KOMUNÁLNE VOĽBY 2022

Predsedníctvo strany Slovenský PATRIOT dnes na svojom zasadnutí vyhodnotilo komunálne voľby 2022 s týmto výsledkom:

Za politickú stranu Slovenský PATRIOT alebo s podporou politickej strany kandidovalo:
1. Za primátorov miest kandidovali 2, z ktorých jeden bol úspešný a stal sa primátorom.
2. Za starostov obcí kandidovali 10, 1 bol úspešný a stal sa starostom.
3. Do VÚC Prešov, Košice, Žilina, Nitra, Trenčín ako poslanci kandidovali 13, úspešný nebol nikto.
4. Za poslancov mestského zastupiteľstva kandidovali 10, zvolení boli 3.
5. Do obecných zastupiteľstiev kandidovalo 95, zvolených bolo 20.
Výsledok účasti strany Slovenský PATRIOT v komunálnych voľbách a voľbách do VÚC je adekvátny tomu, že ide o najmladšiu politickú stranu na Slovensku, stranu, ktorá sa bez skúsenosti vo voľbách týchto zúčastnila prvýkrát, stranu bez bývalých politikov a sponzorov. Výsledok je však aj vôľa občanov, ktorých sa síce viac ako 50% volieb nezúčastnilo a pokiaľ áno, tak zmenu na komunálnej úrovni nechceli. Jednoducho, boli spokojní s tými predstaviteľmi regiónov, ktorí tam pôsobili doposiaľ. Je to vôľa občanov a tak je to správne. Aj napriek tomu chcem členom strany Slovenský PATRIOT, bez ohľadu na to, či boli alebo neboli úspešní, za dôstojnú účasť vo voľbách poďakovať a všetkým úspešným zablahoželať.
Ale predovšetkým chcem poprosiť občanov, aby pri návšteve hrobov zosnulých boli na cestách opatrní. Ľudský život a život príbuzných je dôležitejší ako politika či voľby.

S úctou
predseda strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav Radačovský
31.10.2022

Snem strany 6.1.2023

Dňa 6.1.2023 konal sa Snem strany v Poprade, programom rokovania bolo jednak hodnotenie doterajšej činnosti a jednak zhodnotenie účasti na komunálnych voľbách. Okrem iného na sneme vystúpili aj pozvaní hostia a to predseda jednoty dôchodcov Slovenska – pán Kotian, ktorý prisľúbil podporu myšlienkam našej strany, tiež predseda strany Domov- pán Pavol Slota ml. ktorý navrhol...

Facebook

Pamätný deň HOLOKAUSTUDnes sa v Európskom parlamente konalo slávnostné zasadnutie s príležitosti pamätného dňa Holokaustu. Predvčerom som sa na pozvanie maďarskej europoslankyne a bývalej podpredsedníčky europarlamentu pani Lívie Járóky zúčastnil v divadle v Bruseli spomienkovej slávnosti na Holokaust Rómov. Každý z nás má určite priateľa alebo známeho Žida, Róma ale aj Rusa, Ukrajinca a pozná osobu inej sexuálnej orientácie.Viete si predstaviť, aby Slováci alebo iné slovanské národy vytvorili ideológiu v zmysle, ktorej je potrebné týchto ľudí a ich deti pozabíjať?Slováci a Slovania takúto ideológiu nevytvorili nikdy. Avšak „vyspelé“ západoeurópske civilizácie len v nedávnej minulosti takúto zvrátenú ideológiu vytvorili, snažili sa ju nanútiť aj nám, avšak drvivá väčšina Slovákov ju nikdy neprijala a spolu so slovanskými bratmi z východu za cenu desiatok miliónov obetí ju porazili na hlavu a na Reichstagu vyvesili červenú zástavu. Buďme hrdí na to, že Slovensko s prepočtom na počet obyvateľov má najviac ocenených občanov vyznamenaním Spravodlivý medzi národmi.Strana Slovenský PATRIOT má v bode 7 jasne a zrozumiteľne od svojho vzniku uvedené: „Boj proti všetkým formám extrémizmu a hnutiam smerujúcim k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd“.Ale nedá mi nespomenúť aj vyvraždenie našich židovských spoluobčanov už po vojne 6.12.1945 v obci Kolbasov banderovcami a vyvraždenie desiatok tisícov židov v Kyjeve v lokalite Babin Jar nemeckými fašistami za pomoci aj ukrajinských nacionalistov. Dnes poniektorí týchto nacionalistov glorifikujú, možno sa im páči ich vtedajší pozdrav Sláva Ukrajine. Ale určite sa tento pozdrav páči prezidentke, ba dokonca aj extrémistickým liberálom, ktorí ho zvyknú používať. Aj na to treba pamätať a nezabúdať a predovšetkým denacifikovať.S úctou Miroslav Radačovský,europoslanec a predseda strany Slovenský PATRIOT ... See MoreSee Less
View on Facebook
Súčasné politické parlamentné strany patria na smetisko dejín. ... See MoreSee Less
View on Facebook
STRACH POLITIKOV ZO ZMENY VOLEBNÉHO SYSTÉMU Z POMERNÉHO NA VÄČŠINOVÝStrana Slovenský PATRIOT má v 1. bode programových cieľov jednoznačne uvedené: „Zmena volebného systému z pomerného na väčšinový.“Dnes sme si vypočuli zo strany Igora Matoviča ale aj iných politikov, politológov, s čím sa stotožnil aj Boris Kollár, že je nevyhnutné ústavne zabetónovať jeden volebný obvod, pretože vytvorenie viacerých obvodov, tak, ako je to v prevažnej väčšine štátov Európy, by viedlo k tomu, že silné politické strany by ovládli štát.Pokiaľ by tomu tak bolo, tak potom strana Slovenský PATRIOT by konala samovražedne, pretože nie je veľkou a silnou stranou a teda propagovanie zmeny volebného systému by nutne viedlo k jej zániku. Počuť takúto hlúposť od politikov a politológov, že je nutné zachovať jeden volebný obvod, aby štát neovládli politické strany, je skutočné nepochopenie väčšinového volebného systému, ba dokonca, dovolím si tvrdiť, že je to klamstvo.Čo chcú politické strany, ich lídri a obhajcovia súčasného volebného systému? Jednoducho povedané – budeme voliť len Fica, Matoviča, Pellegriniho, Kollára, Šimečku, atď. a tých, ktorých si oni na kandidátku dajú. A iných, ktorých občania v obvode poznajú, ktorí poznajú problémy obvodu a nielen Bratislavu, šancu zastupovať občanov v parlamente nemajú a to ani v parlamente európskom, pretože silní lídri politických strán ich na kandidátku jednoducho nedajú. Nebudem ústavno-právne rozvádzať, čo je to väčšinový volebný systém. Náš návrh na túto zmenu nie je len fráza vo verejnom priestore, ale odborne vypracovaný 20-ročný projekt. Jednoducho, je strašný omyl, že volebné obvody by mali kopírovať okresy. Volebné obvody sa vytvoria proporcionálne, podľa veľkosti a počtu obyvateľov. Je klamlivé tvrdenie, že v obvodoch budú opäť vytvorené akési kandidátky politických strán. To by predsa nebola zmena volebného systému a bolo by to to isté ako teraz, len rozdelené do viacerých obvodov. Uchádzať sa o priazeň voličov, uchádzať sa o účasť v parlamente, môže každý, kto má dôveru občanov obvodu a to či už ako nezávislý, ale aj s podporou nejakej strany alebo hnutia.Najviac sa zmeny volebného systému obávajú strany, ktoré ovládli Bratislavu a nezniesli by pocit, že musia rešpektovať, že v parlamente budú ľudia zo všetkých, aj z tých najvzdialenejších kútov Slovenska a preto sú za zabetónovanie súčasného volebného systému.Písať viac o systému väčšinového volebného systému by znamenalo jednu veľkú prednášku. Avšak s určitosťou môžem povedať, že tvrdenia dnes prednesené v TV vysielaní, kde si ako politici kladú podmienku zachovania jedného volebného obvodu, sú klamstvom.A na záver možno len toľko. Snáď až teraz som pochopil, prečo sa mne ako europoslancovi, ako predsedovi strany Slovenský PATRIOT, neumožňuje akékoľvek, ba dokonca žiadne vystúpenie v mediálnom priestore. Pre moc politikov, podporovaných silnými médiami, moc bratislavskej kaviarne a extrémistického liberálneho zoskupenia, je program strany Slovenský PATRIOT o zmene volebného systému, veľmi nebezpečný. Stratili by politickú moc a vláda by prináležala občanom a nimi zvolených zástupcov z celého Slovenska tak, ako je to v civilizovaných štátoch Európy a sveta bežné a normálne.S úctoupredseda strany Slovenský PATRIOTa europoslanec, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
Aj Gorali a Rusíni majú právo vládnuť vo vlastnom štáte.Zmena volebného systému je nevyhnutná.S úctoupredseda strany Slovenský PATRIOT Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
DIPLOMATICKÉ FAUX PAS V BRUSELIKtosi umný raz povedal: „Pokiaľ by sa firmám a prevádzkam nariadilo, aby odpad vypúšťali na hornom toku rieky a vodu brali na dolnom toku, tak by to neurobili, lebo by sa udusili vlastnou špinou.“Keby sa týmto pravidlom riadili topky.sk a to, čo niekedy vypustia do mediálneho priestoru, by sa im vrátilo späť, tak by sa určite udusili vlastným odpadom.Topky.sk dňa 20.01.2023 zverejnili článok s pompéznym názvom „Diplomatické faux pas v Bruseli.“V podstate sa v ňom konštatuje, že drvivá väčšina poslancov EP hlasovala za vytvorenie osobitného tribunálu na stíhanie Ruska, Bieloruska a ich spojencov za páchanie zločinov na Ukrajine a proti bolo len 19 poslancov, medzi ktorými menujú aj poslanca Radačovského, teda mňa.To, že hlasovanie nebolo v Bruseli, ale v Štrasburgu, ešte dezinformácia nemusí byť, chápem to ako omyl. To, že drvivá väčšina europoslancov hlasovala za zriadenie takéhoto tribunálu, už dezinformácia je.Európsky parlament má 705 poslancov. 472 europoslancov hlasovalo za vytvorenie tribunálu, namiereného výlučne proti Rusku, Bielorusku a ich spojencom.181 poslancov nehlasovalo vôbec, možno vybrali hlasovacie karty, možno sa hlasovania nezúčastnili a možno sa obávali verejného lynča zo strany podobných médií, ako sú Topky, ale určite nehlasovali za vytvorenie tribunálu.19 europoslancov hlasovalo proti vytvoreniu tribunálu. 33 poslancov sa zdržalo, avšak rozhodne nehlasovalo za vytvorenie tribunálu.Teda, 233 poslancov EP nehlasovalo za vytvorenie tribunálu, čo určite diplomatické faux pas nie je a určite o drvivej väčšine hlasujúcich za vytvorenie tribunálu hovoriť nemožno.A pokiaľ sa týka môjho hlasovania. Hlasovanie v EP nie je bezmyšlienkovité dvíhanie ruky, podľa želania Ameriky, bez uvažovania o čom, prečo a v záujme čoho a koho hlasujete. Hlasovanie musíte vedieť aj zdôvodniť.Som jednoznačne za to, aby sa vytvoril tribunál na potrestanie vojnových zločinov, zločinov agresie v štáte, kde sa bojuje alebo aj v minulosti bojovalo. Vojnového zločinu sa môžu dopustiť tak Rusi, ako aj Ukrajinci, ale aj cudzí žoldnieri tam pôsobiaci a nech sa teda pred tribunálom zodpovedajú. Tak je to správne, objektívne a v súlade s medzinárodným právom. Nemožno predsa dopredu konštatovať, že vojnových zločinov sa môžu dopustiť len Rusi, Bielorusi a ich spojenci. Vie si niekto predstaviť, aby sa na Slovensku zriadil osobitný tribunál, napr. len pre Rusínov alebo Rómov, pretože sa tu páchajú trestné činy krádeže. A čo Slováci? Na nich sa to nevzťahuje? Oni sa trestných činov dopúšťať nebudú? A pokiaľ aj áno, tak pod tribunál spadať nebudú?Ja som presvedčený, že aj samotní Ukrajinci sú za to, aby každý, kto sa dopúšťa vojnových zločinov na Ukrajine, bol postavený pred tribunál a nielen jedna strana konfliktu.Práve preto a pre nič iné som za takýto jednostranne zameraný tribunál nehlasoval a so mnou zaň nehlasovalo ďalších 232 poslancov.Chlapci z Topiek určite vedia, že na parlamentnej stránke EP je pri mojom mene uvedené: Miroslav Radačovský – strana Slovenský PATRIOT. Oni však považujú za svoju šikovnosť, keď názov strany, ktorej som predsedom, neuvedú a naopak, uvedú hlúposť, že kandidoval som za ĽSNS. Vedia pritom, že som kandidoval na kandidátke ĽSNS (ako nezávislý) a nie za ĽSNS, pretože každý europoslanec kandiduje za Slovensko a to, že musíte byť na kandidátke nejakej strany, je volebná hlúposť, ktorú som si však ja nevymyslel. Ja to považujem zo strany chlapcov z Topiek za zlomyseľnosť, hoci ich chápem, že je ťažko byť slobodným žurnalistom, keď ich dobrodinec vyžaduje jednostrannú propagandu. Chápem, že človek musí aj z niečoho žiť. Skúste, chlapci, byť sami sebou a slobodní aspoň na niekoľko mesiacov. Uvidíte, aký je to krásny a neopakovateľný pocit. Prajem Vám veľa šťastia, raz aj nikým nediktovanú slobodu myslenia. A strany Slovenský PATRIOT sa báť nemusíte. Ja Vám ako predseda strany môžem len oznámiť, že Vás mám určite radšej ako nejaký John z Oklahomy, pretože ste moji spoluobčania.predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec,JUDr. Miroslav Radačovský #brusel #europarlament #Ukrajina #radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
REFERENDUM 2023To, čo dnes budeme počúvať od rôznych politikov a politológov, sa dá nazvať „po vojne je každý generál“. Avšak skutočnosť je taká, že tí, čo sa snažili presvedčiť občanov o nutnosti zúčastniť sa referenda, vrátane mňa ako europoslanca, vrátane strany Slovenský PATRIOT, úspešní neboli. Treba si to priznať, taká je realita a výhovorky neobstoja. Pokora a priznanie si neúspechu politických strán, ktoré referendum presadzovali, vrátane strany Slovenský PATRIOT, nie je slabosť. Je to dôstojné konštatovanie a občania to viac ocenia ako sústavné hľadanie výhovoriek, zvaľovanie viny na iného. Toto dôstojné nie je a už by to vyznelo skôr smiešne. Javí sa, že občania Slovenska majú vlastné existenčné problémy a sústavné vzájomné nenávistné a urážlivé prejavy politikov už ich nezaujímajú, ba ich priam od veci verejných odradzujú. Občania to chápu ako boj politikov o samých seba a ich postavenie v Národnej rade SR a vo vláde. Taká je realita. Pokiaľ si však občania SR neosvoja a nepodporia myšlienku a nutnosť zmeny volebného systému, z pomerného na väčšinový (1. bod programových cieľov strany Slovenský PATRIOT), tak sa vláda politikov a „silných“ lídrov politických strán nikdy do rúk občanov nedostane. To je tiež realita, ale aj jediné možné riešenie, pretože v inom prípade liberálny extrémizmus Slovensko prevalcuje. A ťažko potom pomôže alebo skôr nepomôže ani spájanie proslovenských síl. Slováci a Slovenky, občania Slovenska, hlavu hore!predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
TRESTNÉ OZNÁMENIE NA PREDSEDU STRANY PROGRESÍVNE SLOVENSKO, MICHALA ŠIMEČKUV zmysle § 351 Tr. zákona trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a referenda sa dopustí ten, kto (okrem iného) ľsťou inému bráni vo výkone ústavného práva voliť alebo hlasovať v referende. Odňatím slobody na jeden až päť rokov sa páchateľ potresce, ak takýto čin spácha verejne alebo ako verejný činiteľ. V zmysle právneho výkladu lesť je vyvolanie omylu u inej osoby s úmyslom dosiahnuť nejaký cieľ.Status, ktorý Michal Šimečka dnes, 20.1.2023 v dopoludňajších hodinách zverejnil na svojej FB stránke, kde prehlásil: „Na referende sa nezúčastním“ s tvrdením, že PS nebude podporovať kampaň Fica, je tvrdenie klamlivé, pretože referendum vyhlásila prezidentka republiky. Ale predovšetkým, podľa názoru strany Slovenský PATRIOT, je ľstivým tvrdením, učineným v snahe dosiahnuť, aby od referenda odradil a teda na jeho účasti občanom SR ich uvedením do omylu, zabránil. Takéto konanie má, podľa názoru strany Slovenský PATRIOT, znaky vyššie citovaného trestného činu marenia referenda ľsťou, ale aj znaky neakceptovateľného politického extrémizmu. Strana Slovenský PATRIOT má v 5. bode základných programových cieľov jasne uvedené: „Boj proti všetkým formám extrémizmu a hnutiam smerujúcim k potlačeniu základných ľudských práv a slobôd.“ Je preto povinnosťou strany Slovenský PATRIOT podať trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru s tým, aby posúdila, či takéto konanie Michala Šimečku napĺňa znaky trestného činu alebo iného protiprávneho konania. Extrémistické konanie akéhokoľvek politického subjektu, jej predstaviteľa, o to viac europoslanca a podpredsedu EP, je podľa názoru strany PATRIOT, v štáte, ktorý si ctí demokraciu a princípy právneho štátu, neakceptovateľné. Ľstivým spôsobom poukazovať na nepotrebnosť zúčastniť sa referenda, je už len krôčik k tomu, aby sa vyzývalo k neúčasti na voľbách a toto je už skutočne pre demokraciu a právny štát nebezpečné. Ostalo by nám potom voliť len jednu, tú „správnu“ stranu a jedného vodcu. To, že takéto konanie vodcu strany PS, europoslanca a podpredsedu EP, je politicky a morálne neakceptovateľné, snáď nikto pochybnosti nemá. To, či takéto konanie je protiprávne v zmysle Tr. zákona, nech posúdi prokuratúra SR a v prípade, že dospejú k záveru, že o protiprávne konanie ide, po zbavení poslaneckej imunity v EP, nech sa postupuje v súlade s platným zákonom. O výsledku nášho podnetu na Generálnu prokuratúru SR budeme občanov informovať. predseda strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav RadačovskýV Bruseli, 20.01.2023 ... See MoreSee Less
View on Facebook
RÁNO VSTANETE A HNEĎ POMÄTENECV noci som docestoval zo Štrasburgu do Bruselu, ešte ani poriadne nevstal a už mi priatelia zaslali link na FB status vodcu Progresívneho Slovenska z dnešného rána, v ktorom oznamuje, že PS sa referenda nezúčastní. Zlomyseľnosť, neodbornosť, nenávisť voči všetkému a všetkým, ktorí majú iný názor než ten ich, je typickou charakteristikou pre PS. Prezidentka Čaputová, ktorá je nepochybne predovšetkým ich prezidentkou, vyhlási referendum, pretože to takto chcelo takmer milión občanov a vodca jej politickej strany nabáda sa tohto referenda nezúčastniť. Dalo by sa pochopiť, pokiaľ by vodca progresívcov deň pred konaním referenda vyhlásil, že tohto sa zúčastnia, avšak budú hlasovať „nie“. V opačnom prípade je to neúcta k vlastnej prezidentke, spoluobčanom, neúcta k referendum, ako jednému zo základných princípov právneho štátu a absolútne nepochopenie, o čom toto referendum je. Referendum totiž nie sú voľby do Národnej rady. Referendum je o tom, aby bolo v Ústave uzákonnené, že občan má právo si vládu zvoliť, ale má ju aj právo odvolať, pokiaľ ho sklame. Toto je podstata tohto referenda a každý, kto proti nemu vyzýva, neváži si vlastných občanov a princípy demokracie a právneho štátu a je ho potrebné preto považovať za politického extrémistu. Je preto veľmi dobré, že strana Slovenský PATRIOT má v 5. bode svojich základných programových cieľov uvedené “Boj proti všetkým formám extrémizmu a hnutiam smerujúcim k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd.“ Zdá sa, že Slovensko sa jedného zvláštne mysliaceho politika zbavilo a na politickú scénu sa derie ďalší. Slováci a Slovenky, občania Slovenska, hlavu hore!V Bruseli, 20.01.2022 ... See MoreSee Less
View on Facebook
REFERENDUM 2023Vážení občania, Slováci a Slovensky, naši priatelia Maďari, Rusíni, Rómovia, Židia a iní.Strana Slovenský PATRIOT na svojom sneme dňa 6.1.2023 v Poprade jednohlasne rozhodla, že referenda sa zúčastní. Referendum nie je len o súčasnej vláde, ktorá ho svojou neodbornosťou a zmätočnosťou iniciovala. Referendum je o všetkých vládach, ktoré si občania zvolia a ktoré stratia dôveru občanov. A je jedno, či ide o stranu Smeru, Hlasu, Republiky, SaS, Oľano, a ďalšie. Referendum znamená zakotviť v ústavnom zákone možnosť odvolať pred skončením volebného obdobia akúkoľvek vládu, pokiaľ neplní sľuby dané voličom pred voľbami, alebo sa stane neodbornou a zmätočnou.Občan má právo zvoliť si svoju vládu. Úspešným referendom bude mať aj právo vládu odvolať.Tvrdenia niektorých politikov nemajúcich záujem na účasti v referende, vrátane prezidentskej kancelárie, s tvrdením, že referendum je o tom, aby sa k moci vrátila mafia sú nehoráznou lžou a neúctou k výsostnému právu občanov voliť si svoju vládu, ale aj ju aj odvolať.Referendum 21.1.2023 nie je predsa o voľbách. To, koho si občania zvolia, alebo nezvolia sa rozhoduje voľbami, a nie referendom.Platón: Jedným z trestov za odmietnutie účasti v politike (a týka sa to aj referenda) je to, že skončíte v pozícií človeka riadeného tými, ktorí sú od Vás podradnejší. predseda strany Slovenský PATRIOTJUDr. Miroslav Radačovskýčlen zastupiteľstva OÚ BystričkaIng. Adam Lučanskýhovorca strany Slovenský PATRIOTMgr. Michal Radačovský, MBA. ... See MoreSee Less
View on Facebook
KONDOLENČNÁ LISTINAKondolenčná listina nebohého kolegu a europoslanca JUDr. Miroslava Číža s Štrasburgu bez vlajky Slovenska.Dovolil som si preto ku kondolenčnej listine priložiť aj slovenskú vlajku. Predpokladám, že ju nikto nebude pokladať za banner a neodstráni ju.Nech ti je Miroslav, slovenská zem ľahká.V Štrasburgu, 17.1.2023 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

STRANA SLOVENSKÝ PATRIOT PRIJALA POZVANIE MIMORIADNEHO A SPLNOMOCNENÉHO VEĽVYSLANCA ČÍNY NA SLOVENSKUNevyhnutnou podmienkou existencie suverénneho národného štátu je jeho akceptácia a mierová spolupráca na sever, juh, východ a nielen jednosmerne na západ. Jednosmerná orientácia Slovenskej republiky na západ, kde si uzurpovali moc tzv. bruselskí liberáli, na Slovensku prezentovaní Progresívnym Slovenskom a jeho prezidentkou Čaputovou, je pre existenciu Slovenska a jeho postavenie v spoločnosti suverénnych národných štátov skutočne neprijateľné. So zadosťučinením preto strana Slovenský PATRIOT, ja ako europoslanec, sme prijali pozvanie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike, p. Sun Lijie v jeho rezidencii v Bratislave dňa 13.1.2023. Pri spoločnom obede a spoločnej diskusii p. veľvyslanec a jeho kolegovia ocenili môj objektívny, nie jednostranný postoj pri hlasovaniach v EP a vyslovovaní názorov v otázkach zahraničnej politiky. Tiež ochotne sa oboznámili s programovými cieľmi strany Slovenský PATRIOT. Odovzdanie pripomienkových darčekov v podobe sošky čínskeho tigra zo zelenej ocele ako aj hodvábnej čínskej šatky a malého pohostenia určite nemožno nazvať neprijateľným lobizmom a korupciou, aká sa v EP pri prijímaní státisícových eur zo strany Kataru a možno aj zo strany farmaceutických firiem v poslednom čase prejavuje. Nakoniec aj p. veľvyslancovi strana Slovenský PATRIOT odovzdala najnovšiu publikáciu o Vysokých Tatrách a Pieninách. Pre mňa ako europoslanca a stranu Slovenský PATRIOT sú potešiteľné už skôr publikované ocenenia zo strany maďarského premiéra, ale aj zo strany Poľska či Macedónska. Pred bruselskou, pre civilizovanú Európu neprijateľnou tzv. liberálnou ideológiou, Slovensko utekať nesmie. Musí sa spájať v záujme vlastnej identity zo silnými okolitými štátmi podobného mierového zmýšľania. Ako predseda strany Slovenský PATRIOT, ale aj ako europoslanec, zastupujúci Slovensko v EP, musím byť aj sebakritický. Strana Slovenský PATRIOT a ja ako europoslanec máme podporu v okolitých štátoch, podporu silných ekonomických hráčov. Na počudovanie však v prieskumoch podporu nemáme. Taká je realita. Asi sme ešte "nedorástli", aby sme prieskumné agentúry dokázali ovplyvniť. Alebo iní možno za podpory médií, snáď aj finančnej podpory ktoviekoho, to vedia a až príliš vrástli a nechcú sa dať kvôli sebe samým zo slovenskej zeme vytrhnúť. Len kričať, aký som hrdý Slovák a ako sa bijem za Slovensko, nestačí. Treba preto niečo aj urobiť alebo sa aspoň snažiť a v tom sa asi zhodneme všetci. S úctoupredseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
NÁVRAT STRATENEJ DCÉRYZdá sa, že Rusko bude mať na slovenskej politickej scéne nového spojenca. Predseda ruskej liberálno-demokratickej strany JABLOKO, p. Rybakov, určite uvíta vznik nového politického subjektu p. Nicholsonovej, pod rovnakým názvom (v slovenčine JABLKO) v podstate s rovnakým ideologickým zameraním.Je dobré pre priateľské vzťahy s Ruskou federáciou, že p. Nicholsonová si po rokoch akejsi nedôvery k Rusku a slovanstvu pravdepodobne uvedomila, že Rusko je pre Slovensko, pre Európu, predsa len bližšie ako USA, prípadne iný severoamerický štát.Slovenský Patriot - politická strana praje strane Jablko ale aj Jabloko veľa úspechov. Držte sa, slovanskí priatelia, p. Lucia Ď. Nicholsonová a p. Rybakov.predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
Dr. GUSTÁV HUSÁKNa pozvanie priateľov, za prítomnosti súčasných aj bývalých politikov, som sa dnes na cintoríne v Dúbravke zúčastnil pietnej spomienky na prvého a posledného prezidenta Československa, Slováka, dr. Gustáva Husáka. Gustáv Husák sa narodil dňa 10.1.1913. Jeho život bol plný zvratov. Počas SNP bol podpredsedom povstaleckej Slovenskej národnej rady. V Košickom vládnom programe v apríli 1945 presadzoval myšlienku opustenia čechoslovakizmu, uznanie svojbytnosti slovenského národa a vzťah Čechov a Slovákov na princípe rovný s rovným. Toto sa mu stalo osudným a vo vykonštruovanom procese bol označený ako nacionalista a v r. 1951 odsúdený na doživotie. Po udelení milosti bol prepustený v r. 1960. Na svoje marxistické myšlienky však nezanevrel, koncom šesťdesiatych rokov sa do politiky vrátil a významne sa zaslúžil o vznik československej federácie dvoch suverénnych štátov Čechov a Slovákov, čo nepochybne malo význam aj na ľahký priebeh pri vzniku samostatného Slovenska v r. 1993. Gustáv Husák patril nepochybne medzi marxistických intelektuálov. V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch to však s významnými marxistickými politikmi bolo ako na hojdačke. Gustáv Husák v päťdesiatych a začiatkom šesťdesiatych rokov bol vo väzení a koncom šesťdesiatych rokov sa do politiky vrátil. Iní marxistickí intelektuáli, ako napr. Miroslav Kusý, Milan Šimečka boli v období jeho prenasledovania na politickom výslní. P. Miroslav Kusý bol profesorom marxistickej filozofie a po r. 1969 bol po vylúčení zo strany pomocný robotník. Intelektuál a marxistický filozof, p. Milan Šimečka (jeho vnuk je teraz podpredsedom EP a predsedom Progresívneho Slovenska), v diele Sociálna utópia a utopisti zdieľal tvrdé antikapitalistické a marxistické postoje, predpokladal nastolenie komunizmu v Československu v réžii Sovietskeho zväzu s tvrdením, že komunizmus plní svoje historické poslanie. Po r. 1969 strávil 13 mesiacov vo väzení a na marxizmus zanevrel. Rozdiel medzi nimi a Gustávom Husákom je v tom, že Husák zotrval na svojich myšlienkových pozíciách do konca svojho života, kdežto títo zmenili svoje názory o 360 stupňov. Práve pre túto zásadovosť si bývalého prezidenta Dr. Gustáva Husáka, vážim, a to aj napriek nesporne viacerým chybám, ktorých sa v období normalizácie dopustil. A vážia si ho aj občania Slovenska. V ankete RTVS – Najväčší Slovák v r. 2019 sa umiestnil na 7. mieste, hneď o niekoľko hlasov po Alexandrovi Dubčekovi. predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec JUDr. Miroslav Radačovský • predseda strany Slovenský Patriot a europoslanec10.01.2023 ... See MoreSee Less
View on Facebook
CHRISTOS RAŽDAJETSJA – SLAVITE JEHO!Pravoslávni veriaci Slovenska, ktorí sa pridržiavajú juliánskeho kalendára, začínajú dnes sláviť Vianoce. Želám im aj so svojimi blízkymi a priateľmi, aby tento sviatok prežili príjemne, v kruhu svojej rodiny a v šťastí. Christos raždajetsja – slavite jeho!predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
GEN. LUČANSKÝ – TV MARKÍZA DNES O 19,00 HNačasovanie zverejnenia uznesenia Krajskej prokuratúry vo veci gen. Lučanského na deň 29.12.2022, teda na deň, keď malo dôjsť k jeho uduseniu obesením v predvečer jeho smrti, 30.12.2020, môže byť náhoda, síce náhoda nevkusná, ale aj možno snaha nepripomenúť si tento deň pietnou spomienkou na cintoríne v Martine dňa 30.12.2022 o 14,00 h.To, že v médiách, ako som si všimol vo vysielaní TV Markíza, je moje meno uvádzané ako Milan nie Miroslav, ma ani nemrzí.Mrzí ma skôr, že mediálne sa čítajú pasáže z rozsiahleho uznesenia prokuratúry, čo je určitým spôsobom vytváranie jednosmerného názoru na tento prípad. Možno by bolo potrebné kvôli objektivite zverejniť aspoň časti rozsiahlych podaní a sťažností poškodenej strany, ktoré by takýto jednoznačný a pochybnosti nevzbudzujúci záver, aj pri akceptovaní právoplatnosti rozhodnutia, nevzbudzovali.Práve preto poškodená strana využije všetky možné ďalšie právne prostriedky v záujme toho, aby poranenia a smrť gen. Lučanského boli zákonným spôsobom vyšetrené. splnomocnený zástupca poškodených JUDr. Miroslav (nie Milan) Radačovský29.12.2022 ... See MoreSee Less
View on Facebook
ČESŤ TVOJEJ PAMIATKE, PRIATEĽ MÔJ.Zomrel môj kolega , europoslanec, ale predovšetkým priateľ JUDr. Miroslav Číž. Odpočívaj v pokoji, Miro.S úctouMiroslav Radačovský, europoslanec a predseda politickej strany Slovenský PATRIOT ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook
RÓBERT FICO VERZUS MICHAL ŠIMEČKAP. Fico svojským verbálnym prejavom zareagoval na návštevu holandskej europoslankyne Int Veldovej v súvislosti s jej návštevou Slovenska a hodnotením právneho štátu a predovšetkým §363 Trestného poriadku slovami: „Hej, vy bruselskí liberáli, vyprosím si, aby ste si o Slovensko obtierali ústa, pričom poukázal na korupčný škandál v Európskom parlamente v súvislosti s Katarom, s tvrdením, že túto návštevu na Slovensko priviedlo Progresívne Slovensko. Hneď na to na svojej FB stránke zaperlil podpredseda EP a predseda strany PS, p. Šimečka, tiež svojským útočným verbálnym prejavom, kde bruselskú návštevu a Sophiu Int Veldovú obhajuje a vytýka korupciu p. Ficovi. Osobne nie som zástancom takéhoto verbálneho štýlu presadzovania svojich názorov, či už zo strany p. Fica alebo p. Šimečku. Avšak to je ich problém.Jedno sa však musí uznať a občania Slovenska by si to mali uvedomiť. P. Šimečka a PS sa pri presadzovaní svojich názorov a svojho videnia sveta na území SR opierajú o Slovákmi nevolenú bruselskú administratívu a Slovákmi nevolených eurokomisárov, ba dokonca o europoslankyňu z Holandska. P. Fico sa pri presadzovaní politických názorov a svojho videnia sveta opiera výlučne o občanov Slovenska, má určite veľkú podporu aj dôveru svojich voličov. A toto je podstatný rozdiel medzi p. Ficom a p. Šimečkom. Avšak, pokiaľ by p. Šimečku do slovenského parlamentu volili cudzinci na spojnici Brusel – Washington – Kyjev – Brusel, tak by na Slovensku boli jeho preferencie možno až 90%. Avšak p. Šimečka by musel vyriešiť jeden problém. Ako južnou spojnicou Kyjev – Brusel obísť Slovensko. Podľa môjho názoru mohol by to skúsiť spojnicou Kyjev – Katar – Brusel. Katar by s tým určite súhlasil a pokiaľ nie, tak kolegovia p. Šimečku, podpredsedovia EP, by mu to v tom Katare určite „vybavili“. Nechcem sa dotknúť politických názorov ani p. Fica ani p. Šimečku. P. Fica akceptujem ako trojnásobného premiéra a politika, ktorý má veľkú podporu občanov SR.P. Šimečka je pre mňa osoba vo veku mojich synov a nemá v sebe ani toľko elementárnej slušnosti, aby sa mi v EP pozdravil. Keby sa môj syn nepozdravil jeho otcovi, tak mu takú vypálim, že by tri dni lietal nad Bruselom s holubami. Prajem všetkým príjemnú predvianočnú pohodu a buďme k sebe, na rozdiel od politikov, navzájom slušní, bez ohľadu na to, aké sú naše názory a videnie sveta. S úctou predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec JUDr. Miroslav Radačovský20.12.2022 ... See MoreSee Less
View on Facebook
PÁNI SA ZABÁVAJÚ – OBČANIA SLOVENSKA NIE SÚ OVEČKYPoložme si jednoduchú zmysluplnú otázku, bez ústavnoprávnych kľučiek, zrozumiteľnú každému človeku. Čo očakávali občania od zorganizovanej petície prvého referenda? Očakávali predčasné parlamentné voľby. Čo očakávali od petície za druhé referendum? Predčasné parlamentné voľby. Kto zavinil, že tieto referendá boli neúspešné alebo čiastočne úspešné, či politici neschopní naformulovať referendové otázky, či Ústavný súd alebo prezidentka republiky, je teraz nie podstatné. Podstatné je, že to určite nezavinili občania SR. Povedzme jednoducho a zrozumiteľne. Čo si väčšina občanov SR predstavovala pod vyhlásením nedôvery vláde SR? No, jednoducho, že budú predčasné parlamentné voľby. A aký je výsledok? Prezidentka republiky odvolala súčasnú vládu a poverila tú istú vládu vládnuť v obmedzenom rozsahu. Zároveň poverila predsedu Národnej rady SR, aby sa vykonali predčasné voľby do júna 2023, ale tiež zároveň uviedla, že pokiaľ dovtedy predčasné voľby nebudú, urobí ďalšie ústavné kroky, avšak nepovedala, aké. Jednoducho, je viac ako pravdepodobné, že urobí kroky, aby predčasné voľby neboli. Nie všetci občania SR sú povinní ovládať ústavné právo, Rokovací poriadok NR SR. Občania SR sú náchylní veriť asi ôsmim politickým lídrom, ktorí sú už na politickej scéne 10 a viac rokov a ich viera spočívala v tom, že budú predčasné voľby a vláda zmätku, netolerancie už tu nebude a s ňou nebude ani nenávistný a plný vulgárnosti a Slovenskej republike hanbu robiaci parlament. Očakávania občanov, ich účasť na petičných akciách za referendá asi bola zbytočná. A vysvetlil vôbec niekto zrozumiteľným spôsobom občanom, čo to bude za referendum, ktoré prezidentka vypísala na deň 21. januára 2023? Žiadne predčasné voľby. Bude to len referendum o tom, či občania súhlasia s tým, že volebné obdobie existujúceho parlamentu je možné ukončiť referendom alebo uznesením NR SR a to zmenou Ústavy SR. Až potom by malo nasledovať uznesenie poslancov NR SR, že parlament končí svoje volebné obdobie, čo asi, vzhľadom na vyjadrenia politikov, je ťažko predpokladať a pokiaľ nie, tak by bolo potrebné opätovne zozbierať aspoň 350 tisíc podpisov a požiadať prezidentku o vypísanie referenda, čo sa do konca volebného obdobia asi ťažko zrealizuje. Jednoducho, tak, ako som napísal vo svojich FB statusoch zo dňa 5.11.2022 a zo dňa 29.10.2022 v súvislosti s predčasnými voľbami pod názvami „Páni sa zabávajú“ a „Občania SR nie sú ovečky“, tak na tom trvám, aj napriek tomu, že vtedy sa to komusi nepáčilo. Teraz je to tvrdá realita. Avšak nielen kritizovať, ale mať aj riešenie. A pritom riešenie je jednoduché. Jediný možný spôsob, ako to šialené a neodborné šantenie politikov aj do budúcnosti zastaviť, je zmena volebného systému z pomerného na väčšinový tak, ako to má v prvom bode svojho programu zakotvené strana Slovenský PATRIOT. A pokiaľ by si takýto programový cieľ dali do programu všetky strany, tak moc v štáte by sa vrátila od politikov k občanom. Javí sa však, že toto zmysluplné a odborné riešenie občanov SR neoslovilo. Popularitu a preferencie získavajú bombastické, nič neriešiace vyhlásenia politikov, populistické útoky na svojich oponentov, kto koho dá alebo nedá do väzenia a pod. Avšak hlas ľudu, hlas boží. Ale potom netreba byť rozčarovaný a nadávať na tých politikov, ktorých sme si zvolili. Prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia v novom roku 2023. S úctoupredseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec JUDr. Miroslav Radačovský 20.12.2022 ... See MoreSee Less
View on Facebook
VEĽKE ĎAKUJEMChcem vysloviť poďakovanie pedagógom a žiakom zo Základnej školy Kluknava, pedagógom a študentom Spojenej školy sv. Jána Bosca, za to, že prijali moje pozvanie do Štrasburgu a dôstojne reprezentovali Slovensko na pôde Európskeho parlamentu. Tiež chcem poďakovať za milé darčeky. Ešte raz, veľká vďaka!V Štrasburgu, dňa 14.12.2022JUDr. Miroslav Radačovskýeuroposlanec a predseda politickej strany Slovenský PATRIOT ... See MoreSee Less
View on Facebook