Predseda strany

JUDr. Miroslav Radačovský

emeritný sudca, poslanec Európskeho parlamentu, žije v Hnilci

V roku 2019 bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu ako nezávislý, nestranícky kandidát, na šiestom mieste zo štrnástich, s počtom preferenčných hlasov 42 276. Žije v regióne slovenského raja. Do roku 2019 v politike nepôsobil.

jager

Ing. Miroslav Jäger

podpredseda strany

absolvent Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, venuje sa finančným trhom a menovej politike, žije v Poprade

„Nová generácia politikov vpred!“

michal-radacovsky

Mgr. Michal Radačovský, M.B.A.

Hovorca

absolvent odboru ekonomika a manažment podniku na City University of Seattle v Bratislave a Vysokej škole manažmentu v Trenčíne, pracoval dlhé roky vo verejnej správe a v Európskom parlamente; aktívny študent Dostatočne všeobecnej teórie riadenia a tzv. KSB

„Budúcnosť znamená mierová zahraničná politika, demilitarizácia Európy a vzájomný dialóg.“

rptnb

Marián Bálint

člen predsedníctva

Dôchodca, zaoberá sa sociálnym postavením dôchodcov, žije v Gelnici.

“Dôchodcovia nie sú tovar!”

livia

JUDr. Lívia Radačovská Adamová

podpredsedníčka strany

absolventka fakulty práva Univerzity Pavla Jozefa Śafárika v Košiciach, advokátka, žije v Košiciach

“Ženy do politiky patria!”

al1

Ing. Adam Lučanský

člen predsedníctva

Inžinier techniky, poslanec obce Bystrička z Martina

Boj za spravodlivosť, očistu polície.

WhatsApp Image 2022-10-17 at 15.36.31

JUDr. Ján Zoričák

Generálny manažér

Pôsobí v Poprade. Dlhoročný advokát. Obhájca sociálne slabších.

Základny cieľ strany Slovenský PATRIOT

Je nanajvýš nutné odstrániť zo Slovenska nenávisť, neodbornosť, netolerantnosť vo všetkých oblastiach spoločensko-ekonomického a politického života. Slovensku to neprospieva, ba naopak škodí na politickej scéne doma aj v zahraničí. Cieľom strany Slovenský PATRIOT je zjednotiť občanov Slovenska do reálneho politického subjektu s vylúčením akýchkoľvek prvkov nacionalizmu, rasizmu, xenofóbie, politickej alebo inej neznášanlivosti na princípe patriotizmu, hrdosti na svoj pôvod, na svoju vlasť, majúc úctu a rešpekt k ostatným národnostiam, národom a etnickým spoločenstvám žijúcim na území Slovenska, ale aj v zahraničí, ktorí sa hlásia a považujú sa za hrdých slovenských patriotov.

S touto víziou sme oslovili početné množstvo mladých, ale aj vekom skúsených vzdelaných ľudí. Rovnako sme oslovili aj jednoduchých ľudí práce, ktorí nikdy v politike nepôsobili a zozbierali sme pre vznik tejto strany skoro 20 000 podpisov v ťažkom období pandémie, bez jej zneužívania strašenia a bez toho, aby sme si stranu kupovali, hoci by to bol jednoduchý, ale podľa nás neakceptovateľný spôsob vzniku politickej strany.

Vízii tejto mladej generácie veríme, že budúcich politikov chceme pretransformovať do myslenia občanov Slovenska bez ohľadu na to, či sú Slováci, Maďari, Rusíni, Rómovia alebo Židia. Chceme byť nápomocní predovšetkým mladej generácii patriotov pri ich vstupe do Národnej Rady Slovenskej republiky. Chceme im pomôcť pri vstupe a získavaní postov v Európskom parlamente. Nechcem tiež zabudnúť na generáciu občanov, ktorí vzhľadom na svoj vek a roky odpracované pre spoločnosť majú právo žiť dôstojne. Je dôležitým faktorom mať v strane odborníkov v ekonomickej oblasti, v oblasti znalosti dôchodkového systému a starostlivosti o rodinu s malými deťmi. Je preto zvlášť potrebné zdôrazniť, že pre splnenie týchto cieľov je nevyhnutné prispôsobiť sa súčasným spoločensko-ekonomickým trendom , digitálnemu veku, ekologicky čistému zelenému Slovensku, sociálnej spravodlivosti a prosperity, boju proti korupcii, zodpovednému globálnemu partnerstvu v Európskom spoločenstve suverénnych národných štátov a predovšetkým žiť v mieri, čo nevyhnutne znamená demilitarizáciu Európy. Pri tom všetkom však nemôžeme zabúdať na ochranu tradičných kultúrnych hodnôt Slovenska a pamäť národa.

Chceme zvlášť zvýrazniť víziu našej strany v tom, že nie sme strana jedného muža, sme strana rozhodujúca kolektívne, a našou ambíciou je, aby v politickom pôsobení bol väčší počet žien. Podiel žien na politickom a verejnom živote je v súčasnosti minimálny. V 21. storočí je to absolútne neakceptovateľné. Ambíciou našej strany je výrazné zvýšenie zastúpenia žien a mužov nezaťažených politickou minulosťou. Programovo a ideologicky musí byť strana akceptovateľná všetkými politickými subjektmi akceptovaná v zahraničí na sever, juh, východ a západ. Strana bez takejto akceptácie na poli zahraničnej politiky nemá žiadny spoločensko-politický zmysel, nech by mala akúkoľvek voličskú podporu.

Dobrý obraz Slovenska v Európe a vôbec vo svete, hrdosť na svoju vlasť, to jest patriotizmus – je prvotným základným kritériom ekonomickej prosperity štátu, a tým aj životnej úrovne občanov Slovenskej republiky. Akákoľvek politická strana alebo hnutie, ktorá nie je pre svoj program a ideológiu akceptovaná na domácej politickej scéne alebo v zahraničí je pre ďalšiu existenciu Slovenska nevhodná a svojim spôsobom zbytočná.

Toto je všeobecná vízia strany rozpracovaná v 10. základných bodoch programu, ktorých ďalšie rozpracovanie a špecifikácia bude prezentovaná počas ďalšej činnosti politickej, a predovšetkým po odborných konzultáciách pre tú-ktorú oblasť spoločensko-ekonomického života.

Slovenskí PATRIOTI, Slováci a Slovensky, občania Slovenskej republiky HLAVU HORE!

Translate »