Ing. Adam Lučanský

Inžinier techniky, poslanec obce Bystrička z Martina Boj za spravodlivosť, očistu polície.

Ing. Ladislav Kaušic

Absolvent Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, aktuálne pôsobiaci na manažérskej pozícii v nadnárodnej spoločnosti, vášnivý športovec. „Patriotizmus 21. storočia do každej sféry našej spoločnosti!“

Ing. Jozef Matiaško

Absolvent STU v Bratislave, pracuje ako stavebný inžinier a žije v Nitrianskom kraji. „Realizáciou zelených stavieb zvyšujeme životnú úroveň pre nás a ďalšie generácie!“

JUDr. Lívia Radačovská Adamová

absolventka fakulty práva Univerzity Pavla Jozefa Śafárika v Košiciach, advokátka, žije v Košiciach „Ženy do politiky patria!“

Marián Bálint

Dôchodca, zaoberá sa sociálnym postavením dôchodcov, žije v Gelnici. „Dôchodcovia nie sú tovar!“

Mgr. Michal Radačovský, M.B.A.

absolvent odboru ekonomika a manažment podniku na City University of Seattle v Bratislave a Vysokej škole manažmentu v Trenčíne, pracoval dlhé roky vo verejnej správe a v Európskom parlamente; aktívny študent Dostatočne všeobecnej teórie riadenia a tzv. KSB „Budúcnosť znamená mierová zahraničná politika, demilitarizácia Európy a vzájomný dialóg.“

Ing. Miroslav Jäger

absolvent Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, venuje sa finančným trhom a menovej politike, žije v Poprade „Nová generácia politikov vpred!“