KOMUNÁLNE VOĽBY 2022

Predsedníctvo strany Slovenský PATRIOT dnes na svojom zasadnutí vyhodnotilo komunálne voľby 2022 s týmto výsledkom:

Za politickú stranu Slovenský PATRIOT alebo s podporou politickej strany kandidovalo:
1. Za primátorov miest kandidovali 2, z ktorých jeden bol úspešný a stal sa primátorom.
2. Za starostov obcí kandidovali 10, 1 bol úspešný a stal sa starostom.
3. Do VÚC Prešov, Košice, Žilina, Nitra, Trenčín ako poslanci kandidovali 13, úspešný nebol nikto.
4. Za poslancov mestského zastupiteľstva kandidovali 10, zvolení boli 3.
5. Do obecných zastupiteľstiev kandidovalo 95, zvolených bolo 20.
Výsledok účasti strany Slovenský PATRIOT v komunálnych voľbách a voľbách do VÚC je adekvátny tomu, že ide o najmladšiu politickú stranu na Slovensku, stranu, ktorá sa bez skúsenosti vo voľbách týchto zúčastnila prvýkrát, stranu bez bývalých politikov a sponzorov. Výsledok je však aj vôľa občanov, ktorých sa síce viac ako 50% volieb nezúčastnilo a pokiaľ áno, tak zmenu na komunálnej úrovni nechceli. Jednoducho, boli spokojní s tými predstaviteľmi regiónov, ktorí tam pôsobili doposiaľ. Je to vôľa občanov a tak je to správne. Aj napriek tomu chcem členom strany Slovenský PATRIOT, bez ohľadu na to, či boli alebo neboli úspešní, za dôstojnú účasť vo voľbách poďakovať a všetkým úspešným zablahoželať.
Ale predovšetkým chcem poprosiť občanov, aby pri návšteve hrobov zosnulých boli na cestách opatrní. Ľudský život a život príbuzných je dôležitejší ako politika či voľby.

S úctou
predseda strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav Radačovský
31.10.2022

Slovenský PATRIOTi SA ZÚČASTNILI NA REFERENDE NA VÝCHODE UKRAJINY

My nechceme hodnotiť z medzinárodného právneho hľadiska, či referendá na východe Ukrajiny boli platné, či platné neboli. Toto je vecou občanov žijúcich na východe Ukrajiny a je vecou Ruska a Ukrajiny ako k týmto referendám pristúpi. My chceme oceniť vzhľadom na osobnú prítomnosť členov našej strany na týchto územiach odvahu tam-žijúcich občanov, že aj napriek...
[custom-facebook-feed feed=1]