Malý, hrdý slovenský národ, národ skutočných slovenských patriotov, dňa 29.8.1944 pred zrakom celého sveta a predovšetkým pred zrakom teraz už civilizovanej, vtedy fašistickej západnej Európy ukázal, že mu je fašizmus cudzí, že nie je národ fašistický a proti fašizmu povstal.

Slovenskí patrioti novoznikajúcej strany Slovenský PATRIOT aj sympatizanti za mojej účasti položili veniec k mohyle nachádzajúcej sa v krásnej prírode Gemera. Na malých náhrobkoch je vytesaných 18 mien mladých chlapcov, ktorí určite zomrieť nechceli. Ponáhľali sa na pomoc Povstaniu v Banskej Bystrici a sovietske lietadlo, ktorým leteli, havarovalo. Na malom kúsku slovenskej zeme sú vytesané v náhrobkoch mená Potapský Nikolaj Jakovlevič, Rus, 23-ročný, Lazar Lebovič, Žid, bez dátumu narodenia, Ihnatiev Valentín Chrisanovič, Ukrajinec, 22-ročný, Kazimier Zajdel, Poliak, bez dátumu narodenia, a ďalší – Azerbajdžanec, 25-ročný, Václav Irásek, Čech, bez dátumu narodenia, Ján Fuťko, Slovák, 25-ročný a ďalšie mená mladých chlapcov.

Pol sveta na maličkom kúsočku našej slovenskej vlasti. Dnes sme si uctili ich pamiatku položením venca k ich mohyle a zapálením sviečky. Večná sláva a česť hrdinom SNP.

Zdieľať:

Ďalšie články

Slovenský PATRIOT v Moskve

Člen strany Slovenský PATRIOT na Červenom námestí, Michal Radačovský, ktorý sa zúčastnil pochodu v Nesmrteľnom pluku s obrazom svojho deda, účastníka bojov za naše oslobodenie,

Európske stretnutie mládeže (EYE 2021)

Na moje pozvanie europoslanca a predsedu politickej strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslava Radačovského sa 30 šikovných mladých ľudí, študentov Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej v

Vystúpenie Jestem Poliakem.

Európsky parlament vo štvrtok odsúdil snahy spochybniť nadradenosť práva Európskej únie v Poľsku a vyzval Radu a Komisiu, aby bezodkladne prijali opatrenia na ochranu poľských

Translate »