NA SLOVENSKU ZA CHVÍĽU PADNE VLÁDA. MAĎARSKÍ PRIATEĽIA VYDRŽTE!
Dnes sa v Európskom parlamente prejednával návrh uznesenia, ktorým chcú bruselskí centralisti a liberáli trestať Maďarsko, že vraj porušuje princípy právneho štátu. Dôvod je však iný. Už dlhodobo majú problém s tým, že občania Maďarska si štvrtý krát za sebou demokratickým spôsobom zvolili stranu Fidesz na čele s Orbánom, ktorý razí princíp: Na prvom mieste národné záujmy Maďarska, až potom záujmy Európskej únie. Vo svojom vystúpení túto pravdu bravúrnym spôsobom jemu vlastným, na túto skutočnosť poukázal náš predseda.
Sláva nenechala na seba dlho čakať a onedlho nášmu predsedovi poslal ďakovný list samotný pán Orbán:
“Pán Miroslav Radačovský,
poslanec Európskeho parlamentu a predseda strany Slovenský PATRIOT
Budapešť, 20. septembra 2022
Vážený pán predseda,
rád by som Vám vyjadril úprimnú vďaku za silné gesto, ktoré ste prejavili počas rozpravy na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu k správe o Maďarsku, a za to, že ste sa postavili za rozhodnutie Maďarska a maďarského ľudu. Ako možno viete, napriek tomu, že som demokraticky zvoleným predsedom vlády Maďarska, nebol som do rozpravy pozvaný.
Správa je zjavne výmyslom založeným na politicky zaujatých tvrdeniach, subjektívnych hodnotových súdoch a dvojitých štandardoch. Som presvedčený, že Európsky parlament robí vážnu chybu, keď neustále kritizuje členské štáty namiesto toho, aby sa sústredil na riešenie súčasnej krízy. Je to urážka Európy a celej európskej myšlienky.
Vaše vystúpenie svedčí o hlbokej oddanosti hodnotám Európskej únie na rozdiel od tých, ktorí tieto ušľachtilé zásady využívajú na politické účely. Chcel by som vás ubezpečiť, že váš zásadový postoj nebude zabudnutý a maďarský ľud si ho hlboko váži.
Želám vám pevné zdravie a veľa úspechov pri plnení vašich vysoko zodpovedných povinností.
S úctou
ORBÁN Viktor”

Zdieľať:

Ďalšie články

Silvia Bombarova Zoričáková- kandidátka č.5

👩‍🦰Manželka, mama, dcéra, sestra, učiteľka, riaditeľka ZUŠ, ktorá sa dlhodobo venuje témam všestranného rozvoja osobnosti, talentu a umenia detí. “Svojim prístupom spája ľudí tatranských osád,

1. MÁJ

MEDZINÁRODNÝ SVIATOK PRACUJÚCICH Uznesením kongresu II. internacionály v Paríži bol v r. 1889 1. máj ustanovený ako sviatok všetkých pracujúcich. Tradičné oslavy sviatku 1.mája boli

Translate »