Komunálne voľby založené na väčšinovom princípe nepatria politickým stranám, ale občanom. Samotní obyvatelia obcí, miest a krajov uprednostňujú v komunálnych voľbách ľudí s osobnostnými kvalitami, ľudí, ktorých prácu a hodnoty dôverne poznajú. Občania sa sústreďujú na konkrétnych kandidátov viac, ako na politické strany, ktoré vyjadrili svoju podporu konkrétnym kandidátom.

Politická strana Slovenský PATRIOT chce povzbudiť občanov, aby v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uprednostnili kandidáta s najlepšími osobnostnými referenciami, skúsenosťami, kandidáta, ktorý bude svojou odbornosťou a charakterovými črtami prevyšovať svojich protikandidátov BEZ OHĽADU na to, ktorá politická strana podporuje kandidáta.

S podporou strany Slovenský PATRIOT kandiduje množstvo kvalitných ľudí, členov aj nečlenov politickej strany. Právo byť volený do verejných funkcií patrí všetkým. Je dosť možné, že niektorí kvalitnejší kandidáti sa rozhodli ísť do volieb s podporou “populárnejšej” politickej strany. Bez ohľadu na to, komunálne voľby sa nesmú stať “súťažou” politických strán. Celospoločenský záujem musí mať prednosť pred straníckymi záujmami.

Úprimne si želáme, aby vyhrali tí najlepší z najlepších, ktorí budú odborne, ľudsky a hlavne reálne zastupovať záujmy všetkých občanov daných obcí a vyšších územných celkov. Ak si ľudia nezvolia kandidátov, ktorým strana Slovenský PATRIOT vyjadrila podporu, nebudeme to určite vnímať ako zlyhanie strany.

Nech vyhrajú tí najlepší kandidáti, ktorí budú stáť na strane občanov Slovenska, kandidáti, ktorí uprednostnia záujmy regiónu pred záujmami politických strán.

Kandidáti politickej strany Slovenský PATRIOT

Ing. Adam Lučanský - kandidát č. 4 na poslanca obecného zastupiteľstva Bystrička a kandidát č. 36 na poslanca Žilinského samosprávneho kraja za okres Martin

 Som rodený Martinčan, žijem v obci Bystrička pri Martine. Tento región je môj domov a mojou rodinou sú jeho ľudia. Po ukončení Technickej univerzity v Brne som s vlastným podnikateľským zámerom začal riadiť vlastný tím ľudí s víziami mne podobnými. Po krátkom čase začali fungovať už samostatne, a ja som sa rozhodol pre radikálny krok prijať ponuku pracovať v Európskom parlamente. Po pár mesiacoch som sa už spolupodielal na vybudovaní nezávislého subjektu s reálnou víziou na niekoľko desaťročí do budúcna. 

Práca v medzinárodnom prostredí, ďaleko od domova, ma naučila nazerať sa na svet a svoju domovinu inak ako doteraz.  A možno aj tak by sa dal definovať pojem patriotizmus. Presne to bol hlavný dôvod prečo som sa prihlásil o kandidatúru do zastupiteľských orgánov samospráv v rámci môjho domovského regiónu. I teraz mám jasnú víziu pre náš kraj aj obec, a urobím pre ňu všetko, ak nie viac. 

 

 S úctou,

Adam Lučanský 

Mgr. Michal Radačovský, MBA - kandidát č. 40 za poslanca Košického samosprávneho kraja za okres Spišská Nová Ves

Som slovenský PATRIOT, ale zároveň silný lokálpatriot. Mám rád okres, obec, v ktorej žijem a
chcem žiť.

Mám 40 rokov, pracoval som dlhé roky v samospráve, pracoval som a pôsobím tri roky v
Európskom parlamente a mojím bydliskom je obec Hnilec.

Skúsenosti z práce v samospráve, skúsenosti z práce v Europarlamente, dlhoročný život v obci
Hnilec a poznanie problémov života, predovšetkým v obciach okresu Spišská Nová Ves, ale aj
samotného okresného mesta, kde som maturoval, ma primäli k rozhodnutiu uchádzať sa o post
poslanca Košického samosprávneho kraja.

Okres Spišská Nová Ves ako celok môže byť úspešný, pokiaľ sa budeme venovať problémom
predovšetkým v samotných obciach okresu, kde je život menej komfortný ako v samotnom meste
Spišská Nová Ves.

Som toho názoru, že občania obcí v okrese Spišská Nová Ves, často bývalí baníci, ťažko
pracujúci lesní robotníci, zamestnanci dnes už vo veľkej časti zaniknutých závodov a mladá
generácia, ktorá sa z obcí vytráca a vôbec občania, starší ľudia a rodiny tam žijúce, si zaslúžia
rovnakú pozornosť ako centrum okresu, Spišská Nová Ves.

V prípade zvolenia za poslanca KSK to budem považovať za svoju prioritu.

Obce okresu Spišská Nová Ves majú svoje špecifické problémy. Dochádzanie do okresného mesta
za prácou, za vzdelaním, lekárskou starostlivosťou, na okresné inštitúcie, kultúrnym vyžitím,
právnou pomocou, ale aj nákupmi, musí zodpovedať štandardom 21. storočia. A na to sú potrebné kvalitné cesty, ktoré často v niektorých častiach okresu nespĺňajú ani základné štandardy. Viacero
obcí je bez plynofikácie, dokonca aj bez verejného vodovodu, bez kanalizácie a tieto problémy, ktoré sú niekedy pre vyspelé regióny ťažko pochopiteľné, je potrebné za pomoci KSK ale aj
európskych peňazí, nevyhnutné riešiť.

Veľmi dôležitá pre obce Hnilec, Dedinky, Mlynky a ďalšie, v regióne Slovenského raja je cesta
II/533 od Gem. Polomy cez Hnilec až po Spišskú N. Ves. Už 30 rokov trápi vodičov, dopravcov, podnikateľov, cestujúcich, cyklistov, ale aj turistov pre svoj katastrofálny stav. Znehodnocuje autá, a
odrádza mnoho ľudí od toho, aby tu mali rodiny, cestovali za prácou a školou, či lákali stále viac
turistov. Slovenský raj má samozrejme obrovský potenciál, cestovný ruch je základom a práve táto
cesta je kľúčom k jeho ďalšiemu rozvoju.
Preto mojim prvým cieľom bude dohliadnuť na to, aby sa začatý projekt na rekonštrukciu
tejto cesty bez problémov zrealizoval, o čom pravidelne budem informovať občanov tohto regiónu.

Spolupráca so starostami, ktorí najlepšie poznajú problémy života občanov v obciach, bude pre
mňa základom pri riešení načrtnutých problémov.

Nemám rád predvolebné sľuby a ani ja vám nemôžem sľúbiť, že problémy, ktoré som vyššie
uviedol, úplne vyriešim. So skúsenosťami zo študijného a pracovného pobytu v zahraničí, so
skúsenosťami z práce v samospráve, v prípade, že mi dáte svoj hlas, sa však o to aspoň pokúsim
tak, aby v ďalších voľbách, tí, ktorí po mne prídu, mohli v začatej práci pokračovať.

Moje číslo na kandidátke je 40

SPIŠ, HLAVU HORE!

Ing. Jozef Matiaško - kandidát č. 16 na poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja, za okres Šaľa

Mám viac ako 20 rokov skúsenosti  v stavebnom sektore. Z toho už 12 rokov žijem v Nitrianskom kraji. Na základe svojich skúsenosti som sa rozhodol kandidovať, pretože ma už nebaví počúvať ako sa nič nedá a nikdy nič nebude. Z mojich skúseností viem, že najprv musí byť dobrá myšlienka, potom projekt a peniaze na realizaciu sa vždy nájdu. Nič nie je nemožné! Stačí to len správne nastaviť a ísť si za tým.

Ak budem občanmi zvolený:

Špeciálne sa sústredím na obchvat Mesta Šaľa, kde mám čo ponúknuť. 

Nemienim politikárčiť, skrývať sa za slogany ani sľubovať ako Vám bude dobre, keď ma zvolíte. Čo môžem sľúbiť je, že budem reálne pristupovať ku každému projektu a riešeniu problémov nášho kraja. 

Som silný lokalpatriot, a keď mi na niečom záleží tak sa snažím urobiť všetko preto, aby to malo vždy dobrú koncovku. 

 

Náš kraj má veľký potenciál, stačí ho nasmerovať podporiť a pôjde to.

Jozef

Peter Švajlenka - kandidát č. 52 na poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja, za okres Prievidza

Kandidát č. 52 na poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja v okrese Prievidza. Som rodený Prievidžan, kde som býval 37 rokov, až kým som sa presťahoval do obce Bystričany.

Posledných 15 rokov pracujem vo verejnej správe, slúžim občanom nášho kraja, okresu a mesta. Počas svojej práce sa stretávam s množstvom ľudí a hlavne s ich problémami, ktoré z výkonu môjho povolania nemám možnosť ovplyvniť. Rád by som to ale zmenil a to je aj dôvod mojej kandidatúry. Nechcem sa len bezmocne prizerať, nechcem čakať či sa niečo zmení, nechcem nevedieť čo a prečo sa tak deje v mojom okolí. Politika podľa mňa nie je privilégium, ale poslanie a chcem dokázať, že to dokáže robiť aj bezúhonný človek, ktorý je v priamom kontakte s realitou.

Peter

Mgr. Martin Boroš - kandidát č. 8 na poslanca Košického samosprávenho kraja za okres Spišská Nová Ves

Som rodák zo Spiša, Novovešťan, Psychológ. Tu, v jednom z najkrajších slovenských miest a regiónov vôbec, som sa pred 40 rokmi narodil, zažil veselé detstvo, krásnu pubertu, aktívnu mladosť a založil si rodinu.
Po skúške dospelosti som sa rozhodol pre štúdium psychológie, ktoré som absolvoval na katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Po jeho ukončení v roku 2008 sa tak výkon psychologickej činnosti stal rovnako mojou profesiou a povolaním.

Od roku 2010 pôsobím a vykonávam svoju odbornú činnosť v okrese Spišská Nová Ves, a to vo verejnom záujme. Teda v záujme všetkých občanov alebo väčšiny, ale nikdy nie v záujme osobnom, respektíve vo vlastný prospech. Pole mojej pôsobnosti spadá do oblastí, ktoré v rámci svojich kompetencií rieši KSK. Veľmi dobre poznám procesy v tejto sfére Sociálnej, poznám tu ľudí, deti, ktorým ako psychológ pomáham, ich rodičov, a podobne.

Môj doterajší život som zasvätil “liečbe duší”, avšak skúsenosti a intuícia mi hovoria, že bez účasti na veciach verejných sa moja predstava o smerovaní v tejto sfére možno nerealizovala správne. 

Keď slogany zlyhávajú… prichádzajú patrioti a chcú aby ste mali Hlavy hore.

S úctou, 

Mgr. Martin Boroš

JUDr. Martina Edery Lysina-kandidátka za poslankyňu do Košickej župy, mestského zastupiteľstva KE, starostku Košice-Nad Jazerom

Rodená Košičanka, pevne stajaca oboma nohami na zemi, pôsobí v oblasti právnickej, bojovníčka za spravodlivosť. 

Kandiduje za starostku mestskej časti Nad Jazerom- Košice. Kandiduje na poslankyňu do zastupiteľstva mesta, a zastupiteľstva Nad-Jazerom. Myslí globálne a chce konať lokálne. 

S úctou, 

JUDr. Edery

PhDr. Ščerbáková Marianna -kandidátka na starostku obce Moravany

Mám 52 rokov, som vydatá a mám 2 dospelé dcéry. V Moravanoch žijem
od narodenia, po svadbe bývam s rodinou v Moravanoch časti Luckovce.
 
Už 27 rokov pracujem v Domove sociálnych služieb v Rakovci nad Ondavou, ktorý je
v zriaďovatel’skej pôsobnosti Kosickeho samosprávneho kraja. Pocas mojej
praxe som pracovala na rôznych poziciách, 18 rokov na poste veducej sestry,
3 roky manazéra kvality a2 po riaditel’ku DSS.
a zároven aj kurz manazéra kvality. Svoje manazérske schopnosti by som
rada uplatnila, ak dostanem možnosť, v riadení obce.
Rada trávim voľný čas
s rodinou, spoznávaním krás Slovenska a samozrejme v záhradke.
Mojou motiváciou kandidovať
za starostku je prispieť’ svojimi
skúsenosťami a profesionálnymi rozhodnutiami v sociálnej oblasti k zlepšeniu. 
S úctou, 
Ščerbáková
 
 
 
 
 
Translate »