PATRIOTIZMUS a tzv. „NÁRODNÉ SILY“

Pokiaľ nás nejakí politológovia zaraďujú medzi strany národné či pronárodné, tak len toľko:

My sme strana PROSLOVENSKÁ, sme strana patriotov Slovenska, bez rozdielu, či ide o Slovákov, Rusínov, Maďarov, Rómov, Židov, kresťanov, ateistov alebo príslušníkov iného vierovyznania. Toto vyplýva aj z nášho programu a urobíme všetko preto, aby to občania Slovenska pochopili a neboli sme tak zaraďovaní medzi nacionalistov, a tým pádom ani nemôžeme patriť medzi tých, čo rozbíjajú tzv. národné alebo pronárodné strany…

Naša politická strana nemá rada pojem národné sily, pronárodné sily a podobne. Tento pojem evokuje k tomu, že nutne musí byť na politickej scéne opak, t. j. protinárodné alebo nenárodné sily. Nepoznáme program žiadnej politickej strany ani hnutia, ktorý by bol protinárodný, a pokiaľ by takýto politický subjekt existoval, musel by byť rozpustený zo zákona, pretože by bol protiústavný. Všetky politické subjekty sú teda pronárodné, len každý má inú predstavu, akú politiku v prospech Slovenska realizovať. Niektoré subjekty prostredníctvom silnej probruselskej orientácie, niektoré nie, niektoré formou liberálnej politiky, niektoré konzervatívnej. Strana Slovenský PATRIOT, poukazujúc na jej základné programové ciele, nemôže o sebe tvrdiť, že je zaradená alebo že sa zaradzuje medzi tzv. národné sily. Naša politická strana razí princíp „Patriotizmus áno, nacionalizmus nie!“

Patriotizmus je vyššia forma tzv. národovstva, pretože patriotom je každý občan Slovenska, ktorý má rád svoju vlasť, miesto, kde sa narodil, kde sa narodili jeho predkovia, bez ohľadu na to, či je Slovák, Maďar, Rusín, Róm, Žid alebo príslušník akéhokoľvek vierovyznania, príslušnosti k cirkvi alebo ateista. Je 21. storočie a je potrebné v modernom svete toto akceptovať a, myslíme si, že v tomto smere sa s lídrami tzv. tvrdo národných a kresťanských strán asi ťažko zhodneme.

Niektorí nám zvyknú vyčítať, prečo názov Slovenský PATRIOT. Vraj je to cudzí názov. Aj názov parlament, prezident, republika, koalícia, opozícia, demokracia a podobne nie sú slovenské názvy a každý, nielen na Slovensku, ale aj vo svete vie, čo tieto názvy znamenajú. Zopakujeme – je 21. storočie, a pokiaľ niekto povie v Bruseli alebo inde, že som slovenský patriot, každý vie, o čo ide, tento pojem je vážený. Existujú ruskí patrioti, talianski patrioti, americkí patrioti a podobne. Mať na tričku alebo na billboarde nápis napr. Sme rodina, Hlas, ĽSNS, nikto nevie v Európe, vo svete, čo tento pojem znamená. Čo znamená slovenský patriot, vie každý a vedia aj, čo znamená slovo patriotizmus. Ten názov sme vybrali preto, lebo je presne tým, čo potrebuje súčasné Slovensko. Lebo hrdé, národné Slovensko musí patriť do Európy.

Keď hovoríme „do Európy“, tým nehovoríme „do Bruselu“. My za Európu považujeme celú Európu. My neuznávame Európu, ktorá sa nenávistne delí na Východ a Západ – my uznávame Európu za celok hodný dialógu, spolupráce, hodný konzultácie akýchkoľvek problémov. Vychádzame z toho, čo povedal svojho času Charles De Gaulle, že Európa je od Uralu po Lisabon. A vychádzame tiež z toho, čo povedal Ján Pavol II., že Európa má dvoje pľúca, východné a západné. Ak je jedno choré, Európa nemôže existovať.

Preto, na rozdiel od niektorých iných politikov, tvrdíme, že práve náš názor je proeurópsky. A názor tých, ktorí o sebe tvrdia, že sú proeurópski, ale rozdeľujú Európu na dve časti, my za proeurópsky nepovažujeme.

Naša novo vzniknutá strana Slovenský PATRIOT vidí postavenie Slovenska už na iných základoch. My zároveň aj myslíme na pamäť národa, na všetko dobré, čo sa tu urobilo, ale sme presvedčení, že nesmieme zaostať. Vývoj musí pokračovať.

My si vážime všetkých politikov a všetky politické strany a hnutia z jednoduchého dôvodu: zvolili ich ľudia. Nevážiť si nejakú politickú stranu či hnutie znamená nevážiť si voličov. A to si my nemôžeme dovoliť. My si ich teda vážime. Ale žiaľbohu, vývoj za posledných desať rokov ukázal, že tie pronárodné strany akosi nič nedokázali ani jednotlivo, ani sa nedokázali spojiť, ba práve naopak, sú rozhádané, navzájom na seba útočia. Preto jedinú reálnu možnosť vidíme vo vzniku strany Slovenský PATRIOT. Bez ohľadu na to, aký budeme či nebudeme mať úspech vo voľbách o tri roky. Pri tom starom nemôžeme ostať.

„KTO DOKÁŽE VYHODIŤ MOST DO VZDUCHU EŠTE NEZNAMENÁ, ŽE DOKÁŽE POSTAVIŤ MOST NOVÝ, BA DOKONCA EŠTE LEPŠÍ“

Tieto slová by sa však mali vzťahovať na všetkých a na každého, kto chce svojou činnosťou, či už svojim politickým pôsobením, alebo verejným vystupovaním dosiahnuť dôveru občanov a vážnosť svojich myšlienok.

Vzťahuje sa to tak na strany vládnej garnitúry, na strany opozičné, ako aj strany, ktoré len vznikli alebo vzniknúť chcú.

Bezbrehé kritizovanie a útoky na každého a všetkých je síce časťou občanov obdivované, prináša to aj „lajkový úspech“, ale bez konkrétnych riešení je v podstate cestou do politického zabudnutia.

Útočiť na nesystémové opatrenia vlády pri riešení Covidovej krízy je síce ľúbivé, ale bez konkrétnych návrhov riešenia v podstate zbytočné. Útočiť na nesystémové a neakceptovateľné prijímanie opatrení a príslušnej legislatívy v oblasti pôdohospodárstva, lesníctva, environmentálnej politiky tiež môže priniesť dočasný politický profit. Ale bez konkrétnych odborných návrhov riešení, sú to len populistické výkriky do tmy. Riešiť v medzinárodných otázkach postavenie našej vlasti v EÚ, v NATO jednorazovými radikálnymi vyhláseniami, bez konkrétnych medzinárodne akceptovateľných riešení, bez politickej a diplomatickej taktiky a bez rozumnej predvídateľnosti sa nikdy nezbavíme nedôstojného postavenia v EÚ a nikdy nezbavíme zbytočného obranného členstva v NATO, ba práve naopak. Riešiť rómsku otázku radikálnymi vyhláseniami tiež nie je riešenie, aj túto otázku je potrebné riešiť koncepčne s kľudom a bez nenávisti. Takto by sme sa mohli zaoberať všetkými oblasťami ekonomicko-spoločenského života. Strana Patriotov takto postupovať nikdy nebude. Hrdé Slovensko s medzinárodne akceptovateľným postavením sa dá dosiahnuť len odborným spôsobom, samozrejme za nadšenia podpory všetkých, ktorým na Slovensku záleží.

Jednoducho. Kto dokáže vyhodiť most do vzduchu, neznamená, že dokáže postaviť most nový.

NESKUTOČNÝ POLITICKÝ AMATERIZMUS

COVID-19 hýbe svetovou politikou, ekonomikou vo svete, v Európe, ale aj na Slovensku.

Všetci vieme, že pandémia skôr či neskôr pominie tak, ako všetky pandémie predtým, a to či už prirodzeným postupom, ale predovšetkým za výdatnej pomoci a neskutočného úsilia zdravotníckych pracovníkov. Ale nikdy nie vďaka politikom a tým, čo chcú vládnuť.

Po skončení pandémie budú sa politici predháňať vo vyhláseniach, kto COVID-19 porazil, kto proti nemu ako bojoval, a samozrejme, budú útočiť a znevažovať tých, ktorí sa k „boju“ proti COVID-u nepripojili. Budú znevažovať a útočiť na tých, ktorí COVID-19 spochybňovali, ktorí sa odmietali testovať, ktorí odmietali nosiť rúška, ktorí znevažovali očkovanie a podobne.

Toto je holá skutočnosť a inak to nebude.      

Opozičné či iné sily namiesto toho, aby s politickou predvídateľnosťou tieto nepochybné skutočnosti si uvedomili, začali konať, ba niektorí aj doposiaľ konajú, bez strategického politického myslenia spôsobom neskutočného politického amaterizmu.

Namiesto toho, aby sa ako prví postavili, obrazne povedané, do prvej línie boja proti COVID-19 (a to je jedno, či je vírus vyvolaný tým alebo tým, či je to vírus málo nebezpečný alebo nebezpečný, ba dokonca pristúpili na konšpiráciu, že vôbec neexistuje), postavili sa absolútne nelogicky, bez politickej predvídateľnosti, na stranu tých, čo vírus a opatrenia, spočívajúce v nosení rúšok spochybňujú, na stranu tých, čo spochybňujú testovanie a očkovanie. Jednoducho, postavili sa do boja proti tým, ktorí proti koronavírusu, v záujme „záchrany života a zdravia občanov bojujú“.

Absolútny nestrategický politický amaterizmus. Je ešte čas sa spamätať, ale je predovšetkým potrebné zastaviť tých, ktorí takto neprofesionálne konajú a neuvedomujú si, že v podstate napomáhajú súčasnej vládnej garnitúre a politickým silám, ktoré sú naším politickým súperom. Alebo snáď takto konajú zámerne?

PROGRAM POLITICKEJ STRANY SLOVENSKÝ PATRIOT VO VZŤAHU K OTÁZKE MIGRÁCIE (zjednodušene a stručne):

Každý štát, ktorý akýmkoľvek spôsobom vojnový konflikt podporuje, na vojnovom konflikte sa podieľa, alebo ho začal, je povinný načas vojny prijať vojnových utečencov, predovšetkým ženy, deti, starcov. My ako Slovenská republika sme žiadny vojenský konflikt nezačali, nepodieľali sa na ňom a preto nie je našou povinnosťou ani prijať utečencov pred vojnovým konfliktom. POVINNOSŤ jednoducho nemáme…

Pokiaľ sa týka ekonomických migrantov, ktorí utekajú z vlastných štátov, z dôvodu zničenej a zdevastovanej ekonomiky, predovšetkým z afrických krajín, bývalých kolónií západných štátov, tak sú povinní ich prijať štáty, ktoré im takýto ekonomický úpadok spôsobili. Slovensko nikdy nemalo kolónie, ba skôr naopak my sme vždy tieto africké krajiny podporovali a nie drancovali a preto nemáme povinnosť ekonomických utečencov prijímať. (Práve preto sa nám západ pokúša nanucovať svoje kvóty)

Pokiaľ sa týka žiadateľov o azyl, sme civilizovaná krajina , právo o azyl má u nás možnosť požiadať každý, avšak musí prebehnúť riadne azylové konanie a musí sa preukázať, či žiadosť o azyl je dôvodná… Pokiaľ vieme SR udelila azyl len niekoľkým ľuďom z titulu politického azylu, čiže v tom problém nevidíme.

Pokiaľ chce niekto navštíviť našu krajinu ako turista, alebo sa chce vzdelávať na našich školách , ma dvere otvorené, veď prečo nie. Nechá tu finančné prostriedky, oboznámi sa s našou krajinou, doma môže propagovať naše vzdelanie, našu kultúru, náš spôsob života, a je jedno či ide o bieleho, čierneho, šikmookého a podobne.

Kto nezákonne vkročí na naše územie a nespĺňa vyššie citované musí sa vrátiť na územie štátu, z ktorého prišiel.

A na záver stručne a jednoducho: v programe politickej strany Slovenský PATRIOT budeme tieto hodnoty v zmysle vyššie citovaného brániť a nebudeme akceptovať, aby nám niekto nanútil akúkoľvek migračnú politiku, ktorá by bola v rozpore s naším právnym poriadkom SR.

Tím politickej strany Slovenský PATRIOT.

Vzťah k EÚ

Pokiaľ sa EÚ nezreformuje na spoločenstvo suverénnych národných štátov, štátov priateľských a vzájomne kooperujúcich, bude vždy snaha toho – ktorého národného štátu EÚ opustiť. Dôkazom tohto tvrdenia je skutočnosť, že EÚ opustila Veľká Británia. Po tejto situácii sa snaží Brusel ešte viac posilniť svoju autoritu tzv. sankcionovaním iných národných štátov za nedodržiavanie Lisabonskej zmluvy a za nedodržiavanie podmienok právneho štátu a demokracie v tých – ktorých národných štátoch. Otázka je však zložitejšia. Je potrebné vychádzať z objektívnych skutočností. Podľa posledných prieskumov verejnej mienky, skoro 80 % občanov SR súhlasí s tým, aby sme boli členmi EÚ, ďalší sú strašení, že nebudú môcť študovať v zahraničí, pracovať v zahraničí a podobne. Ďalší sú jednoducho s členstvom v EÚ spokojní. Toto je jednoducho politická skutočnosť. Skutočnosťou je však aj to, že vyše 60 % z tých, ktorí súhlasia s členstvom v EÚ je toho názoru, sme ako štát aj ako ľudia v nedôstojnom postavení vo vzťahu k vyspelým západným štátom, že sme podceňovaní, ako aj v nevýhodnom pracovnom postavení vo vzťahu k občanom západných štátov. A táto skutočnosť je pre presadzovanie rovnocenného a suverénneho postavenia Slovenska v rámci Európy veľmi dôležitá. Jednoducho povedané, reforma  EÚ a predovšetkým zabrániť tomu, aby do NR SR a EP boli volení zástupcovia, ktorí sú bezhlavo a nepremyslene presvedčení o tom, že Brusel je všetko, že treba EÚ federalizovať a že Európa má byť rozdelená na východ a západ. Som presvedčený, že pokiaľ by občania a tí, čo myslia so Slovenskom vážne a úprimne, volili strany s takými programovými cieľmi, aké má strana Slovenský PATRIOT, tak hrdé postavenie Slovenska v Európe a vo svete a predovšetkým akceptované na východ, západ, juh a sever, je možné dosiahnuť.  

Translate »