Malý, hrdý slovenský národ, národ skutočných slovenských patriotov, dňa 29.8.1944 pred zrakom celého sveta a predovšetkým pred zrakom teraz už civilizovanej, vtedy fašistickej západnej Európy ukázal, že mu je fašizmus cudzí, že nie je národ fašistický a proti fašizmu povstal.

Slovenskí patrioti novoznikajúcej strany Slovenský PATRIOT aj sympatizanti za mojej účasti položili veniec k mohyle nachádzajúcej sa v krásnej prírode Gemera. Na malých náhrobkoch je vytesaných 18 mien mladých chlapcov, ktorí určite zomrieť nechceli. Ponáhľali sa na pomoc Povstaniu v Banskej Bystrici a sovietske lietadlo, ktorým leteli, havarovalo. Na malom kúsku slovenskej zeme sú vytesané v náhrobkoch mená Potapský Nikolaj Jakovlevič, Rus, 23-ročný, Lazar Lebovič, Žid, bez dátumu narodenia, Ihnatiev Valentín Chrisanovič, Ukrajinec, 22-ročný, Kazimier Zajdel, Poliak, bez dátumu narodenia, a ďalší – Azerbajdžanec, 25-ročný, Václav Irásek, Čech, bez dátumu narodenia, Ján Fuťko, Slovák, 25-ročný a ďalšie mená mladých chlapcov.

Pol sveta na maličkom kúsočku našej slovenskej vlasti. Dnes sme si uctili ich pamiatku položením venca k ich mohyle a zapálením sviečky. Večná sláva a česť hrdinom SNP.

Zdieľať:

Ďalšie články

Snem strany 24.2.2023

Dňa 24.2.2023 sa uskutočnil v Poprade mimoriadny snem strany Slovenský PATRIOT, ktorý spolu so stranou SNS a inými politickými stranami rokoval o možnej budúcej predvolebnej

Snem 6.1.2023

Snem strany 6.1.2023

Dňa 6.1.2023 konal sa Snem strany v Poprade, programom rokovania bolo jednak hodnotenie doterajšej činnosti a jednak zhodnotenie účasti na komunálnych voľbách. Okrem iného na

POĎAKOVANIE OD ORBÁNA!

NA SLOVENSKU ZA CHVÍĽU PADNE VLÁDA. MAĎARSKÍ PRIATEĽIA VYDRŽTE! Dnes sa v Európskom parlamente prejednával návrh uznesenia, ktorým chcú bruselskí centralisti a liberáli trestať Maďarsko,

Translate »