Ing. Ivan SLANÝ

Manažér, absolvent Technickej univerzity VŠ banskej v Ostrave, riaditeľ spoločnosti, s predmetom činnosti tepelné hospodárstvo a správa bytov a nebytových priestorov v Trenčianskych Tepliciach

Odbornosť, lokálpatriotizmus, podpora regiónov, ich technologická vyspelosť, aj v nedosiahnuteľných oblastiach Slovenska, je predpokladom, že vyššie menovaní v prípade ich zvolenia do EP boli by prínosom pre prácu vo Výbore REGI.

Translate »