami svojich ľudí, a ty občan, budeš mať právo zakrúžkovať štyroch a toto je tvoja jediná možnosť podieľať sa na riadení a spravovaní štátu. Ale hlas ľudu, hlas Boží. Prvý bod programových cieľov strany Slovenský PATRIOT hovorí o zmene volebného systému z pomerného na väčšinový, čo znamená, že občan si vyberie sám, koho pošle ako svojho zástupcu do Národnej rady SR, zrejme Slovákov a občanov neoslovil. Nechcú zmenu. A pritom len blázon svoj názor nemení.Ono celkové to správanie sociálnej demokracie je akési čudné. 16.03.2023 nehlasujú a zdržia sa v NR SR, keď sa rozhoduje o dodávkach zbraní na Ukrajinu. V EP sa sociálni demokrati zdržujú a nehlasujú, pokiaľ sa týka sankcií proti Rusku a zbraní na Ukrajinu. Naposledy zmenili názor a hlasovali za Istanbulský dohovor. No, riadia sa jednoducho heslom – len blázon nemení svoj názor. S úctouJUDr. Miroslav Radačovský- strana Slovenský PATRIOTP.S. Nenávidím konšpirácie a dezinformácie. Všetky skutočnosti mnou uvedené sú ľahko dohľadateľné v tlači, v reláciách médií, na parlamentnej stránke EP a NR SR. ... See MoreSee Less
View on Facebook
JEDINÝ SLOVÁK VERSUS JEDINÝ SLOVÁKDňa 10.05.2023 Európske noviny zverejnili informáciu: „Michal Šimečka je 14-tym najvplyvnejším europoslancom a v 1. stovke jediným Slovákom.“Šimečka reagoval: „Toto ocenenie si vážim. Vážim si, že hodnotitelia ocenili moju prácu.”Pre úplnosť je však potrebné dodať: Europoslanec Miroslav Radačovský, člen delegácie EÚ – Rusko, je jediným Slovákom, ktorý bol 4. marca 2022 zaradený na čiernu listinu Európskeho parlamentu, pretože sa v septembri 2021 v Moskve zúčastnil vedeckej konferencie a neskôr na voľbách v Baškirskej federatívnej republike. Určite by sa museli moji rusínsko-slovenskí starí rodičia a prarodičia hanbiť, pokiaľ by som bol hodnotiteľmi v Bruseli zaradený ako jediný Slovák medzi tých najlepších liberálno-progresívnych europoslancov a preto som rád, že som ako jediný Slovák bol zaradený na čiernu listinu – Black list.Teda, v europarlamente sú dvaja jedineční Slováci.P. Šimečka hodnotiteľmi z Bruselu ako TOP europoslanec a Miroslav Radačovský hodnotiteľmi zaradený na Čiernu listinu. A teraz neviem, kto je na tom lepšie. Budúcnosť ukáže.A ešte počkám, kde zaradia hodnotitelia z Bruselu môjho syna Michala (strana Slovenský PATRIOT), ktorý sa 9.mája minulého roka zúčastnil na Červenom námestí v Moskve pochodu v Nesmrteľnom pluku s fotografiou môjho nebohého otca.A ešte nech sa ten liberálno-progresívny experiment roztiahne po Slovensku a už budeme hodnotiteľmi z Bruselu zaradení všetci.Avšak občania Slovenska o tom, či budú zaradení do košiara liberálov rozhodnú sami.europoslanec a predseda strany Slovenský PATRIOTJUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
EUROPOSLANEC RADAČOVSKÝ POSIELA AMERIČANOM HÚFNICE ZUZANA, ALE AJ DRUHÚ ZUZANUDnes bolo v Európskom parlamente rokovanie ohľadom ukrajinskej pšenice s tým, že Ukrajincom treba pomôcť a je potrebné odoberať ich poľnohospodárske produkty. Ja tvrdím, že Ukrajine sa dá pomôcť len tak, že nastane prímerie.Prímerie neznamená víťazstvo či porážka tej, či onej strany konfliktu na Ukrajine a neznamená ani zloženie zbraní.Prímerie znamená prestať bojovať a zabíjať, a začať rokovať o podmienkach ukončenia vojny. Tieto rokovania sa však musia uskutočniť medzi USA a Ruskom.Ukrajina je v tejto vojne len nešťastným štatistom. Po prímerí volá viacero štátov sveta. Čina, Pápež, Turecko a silné politické strany Slovenska, vrátane strany Slovenský PATRIOT. A pokiaľ by k takejto dohode medzi USA a Ruskom došlo, nebude problém s obilím, energiou, so zdražovaním ani životnou úrovňou Slovenska.Nešťastní budú len tí, čo chcú bojovať a zabíjať za každú cenu.V Štrasburgu, 10.5.2023JUDr. Miroslav Radačovskýeuroposlanec a predseda strany Slovenský PATRIOT ... See MoreSee Less
View on Facebook
NEPRAVDIVÁ INFORMÁCIANa titulke Hlavných správ dnes bolo zverejnené: „ S jednotou dôchodcov Slovenska budú spolupracovať SNS aj Republika“. Ďalej sa v tejto správe konštatuje: „Mimoparlamentná Slovenská národná strana podpísala v utorok (t.j. dnes) memorandum o spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska (JDS). Memorandum so seniormi podpísalo minulý týždeň aj mimoparlamentné hnutie Republika.Táto správa je objektívna len sčasti. Objektívna pravda je taká, že dnes memorandum o spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska podpísala aj strana Slovenský PATRIOT, za účasti predsedu krajskej organizácie Dušana Stríža a hovorcu strany Michala Radačovského, ktorí sa zúčastnili aj na tlačovke. Strana Slovenský PATRIOT si už zvykla na to, že je zámerne vylučovaná z akýchkoľvek médií. Ja, ako predseda strany Slovenský PATRIOT aj ako europoslanec, som dlhodobo vylučovaný z akejkoľvek mediálnej sféry, čo je nepopierateľné. Je však pre mňa dosť nemilé, že Hlavné správy takúto informáciu poskytli, hoci skutočne je neobjektívna, čím sa napomáha len tomu, aby strana PATRIOT bola izolovaná čo najurputnejšie. predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec JUDr. Miroslav Radačovský 9.5.2023 ... See MoreSee Less
View on Facebook
DEŇ VÍŤAZSTVAĎakujem, otec!Ďakujem Tvojim spolubojovníkom, ktorých hroby sú od Stalingradu po Berlín, ktorí padli alebo už nežijú, za našu slobodu.Tvoj syn Miroslav s rodinou ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

VÝCHODNIARI ZO SPIŠA NA CHVÍĽU „OVLÁDLI“ BRUSELS úctou k slovenským tradíciám, s úctou k dôstojnej ale aj veselej prezentácii Slovenska Východniarmi zo Spiša, chcem vysloviť poďakovanie za seba ako europoslanca a za môj pracovný tím, že primátor mesta Gelnica, starostovia obcí Bugľovce a Dravce, predsedníčka Jednoty dôchodcov z Mníška nad Hnilcom, spolu s priateľom z Hlavných správ, ale aj ďalší hostia, prijali moje pozvanie do Bruselu v dňoch 1. - 4. mája 2023. Prehliadka parlamentu, mesta, ale predovšetkým spev a tanec na námestí v Bruseli, bol prejavom hrdosti na Slovensko a oslovil všetkých prítomných aj okoloidúcich. Ešte raz Vám ďakujem!europoslanec a predseda strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
SLOVENSKÝ PATRIOT NA KANDIDÁTKE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ STRANYTo, či sa strana Slovenský PATRIOT dostane alebo nedostane do parlamentu, v súčasnej politickej situácii ani tak podstatné nie je. Podstatné je, aby Slovensko neovládli extrémisti tzv. liberalizmus skrývajúci sa pod značkou prosperity a progresu. Strana Slovenský PATRIOT je nadčasová a pri spomenutí len troch programových cieľov „ZMENA VOLEBNÉHO SYSTÉMU Z POMERNÉHO NA VÄČŠINOVÝ“, „SLOVENSKO PRIPRAVENÉ NA DIGITÁLNY VEK“,„EKOLOGICKY ČISTÉ A ZELENÉ SLOVENSKO“, je viac ako zrejmé, že ešte nedozrel čas, aby občania pochopili zmysel patriotizmu ako modernej proslovenskej progresívnej strany a to aj napriek tomu, že strana PATRIOT odmieta tzv. liberalizmus ako ideológiu, ktorá škodí Slovensku nielen ekonomicky, ale je aj v rozpore s tradičnými kultúrnymi hodnotami Slovenska. Heslo „PATRIOTIZMUS ÁNO, NACIONALIZMUS NIE!“ neoslovil občanov a jeho význam ostal nepochopený. Pomerne mladý vekový priemer členov strany (okrem mňa), členov, ktorí nemajú väzby na žiadnych oligarchov, ktorí nikdy v politike neboli, nemajú korupčné škandály a nie sú odkázaní na to, aby sa politikou živili, zjavne tiež občanov neoslovilo. A v nie poslednom rade slušnosť, neútočenie, akým sa strana prezentuje, sa v súčasnej dobe na politickej scéne nenosí. Strana Slovenský PATRIOT sa rozhodla z toho dôvodu a pre nič iné, prijať pozvanie SNS na jej kandidátku v snahe spoločne dostať sa do Národnej rady SR. Personálne otázky a vzťahy politikov, či už bývalých alebo súčasných členov SNS, stranu PATRIOT nezaujímajú a riešiť ich nebude a nechce.Stranu Slovenský PATRIOT zaujímajú občania Slovenska, ktorí chcú a majú záujem voliť SNS ako najstaršiu politickú stranu a spolu s členmi strany PATRIOT vytvoriť protiváhu tomu, čo je pre Slovensko nežiadúce. Účasťou svojich členov na kandidátke SNS chce strana Slovenský PATRIOT prispieť k tomu, aby SNS ako skutočná a historicky národná strana bola v slovenskom parlamente aj s podporou našej účasti, pretože Slováci národne a proslovensky zmýšľajúci si to zaslúžia. Slovensko, hlavu hore!predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

Slovensko! Hlavu hore. Andrej Danko - Miroslav Radačovský.Pre budúcnosť Slovenska.3.5.2023 ... See MoreSee Less
View on Facebook
GENERÁL LUČANSKÝ - PÁN VETRÁK (OĽANO) NEHOVORÍ PRAVDUPráve teraz v sobotných dialógoch sa p. Vetrák verejne vyjadril, že vyšetrovanie vo veci Lučanského je právoplatne skončené so záverom, že sám spáchal samovraždu. Pravda je taká, že v dôsledku mnou podaného mimoriadneho opravného prostriedku bolo právoplatné rozhodnutie zrušené a vo veci sa začalo opätovne konať.europoslanec, predseda strany Slovenský PATRIOT a zástupca poškodených Lučanských, JUDr. Miroslav Radačovský 29.04.2023 ... See MoreSee Less
View on Facebook
USA A EK DOSTALI STRACH, ŽE SA NA UKRAJINE PRESTANÚ ZABÍJAŤ SLOVANIAPokrytectvo pani Von Der Leyen dosiahlo výšiny Sochy slobody alebo Eiffelovej veže.#miroslavradačovskýeuroposlanec a predseda strany #SlovenskýPATRIOT ... See MoreSee Less
View on Facebook

Odborné práce

Plán obnovy v EU

Jeden z najdôležitejších právnych aktov prijatých v roku 2020.

Nepriateľa môžeš poraziť len tak, že sa s ním spriatelíš.