ZMENA VOLEBNÉHO SYSTÉMU

Zmena volebného systému z pomerného na väčšinový je základným predpokladom toho, aby sa moc v štáte a rozhodovanie o veciach verejných dostalo do rúk občanov v regiónoch, nie len v Bratislave. Je základným predpokladom toho, aby politické strany a často len ich predstavitelia, za pomoci spriaznených médií a často aj oligarchie, nerozhodovali o osude a fungovaní štátu. Pri existencii jedného volebného obvodu tak, ako je tomu doposiaľ a čo je ojedinelý jav v Európe a vo svete, o politickom smerovaní, o veciach verejných, rozhodujú v podstate predsedovia politických strán. A účasť občana je len jednoducho pre to, aby zlegalizoval politickú stranu záujmovej skupiny. Politická strana rozhodne, kto bude na kandidátke, kto bude v parlamente, jednoducho, kto bude vládnuť.
V prípade zmeny volebného systému z jedno-obvodového na viacero-obvodový, nastane situácia, že občania v regiónoch rozhodnú, ktorý ich občan bude daný región zastupovať.
Zmysel tejto zmeny je, zjednodušene povedané, v tom, že občania v jednotlivých regiónoch, obvodoch najlepšie poznajú problémy svojho obvodu a regiónu a najlepšie poznajú osobnosti, ktoré by záujmy tohto regiónu dokázali v presadzovať v parlamente, prípadne vo vláde.
Strana Slovenský PATRIOT má odborne spracovanú koncepciu zmeny a ak bude vo voľbách úspešná, zaväzuje sa dosiahnuť takúto zmenu.
Strana PATRIOT predstavuje tri základné body zmeny volebného systému.

1.
Vytvoriť na Slovensku 150 volebných obvodov = 150 priamo volených poslancov (1 okres cca 0-5 poslancov), kde je zaručený blízky, osobný a pravidelný kontakt poslanca s voličmi (cca 27 000 voličov na jedného poslanca), ktorí ho majú vo svojom okolí a konečne budú mať možnosť sa s ním pravidelne stretávať v jeho obvode s jeho občianskym tímom, čo doteraz je technicky takmer nemožné. Takto sa dosiahne spravodlivé zastúpenie všetkých voličov v každom okrese v NR SR a pravidelný priamy kontakt so svojim poslancom.
2.
Poslanci vzídu zo spravodlivých volieb v jednotlivých obvodoch, kde bude zaručená spoločná volebná kampaň všetkých občianskych kandidátov,(podľa Ústavy) za úplne rovnakých podmienok ako pre majetných, tak i pre nemajetných kandidátov, kde vonkajšie ovplyvňovanie bude zakázané. (podmienka na kampaň: napr. 500 podpisov vo svojom obvode, trvalý pobyt 3 roky, poplatok (kaucia) na spoločnú kampaň napr. cca 5 000,-€, program , životopis) Títo kandidáti budú robiť spoločnú volebnú kampaň po všetkých obciach, obvodoch a mestách svojho obvodu (27 tisíc voličov). Akákoľvek iná samostatná kampaň mimo spoločnej bude mať za následok vylúčenie kandidáta.
Z tejto volebnej kampane bude povinným elektronickým hlasovaním (mobilom, terminálom) zvolený kandidát s najväčším počtom hlasov vo svojom obvode, ktorý sa stane poslancom NR SR.
Tento poslanec môže byť neodkladne odvolateľný, opäť povinným elektronickým hlasovaním min 60-70% voličov (interval)..
pokr..

Translate »