Snem 6.1.2023

Dňa 6.1.2023 konal sa Snem strany v Poprade, programom rokovania bolo jednak hodnotenie doterajšej činnosti a jednak zhodnotenie účasti na komunálnych voľbách. Okrem iného na sneme vystúpili aj pozvaní hostia a to predseda jednoty dôchodcov Slovenska – pán Kotian, ktorý prisľúbil podporu myšlienkam našej strany, tiež predseda strany Domov- pán Pavol Slota ml. ktorý navrhol spoluprácu s našou stranou.

Na sneme 6.1.2023 tiež boli prijatí noví členovia strany.

Snem ocenil tiež tú skutočnosť, že naša strana je uznávaná a rešpektovaná v okolitých štátoch, či už v Maďarsku alebo Poľsku, ale aj na východ. Toto je zrejmé z vyjadrení či už politikov maďarských, poľských ale aj čínskych. Aj to je pre činnosť strany dôležité.

Na sneme sa taktiež rozhodlo , že strana Slovenský PATRIOT sa zúčastní referenda, za základe princípe aby bolo v ústave zakotvené aj do budúcnosti, že občan má právo si vládu zvoliť ale má právo ju aj odvolať, pokiaľ prestane volebné sľuby plniť a stane sa zmätočnou a nekompetentnou a to by sa malo týkať každej vlády.

Zdieľať:

Ďalšie články

Silvia Bombarova Zoričáková- kandidátka č.5

👩‍🦰Manželka, mama, dcéra, sestra, učiteľka, riaditeľka ZUŠ, ktorá sa dlhodobo venuje témam všestranného rozvoja osobnosti, talentu a umenia detí. “Svojim prístupom spája ľudí tatranských osád,

1. MÁJ

MEDZINÁRODNÝ SVIATOK PRACUJÚCICH Uznesením kongresu II. internacionály v Paríži bol v r. 1889 1. máj ustanovený ako sviatok všetkých pracujúcich. Tradičné oslavy sviatku 1.mája boli

Translate »