Rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov

Vystúpenie nášho predsedu JUDr. Miroslava Radačovského v rozprave na tému: “Rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov”

Menšiny na Slovensku.

Jednou z národnostných menšín žijúcich na Slovensku je 450 000-ova komunita Rómov. Okrem toho, že niektoré politické subjekty sa dokážu na tejto téme iba priživovať a získavať politický profit. Vytýkajú im všetky nedostatky, ich spôsob života a asociálne správanie, nevedia hľadať a doposiaľ nenašli, konkrétny spôsob riešenia tohto problému.

Na druhej strane je tu tiež politické spektrum, ktoré razí opačný trend a zneužíva politický boj na to, aby bezprecedentne chránil práva Rómov. Žiaľ bohu tiež bez konkrétnych návrhov riešení.

Rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov

Strana Slovenský PATRIOT má v programe konkrétne riešenia, počnúc konkrétnymi riešeniami začlenenia Rómov do spoločnosti. Dospeli sme k záveru, že je potrebné začať tým, že bez účasti Rómov úspech ich integrácie do spoločnosti nie je možný. Na integráciu Rómov nie je potrebné len niekedy bezhlavé vynakladanie finančných prostriedkov na ich vzdelávanie a finančnú pomoc. Je potrebné riešiť ich konkrétne problémy. Aby sa Róm chcel podieľať sám na integrácii, musí sa cítiť byť sám súčasťou spoločnosti štátu a nesmie sa cítiť byť odstrkovaný a dehonestovaný.

Oslovenie

Samotné oslovovanie a pomenovanie “cigán” je pre nich nepríjemné a uráža ich to. Oni majú svoje pomenovanie už 3000 rokov staré, sú národnostnou menšinou a ich pomenovanie je Róm. Nikomu z nás by sa nepáčilo a ani sa nám nepáči, keď nás napríklad Maďari oslovujú “Toth” , pretože my sme Slováci.

Prvý krok

Toto je prvý krok, ktorým chce strana Slovenský PATRIOT prostredníctvom nášho europoslanca a predsedu dosiahnuť v reálnom riešení rómskej otázky, do budúcnosti a v tejto činnosti bude aj vyvíjať aj ďalšiu činnosť. Pokiaľ to tak nebude, budeme problém Rómov, ako balvan pred sebou tlačiť na veky vekov , a to nie je dobré.

HLAVU HORE SLOVENSKO!