Predseda strany

JUDr. Miroslav Radačovský

emeritný sudca, poslanec Európskeho parlamentu, žije v Hnilci

V roku 2019 bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu ako nezávislý, nestranícky kandidát, na šiestom mieste zo štrnástich, s počtom preferenčných hlasov 42 276. Žije v regióne slovenského raja. Do roku 2019 v politike nepôsobil.

Ing. Miroslav Jäger

Ing. Miroslav Jäger

podpredseda strany

absolvent Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, venuje sa finančným trhom a menovej politike, žije v Poprade

„Nová generácia politikov vpred!“

Mgr. Michal Radačovský, M.B.A.

Mgr. Michal Radačovský, M.B.A.

Hovorca

absolvent odboru ekonomika a manažment podniku na City University of Seattle v Bratislave a Vysokej škole manažmentu v Trenčíne, pracoval dlhé roky vo verejnej správe a v Európskom parlamente; aktívny študent Dostatočne všeobecnej teórie riadenia a tzv. KSB

„Budúcnosť znamená mierová zahraničná politika, demilitarizácia Európy a vzájomný dialóg.“

Marián Bálint

Marián Bálint

člen predsedníctva

Dôchodca, zaoberá sa sociálnym postavením dôchodcov, žije v Gelnici.

„Dôchodcovia nie sú tovar!“

JUDr. Lívia Radačovská Adamová

JUDr. Lívia Radačovská Adamová

podpredsedníčka strany

absolventka fakulty práva Univerzity Pavla Jozefa Śafárika v Košiciach, advokátka, žije v Košiciach

„Ženy do politiky patria!“

Ing. Jozef Matiaško

Ing. Jozef Matiaško

Absolvent STU v Bratislave, pracuje ako stavebný inžinier a žije v Nitrianskom kraji.

„Realizáciou zelených stavieb zvyšujeme životnú úroveň pre nás a ďalšie generácie!“

Ing. Ladislav Kaušic

Ing. Ladislav Kaušic

Absolvent Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, aktuálne pôsobiaci na manažérskej pozícii v nadnárodnej spoločnosti, vášnivý športovec.

„Patriotizmus 21. storočia do každej sféry našej spoločnosti!“

Ing. Adam Lučanský

Ing. Adam Lučanský

člen predsedníctva
Bc. Petra Grebáčová

Bc. Petra Grebáčová

členka Snemu

Študujúca mamička, odbor právo. Žije v Nitrianskom kraji. „V záujme Slovenskej republiky je nutné, aby sa na politickej úrovni začala široká diskusia argumentačných oponentov. Dosiahnuť sa to dá zvýšením politickej kultúry, respektíve jej zavedením. Len konštruktívnou diskusiou plnou rozličných názorov a hľadaním konečných kompromisov vieme nájsť riešenia, ktoré dokážu zvýšiť životnú úroveň občanov žijúcich v Slovenskej republike. „

JUDr. Ján Zoričák

JUDr. Ján Zoričák

Generálny manažér

Pôsobí v Poprade. Dlhoročný advokát. Obhájca sociálne slabších.