Facebook

"KONAJTE PROTI MOJEJ VLASTI!"Nie málo občanov Slovenska zastáva názor, že je potrebné okamžite vystúpiť z EÚ. Je to legitímny názor a ako taký je ho potrebné rešpektovať. Realita je však taká, že žiadna relevantná politická strana, či už z vládnej koalície (SMER, HLAS, SNS), ale aj celá opozícia takýto názor nezdieľa a jednoznačne sa prihlásili k členstvu v EÚ, v NATO a všetkým medzinárodným organizáciám, ktoré akceptuje EÚ. A toto je potrebné tiež rešpektovať, pretože vyššie citované politické subjekty sú výsledkom rozhodnutia občanov SR vo voľbách. Je preto absolútne logické, že v najbližšej budúcnosti budeme ako Slovensko členmi EÚ, členmi NATO a budeme mať aj svojich zástupcov v Európskom parlamente a že prebehnú aj voľby do EP.Nie málo občanov Slovenska zastáva názor, že účasť europoslancov zo Slovenska v EP je zbytočná, pretože vzhľadom na ich malé množstvo a veľké množstvo poslancov z veľkých krajín je ich účasť bezvýznamná. Čiastočne to môže byť aj pravda, ale v skutočnosti to môže byť aj veľký omyl, s možnými nebezpečnými následkami pre Slovensko, ktoré môže spôsobiť aj jeden europoslanec, ktorého by občania omylom zvolili do EP. Takýmto typickým omylom, ba skôr nešťastím pre Slovensko, je súčasný europoslanec a podpredseda Europarlamentu, Hojsík. Z nedávnych jeho vystúpení v EP, čo bolo prezentované aj zverejnením v našich médiách, bez pochybností vyplýva, že je za to, aby EÚ zvážila zastavenie Slovensku prílev peňazí z eurofondov tak, ako sa to stalo v minulosti v prípade Maďarska a Poľska. V súvislosti s tým, ako tvrdí, už upozornil v EP komisára Európskej komisie pre rozpočet, Johanesa Hahna. Novú vládu na Slovensku nazýva vládou pomsty, ďalšieho autokrata v Európe, Róberta Fica. Už len stačilo z jeho strany povedať: „Konajte proti mojej vlasti!“ A zrada by bola dokonaná. Môže si niekto pomyslieť. Nejaký nič neznamenajúci pomätenec, ktorý vyzýva na trestanie vlastného štátu a netreba ho brať vážne. Ale nie je tomu tak. Je to podpredseda Európskeho parlamentu EÚ. Vyzýva čelného finančného predstaviteľa Európskej komisie na možné trestanie Slovenska. Neuznáva výsledky demokratických volieb a preto nemôžeme byť k takémuto správaniu sa europoslanca zo Slovenska ľahostajní. Vyzývanie EÚ, jej inštitúcií a jej predstaviteľov na trestanie vlastného štátu, je nielen typické konanie pre ľudí, pre ktorých sa historicky osvojil pojem quisling, ale aj jav skutočne v EÚ a vôbec vo svete skoro nevídaný. Nepoznám nikoho v EP, ktorý by vyzýval EÚ na trestanie vlastnej vlasti, nech by bol akokoľvek nespokojný s výsledkami volieb, nech by boli aj v jeho štáte problémy, ktoré je potrebné riešiť. Resp. mohol by takýto europoslanec takto konať len raz a potom by sa na politickej scéne svojej vlasti a už vôbec nie v parlamente, nemohol objaviť vôbec. Je preto veľmi dôležité, koho si v eurovoľbách občania SR vyberú ako svojho zástupcu v EP, pretože zvolením takýchto jedincov môžeme narobiť Slovensku nepredstaviteľné škody. Hojsík sa venuje ekologickým témam. A pokiaľ by som mal takéto jeho protislovenské konanie nazvať jeho slovníkom a ohodnotiť jeho osobu, tak by som musel povedať, že je to nanajvýš nevysvetliteľný prírodný úkaz, ktorý sa v histórii opakuje len málokedy a verme, že v radoch slovenských europoslancov naposledy. europoslanec a predseda strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav Radačovský november 2023 ... See MoreSee Less
View on Facebook
ZACHRÁŇME VČELY A POĽNOHOSPODÁRSTVOV Národnej rade malého Slovenska, obrazne povedané, prebieha „bratovražedný“ boj medzi koalíciou a opozíciou, sprevádzaný nenávisťou a osobnými urážkami. Prebieha intenzívna výmena neodborníkov za vysoko kvalifikovaných odborníkov na všetkých významných postoch spoločenského a hospodárskeho života štátu. O európske témy je v médiách a na sociálnych sieťach záujem len vtedy, keď sa europoslanci obviňujú, kto a ako a prečo hlasoval či nehlasoval, kto a ako „bráni“ záujmy Slovenska, prípadne prečo podpredseda EP Hojsík vyzýva predstaviteľov EÚ, aby trestali Slovensko za to, že občania vo voľbách rozhodli tak, ako rozhodli. Avšak v Europarlamente sa prerokovávajú a hlasuje sa aj o témach, ktorú sú životne dôležité pre každého človeka, bez ohľadu na jeho politický názor alebo národnú príslušnosť. Včela a ďalšie prirodzené opeľovače, našťastie, nepoznajú hranice a nie sú členmi žiadnej politickej strany a preto sú, na rozdiel od politikov, pre život na planéte Zem veľmi dôležité a nenahraditeľné. V stredu bol v Štrasburgu prerokovávaný a vo štvrtok prebehlo hlasovanie o „Návrhu uznesenia zameraného na opeľovače, akceptujúci iniciatívu občanov EÚ, teda aj občanov Slovenska pod názvom „Zachráňme včely a poľnohospodárstvo“. Traduje sa, že Albert Einstein v anglickom jazyku použil výrok: Ak zahynie posledná včela, tak do štyroch rokov zahynie celé ľudstvo.“ Einstein použil všeobecný názov včela (bee). Určite tým nemyslel len včelu medonosnú (honey bee) alebo čmeliaky (bumblebees), ale aj ďalšie prirodzené opeľovače. Pestré druhové zloženie opeľovačov zabezpečuje dostatok potravy pre ľudí, hospodárske zvieratá, pre prírodu, zabezpečujú život. Tam, kde nie sú opeľovače, je hneď nedostatok úrody. Opeľovače sú teda silným článkom poľnohospodárskej politiky, potravinovej bezpečnosti a biodiverzity krajiny. Stotožňujem sa preto s navrhovaným uznesením a výzvou pre Komisiu a členské štáty, aby podporovali vzdelávacie programy pre včelárov a študentov poľnohospodárstva a že poľnohospodárom a iným užívateľom pôdy a včelárom by sa mala poskytovať zo strany štátu ale aj EÚ finančná podpora. Finančná podpora poľnohospodárom, chovateľom včiel, je potrebná a pre život nanajvýš nevyhnutná a je tomuto problému potrebná aj mediálna pozornosť. Neviem, či si viac zaslúžia pozornosť poľovníci, brániaci Slovensko a jej občanov pred útokmi zdivočelých medveďov a vlkov, alebo chovatelia včiel a poľnohospodári, zabezpečujúci občanom dostatok potravín. Som toho názoru, že pozornosť si zaslúžia jedni aj druhí. Aj medveďobijci a vlkobijci. Aj včelári a poľnohospodári. Lebo to vzájomne súvisí.Len sa mi zdá, že tým prvým sa venuje zvýšená pozornosť nielen v Programovom vyhlásení vlády, ale aj v mediálnom priestore. A tým druhým akosi menej. europoslanec a predseda strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav Radačovský26.11.2023 ... See MoreSee Less
View on Facebook
KAROL MARXDohodol som si stretnutie na námestí Grand-Place v Bruseli so svojím priateľom, šéfom košických Socialistov, p. doc. Ing. Juraj B. Ďurove, PhD., ktorý bol navštíviť študentov na Univerzite v Gente. A keďže ide o socialistu, urobil som si s ním foto pod pamätnou tabuľou Karla Marxa. O dve ulice ďalej je aj busta Ernesta Che Guevaru. Ale tam sme nešli. Nechcel som zobrať slávu p. Blahovi a nechcel som tiež riskovať, aby Hojsíkovci v Európskom parlamente požiadali o moje vylúčenie, prípadne zbavenie imunity. Ale to je len žart. Pravda je však taká, že pršalo, bolo zlé počasie a návštevu Che Guevaru sme odložili na inokedy. europoslanec JUDr. Miroslav RadačovskýV Bruseli, 25.11.2023 ... See MoreSee Less
View on Facebook
My Európania sme vo vzťahu k židovskému a palestínskemu národu neúprimní a pokryteckí. ... See MoreSee Less
View on Facebook

7 days ago

OBHAJOVAŤ A PRESADZOVAŤ ZÁUJMY SLOVENSKA JE POVINNOSŤOU KAŽDÉHO EUROPOSLANCA, ZVOLENÉHO OBČANMI SRZajtrajšie hlasovanie v Európskom parlamente je snahou EÚ prostredníctvom europoslancov posunúť Rade a Európskej rade na rokovanie možnosť revízie európskych zmlúv so zameraním predovšetkým na zrušenie práva veta v otázkach, ktorými by boli odňaté práva národných štátov rozhodovať v dôležitých otázkach sami o sebe. Keďže takéto hlasovanie v skutočnosti považujem aj za zbytočné, pretože o zrušení práva veta v konečnom dôsledku europoslanci nemôžu rozhodovať, predsa som len dal Bruselu najavo, aké je stanovisko vlády SR a zacitoval som z jej programového vyhlásenia. ... See MoreSee Less
View on Facebook
USA AKO PARTNER ÁNO, AKO VOJENSKÝ SPOJENEC NIEV stredu, dňa 22.11. sa v Európskom parlamente v Štrasburgu uskutoční hlasovanie o návrhu Výboru pre ústavné veci o zmene zmlúv, Zmluvy o EÚ (ZEÚ), Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a Protokol č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality ((A9-0337/2023).Zásadnou podstatou tohto návrhu je zmena hlasovania z jednomyseľného na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, čo by v praxi znamenalo pre jednotlivé národné štáty zrušenie práva veta. Dá sa predpokladať, že vzhľadom na blížiace sa voľby do EP, budú zrazu všetci europoslanci zo Slovenska hlasovať proti tomuto návrhu, poukazujúc, akí sú proslovenskí a pronárodní, hoci ich konanie počas takmer 5 rokov vždy také nebolo. Možno sa nájdu aj takí, ktorí zneužijú toto hlasovanie na to, aby veľkolepo tvrdili: „Hlasoval som proti odňatiu práva veta, bránim Slovensko!“ Europoslanci v stredu nebudú hlasovať o tom, či sa Slovensku alebo inému členskému štátu zruší právo veta. Zjednodušene povedané, poslanci EP budú hlasovať o tom, aby EP vyzval alebo nevyzval Radu EÚ (skladá sa z 27 ministrov, jeden z každého členského štátu) a aby vyzval Európsku radu (skladá sa z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov) na zvolanie konventu podľa čl. 48 ods. 2 až 5 Zmluvy o EÚ, kde teoreticky môžu predsedovia vlád jednotlivých štátov rozhodnúť aj o revízii zmlúv a teda aj o prípadnom zrušení práva veta. Avšak o zrušení práva veta nikdy nehlasujú poslanci Európskeho parlamentu. Aby sa právo veta mohlo zrušiť, tak by o tom musela jednohlasne rozhodnúť Európska rada, ktorá sa skladá z hláv štátov a predsedov vlád členských štátov a pokladám za absolútne vylúčené, aby súčasná vláda, vzhľadom na jej programové vyhlásenie, súhlasila s tým, aby sa Slovenská republika zbavila práva veta, o to viac, že na to by potrebovala schválenie poslancov NR SR. Je logické, že budem v stredu hlasovať proti návrhu o možnej zmene zmlúv EÚ, avšak nikdy nebudem zavádzať občanov a neobjektívne a populisticky vyhlasovať, že ako europoslanec hlasoval som proti zrušeniu práva veta, pretože to ani nie je možné. V súvislosti s týmto hlasovaním ma však viac zaujal názor jedného z predkladateľov tejto správy, europoslanca Helmuta Scholtza v otázkach zahraničnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ, v ktorej, okrem iného, konštatuje: „Keďže väčšina členských štátov je aj členom NATO, akákoľvek zmena zmluvy musí vylúčiť duplicitu vojenských kapacít a rozpočtových výdavkov. Zmenu zmlúv preto musia sprevádzať kroky smerujúce k oddeleniu sa od NATO.“Aj napriek tomu, že vládna koalícia sa v Programovom vyhlásení jednoznačne prihlásila k členstvu v NATO, rešpektovaniu záväzkov vo vzťahu k NATO, predsa len v tomto prípade by som tak jednoznačne názor súčasnej vlády nezdieľal a prikláňam sa k tomu, že EÚ by mala presadzovať kroky smerujúce k oddeleniu sa od NATO. V tejto časti návrh p. Scholtza podporím. Dlhodobo zastávam názor, ktorý je aj v súlade s programom strany Slovenský PATRIOT, že účasť v obrannom spoločenstve EÚ áno, avšak bez USA. Som toho názoru, že účasť USA v európskom obrannom spoločenstve je viac na škodu ako na prospech mieru v EÚ ale aj mimo jej hraníc. A je pre mňa potešiteľné, že tento môj názor a názor strany Slovenský PATRIOT nie je v EÚ a medzi poslancami EP osamotený. europoslanec a predseda strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav Radačovský V Štrasburgu, 19.11.2023 ... See MoreSee Less
View on Facebook
VALÓNSKY REGIÓN NA JUHU BELGICKA PONÚKA OBČANOM BEZPLATNÉ KRVNÉ TESTY Belgická televízia RTBF minulý týždeň oznámila, že miestne úrady ignorovali varovanie pred zvýšeným obsahom chemických látok v pitnej vode vo viacerých okresoch. Podľa jej zistení mala pitná voda, ktorú od jesene 2021 do jari 2023 konzumovali tisíce ľudí, koncentráciu toxických chemikálií 6-krát vyššiu ako je povolený limit EÚ. Znečistenie sa pripisuje pene na hasenie požiarov a prostriedkom na odmrazovanie lietadiel, aké sa používajú na americkej leteckej základni v meste Chivres. Slovenská republika, ako vyplýva z Programového vyhlásenia vlády, sa jednoznačne prihlásila k členstvu v EÚ a k členstvu v NATO. Z Programového vyhlásenia vlády sa javí, že vládna koalícia nebude otvárať alebo rušiť Zmluvu o obrannej spolupráci Slovenska s USA, ktorú vo februári r. 2022 ratifikovala prezidentka Čaputová, bude platiť 10 rokov a umožňuje americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky – Kuchyňa a Sliač bez nájomného. Teda americké spojenecké vojská by mali ostať na Slovensku minimálne 10 rokov. Súčasná vláda vie, čo robí, občan v demokratických voľbách rozhodol, ním zvolená vláda dostala dôveru, je potrebné to rešpektovať a je potrebné rešpektovať aj Programové vyhlásenie vlády. Avšak vzhľadom na situáciu v Belgicku, je potrebné byť opatrný a bolo by preventívne vhodné, v záujme možného ohrozenia zdravia občanov, aby vláda – Ministerstvo životného prostredia preskúmala, či znečistenie v lokalite umiestnenia amerických vojsk podobné ohrozenie pitnej vody nehrozí aj na Slovensku. Avšak je potrebné konať opatrne a diplomaticky, aby sa naši transatlantickí spojenci prípadne neurazili alebo neboli z toho nervózni. Ja verím, že podobné znečistenie ako v Belgicku sa nezistí, ale opatrnosti nikdy nie je dosť. Okrem iného, ako europoslanec, chcem zablahoželať súčasnej vládnej koalícii k Programovému vyhláseniu v presvedčení, že sa ho podarí naplniť, ako aj splniť predvolebné sľuby dané občanom Slovenskej republiky. europoslanec a predseda strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav RadačovskýV Bruseli, dňa 15.11.2023 ... See MoreSee Less
View on Facebook
VOJENSKÁ POMOC UKRAJINEOpozícia a slovenské médiá, nemyslím tým súčasné vládne a predtým protivládne médiá, ale myslím tým súčasné protivládne a predtým vládne médiá, obviňujú vládu v súvislosti s dodávkami zbraní na Ukrajinu, s tvrdením, že iné hovorí doma a iné v zahraničí, pričom poukazujú aj na vyjadrenie ministra zahraničných vecí, p. Blanára, po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné vecí, dňa 13.11.2023 v Bruseli. Tieto obvinenia sú neobjektívne a musím sa p. Blanára zastať. Pán minister po zasadnutí vlády EÚ v Bruseli dňa 13.11. jasne a zrozumiteľne, okrem iného, povedal: Jednoznačne som zadeklaroval aj na výbore ministrov zahraničných vecí, že SR nebude už poskytovať naďalej vojenskú pomoc z vládnej úrovne. Avšak všetky komerčné záležitosti, týkajúce sa zbrojárskych zákaziek, sú záležitosťou jednotlivých firiem, ktoré obchodujú alebo pôsobia na Slovensku, a tým vláda nebude robiť žiadne prekážky.Teda p. minister Blanár nepovedal v zahraniční nič viac a nič menej, len to, čo je v súlade s programovým vyhlásením vlády na Slovensku. A pre neprajníkov súčasnej vládnej koalície jednoducho a stručne: Dodávky zbraní a munície zo Slovenska a cez Slovensko na Ukrajinu naďalej budú pokračovať, nejde však o vojenskú pomoc, ale o obchod a vláda SR s tým nemá nič spoločné. europoslanec a predseda strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav Radačovskýv Bruseli, 14.11.2023 ... See MoreSee Less
View on Facebook
V EP bola prerokovaná správa o nutnosti vysielať medzinárodné pozorovacie misie aj do štátov, ktoré EÚ označuje ako štáty neliberálne a autoritatívne.Vo vystúpení som poukázal na dvojtvárnosť politiky EÚ. Do niektorých štátov, ako je napr. Rusko, Bielorusko, pozorovateľov nevyšlú s tvrdením, že aj tak tam budú voľby nedemokratické.Takýto prístup EÚ k voľbám som preto prirovnal pre lepšie pochopenie tak, že nemožno tvrdiť, že za mnou nesedí predsedníčka EP p. Metsola, ale tam sedí Julia Roberts, bez toho, aby som sa pozrel, kto tam v skutočnosti sedí.Nemohol som použiť mená slovenských hercov, napr. Stanke alebo Pauhofová, pretože týchto, okrem bratislavskej kaviarne, nikto v Európe ani vo svete nepozná.europoslanec JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
VÝHRADA VO SVEDOMÍDevätnásť europoslancov, členov politickej skupiny ECR (Európski konzervatívci a reformisti), jedným z nich je aj slovenský europoslanec p. Eugen Jurzyca, predložili Európskemu parlamentu Návrh uznesenia o účinnosti sankcií EÚ voči Rusku zo dňa 06.11.2023 – (2023/2905(RSP)). O tomto návrhu sa bude hlasovať zajtra, 09.11.2023. V návrhu sa, okrem iného, konštatuje: Keďže predchádzajúce politiky voči Ruskej federácii nedokázali zastaviť jej imperializmus a viedli len k čoraz ničivejším vojnám, tak čokoľvek iné ako víťazstvo Ukrajiny by bolo neprijateľným výsledkom pre medzinárodný mier, ľudské práva a demokraciu. Pokiaľ sa rozhodnete oboznámiť sa s celým rozsiahlym dokumentom, tak podľa tvrdenia tejto politickej frakcie medzinárodný mier je možné dosiahnuť len vojnou a bojom, ekonomickým zničením Ruska a rozsiahlym ekonomickým trestaním každého, kto by chcel uvažovať inak. Dá sa predpokladať, že väčšia časť europoslancov zo Slovenska bude hlasovať za takéto uznesenie. P. Eugen Jurzyca určite. Veď je jedným z predkladateľov. Až teraz je mi zrejmé, prečo p. Jurzyca úspešne zablokoval moje prijatie do frakcie európskych konzervatívcov a reformistov. Predpokladal, že ja za prijatie takéhoto a podobných uznesení, ktorých výsledkom je zabíjanie a vojna, určite hlasovať nebudem. A predpokladal správne. A scestnou vetou začatý návrh uznesenia, že čokoľvek iné ako víťazstvo Ukrajiny by bolo neprijateľným výsledkom pre medzinárodný mier, ľudské práva a demokraciu, je v skutočnosti uznesením o pokračovaní vo vojne a vzájomnom zabíjaní dvoch veľkých slovanských národov. Podľa môjho názoru tým čokoľvek iným je prímerie a rokovanie o podmienkach mieru. Je vždy lepšie aj roky sedieť za rokovacím stolom, ako sa roky navzájom zabíjať. Ale toto je už otázka na Spojené štáty americké a Ruskú federáciu. Budem hlasovať proti. A nazval by som to aj ako výhradu vo svedomí. Nezabiješ.europoslanec a predseda strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav RadačovskýBrusel, 08.11.2023 ... See MoreSee Less
View on Facebook
OPOZÍCIA „CHVÁLI“ SÚČASNÚ KOALÍCIUOpozícia chváli súčasnú vládnu koalíciu s tvrdením, že v otázkach zahraničnej politiky, nášho členstva v EÚ, členstva v NATO a v otázke obrannej zmluvy s USA, Slovensko nabralo ten správny, už nie proruský, prokremeľský kurz. Opozícia sa teší, že vládne strany SMER, HLAS, SNS, jasne deklarovali, že sme pevnou súčasťou EÚ, NATO, že odmietajú akýkoľvek čo len náznak z týchto organizácií odísť. Opozícia sa teší, že Obranná zmluva s USA sa rušiť nebude a že len niektoré jej ustanovenia sa upravia. A šéf najsilnejšej opozičnej strany Michal Šimečka na svojej FB stránke zverejnil závery summitu Európskej rady zo dňa 26.-27. októbra 2023, s ktorými, ako tvrdí Šimečka, stotožnil sa aj náš súčasný predseda vlády. A keďže v týchto záveroch zo summitu sa hovorí aj o vyzbrojovaní Ukrajiny v boji proti agresívnemu Rusku, Michal Šimečka konštatuje: „Hoci nerád, musím pochváliť predsedu vlády Fica za takýto prístup.“ Šimečka má len výhrady k tomu, že p. premiér v predvolebnej kampani, ale aj doma, hovorí niečo iné ako v zahraničí. Michal Šimečka, a to nie je urážka ale konštatovanie, je mladý a neskúsený politik, a nerozumie, čo to je predvolebná stratégia a taktika. Vzhľadom na mladý vek si Michal Šimečka nevšimol, že už desaťročia sa v každých voľbách na Slovensku menia len osoby a obsadenie. No a výsledkom takýchto desaťročia sa opakujúcich volieb je to, že Slovensko je ekonomicky a v životnej úrovni druhý najzaostalejší štát EÚ spolu s Bulharskom. Ale Slovensko má aj svoje prvenstvo. Občania Slovenska prejavili svoju odvahu a statočnosť počas pandémie Covidu a opätovne spolu s Bulharskom sme na druhom mieste v nezaočkovanosti v EÚ. Teda relatívne na tom Slovensko nie je až tak zle. Ale teóriu relativity si môžeme vykladať rôzne. Jeden vlas na hlave je relatívne málo. Ale jeden vlas v polievke je relatívne veľa. Som z toho smutný a asi je dobre, že ma občania do tej Národnej rady SR nezvolili. Odchádzam do Bruselu. A ako tvrdí môj kolega Puigdemont „la lucha continúa“.05.11.2023europoslanec a predseda strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
NEUPLATNIL SOM SI MANDÁT NA POST POSLANCA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ Na predvolebnom mítingu Slovenskej národnej strany v Banskej Bystrici, v čase, keď sa vytvoril národný blok Danko, Taraba, Huliak, Radačovský, za prítomnosti týchto pánov, za prítomnosti stovky členov SNS, som verejne prehlásil a dal verejný prísľub, ktorý som aj zverejnil na svojej FB stránke:„Pokiaľ sa minimálne 4 nominanti strany Slovenský PATRIOT, ktorých som navrhol na kandidátku SNS, nedostanú do NR SR, ale dostal by som sa do NR SR len ja, budem to považovať za osobné sklamanie, neuplatním si mandát a vzdám sa ho v prospech SNS.“ V súčasnosti som neurobil nič viac a nič menej, len v zmysle tohto verejného prísľubu neuplatnil som si mandát poslanca NR SR, ponechal som ho v prospech SNS a namiesto mňa nastupuje do NR SR člen SNS. Pokiaľ je niekto toho názoru, že by som sa mal zaradiť medzi ten typ politikov, ktorí niečo v predvolebnej kampani nasľubujú a potom to nesplnia, tak ja určite medzi takýchto politikov sa zaradiť nechcem. Skutočnosť je taká, že do NR SR sa zatiaľ dostal len jeden nominant strany Slovenský PATRIOT a ja som povinný verejný prísľub splniť. Odhliadnuc od vyššie citovaného, absolútne nespochybňujem ani nebudem spochybňovať kolegov, ktorí sa na kandidátke SNS do Národnej rady SR dostali. Ba práve naopak. Ale mám právo tiež na ľútosť. A je mi skutočne ľúto, že do NR SR sa okrem p. Danka nedostali aj členovia Slovenskej národnej strany. SNS si vážim ako historicky najstaršiu národnú stranu na Slovensku, ktorá musí mať miesto na politickej scéne Slovenska, nielen de jure ale aj de facto. Preto som osobne rád, že neuplatnením si svojho mandátu sa do NR SR dostane po mne nasledujúci člen SNS.A pokiaľ sa týka mne osobne odporných osôb a niektorých médií, ktorí nedokážu rozmýšľať inak, len myslieť na materiálne výhody a osobnú kariéru, tak len toľko. Bolo by veľmi lákavé pre niekoho po 4 a pol roku pôsobenia v EP nastúpiť na ďalšie 4 roky na post poslanca NR SR. Po odpočítaní nehoráznych nákladov na život v Bruseli a Štrasburgu, by som bol dokonca finančne na tom v podstate rovnako a bol by som doma. Ja som však nikdy nebol odkázaný a ani nie som odkázaný na to, aby som sa politikou živil. Nikdy som sa tiež nevzdal predsedníctva v strane Slovenský PATRIOT, ani neukončil členstvo v tejto strane a nikdy to ani neurobím. A pokiaľ niektorí sú opačného názoru a chcú ma zaradiť medzi tie typy politikov, ktorí uvažujú inak, tak použijem pre mňa nezvyčajný pejoratívny výraz – kašlem na nich. Môj mandát prvého náhradníka spočíva. europoslanec a predseda strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
MICHAL ŠIMEČKAMichal Šimečka na svojej stránke spochybnil nomináciu pána Blanára na post ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí s tvrdením, že Juraj Blanár nemá žiadne skúsenosti so zahraničnou politikou.Miško. Pokiaľ by ste sa Vy dostali k vládnutiu tak Váš minister zahraničných vecí by neopotreboval žiadne skúsenosti so zahraničnou politikou, ba dokonca ani vzdelanie. Stačilo by mu, aby si vypočul názor prezidenta USA prípadne denne prečítal Wall Street Journal alebo New York Times.Národný záujem USA je pre Vás to rozhodujúce kritérium pre činnosť v oblasti zahraničnej politiky a smerovania Slovenska. Nadneseným spôsobom si dovoľujem uviesť, že pokiaľ by šéf bieleho domu prehlásil, že je v národnom záujme USA, aby Slováci zrovnali strechy na domoch, aby tam mohli pristávať helikoptéry NATO tak vy a Vaši nominanti by tvrdili, že je to aj v národnom záujme Slovenska a iniciovali legislatívu, aby strechy boli zrovnané a možno by sa Vám na takúto činnosť prispelo aj finančnými prostriedkami z plánu obnovy.Takto sa v „národnom“ záujme správal aj posledný minister zahraničných vecí Slovenska a takto sa bude v otázkach zahraničnej politiky správať aj v prípade, že by bol zvolený za prezidenta SR.Miško nehovorím to kvôli tomu, že chcem len bezdôvodne na Vás útočiť prípadne Vás zosmiešňovať. Jednoducho to viem zo skoro 5 ročného pôsobenia v EP a aj osobne z pôsobenia pána Korčoka vo funkcii ministra zahraničných vecí aj vo vzťahu ku mne. Nie je dôstojné Miško Vás ani najsilnejšej opozičnej strany hodnotiť činnosť ministra bez toho, aby mal možnosť dokázať či je ministrom dobrým alebo zlým.Mám rád mladú generáciu politikov veď mladá generácia je budúcnosť Slovenska. Nech prebieha politická súťaž, ale bez nenávisti, urážania a dehonestovania politického oponenta. Zoberte si príklad zo strany Slovenský PATRIOT, jej členov a sympatizantov. Strana SP je Vašim politickým oponentom, ale nie Vašim nepriateľom na život a smrť. Miško buďte aj Vy patriotom Slovenska a nie patriotom cudzích štátov, ktoré majú svojich patriotov a svoje národné záujmy...V Bruseli, 26.10.2023Miroslav Radačovskýpredseda strany Slovenský PATRIOT aeurospolanec ... See MoreSee Less
View on Facebook
INŽINIER ADAM LUČANSKÝV októbri 2021 sa stal mojim akreditovaným asistentom v EP.Stal sa členom strany Slovenský PATRIOT, členom jej predsedníctva.V júni 2023 som ho nominoval na kandidátnu listinu SNS na post poslanca NRSR. Dnes sa inžinier Adam Lučanský stal poslancom NRSR.Gratulujem Adam, gratuluje Vám aj strana Slovenský PATRIOT.Inžinier Adam Lučanský - 29 rokov, stredoslovák, absolvent Mendelovej univerzity v Brne, softvérový inžinier, absolvent fakulty informačných technológií.Určite ani ten najprísnejší kritik nemôže Adama Lučanského obviniť z neodbornosti. Určite ho nikto nemôže obviniť z akýchkoľvek nenávistných či dehonestujúcich prejavov proti akejkoľvek živej bytosti. Nikdy ani v najmenšom neprišiel do kontaktu s extrémistickými alebo nesystémovými subjektmi. Neznáša konšpirácie a dezinformácie. Je symbolom technickej dokonalosti a zdatnosti mladej generácie nepochybne potrebnej pre moderné, pokrokové a inovatívne Slovensko.Osobne sa Vám chcem Adam verejne poďakovať za dvojročnú prácu v EP v mojom tíme, a osobne som rád, že ste sa stal poslancom NRSR.predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
BLAHOŽELÁM SLOVENSKEJ REPUBLIKE K VYMENOVANIU NOVEJ VLÁDYJe to dobrá správa pre budúcnosť Slovenska. Ja osobne som presvedčený, že nebyť rozhodnutia p. Danka vytvoriť pronárodný a proslovenský blok – SNS, Život – Národná strana, Národná koalícia a Slovenský PATRIOT, tak vláda v súčasnej podobe by pravdepodobne ťažko vznikala. Bolo mi cťou zúčastniť sa tohto diania. S úctou predseda strany Slovenský PATRIOT a europoslanec, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Brusel, dňa 25.10.2023Dnes vo Výbore EP pre vnútorný trh a spotrebiteľa (IMCO), ktorého som členom, prebehlo hlasovanie o dôležitých otázkach týkajúcich sa vnútorného trhu, práv a ochrany spotrebiteľov.Vzhľadom na rozsiahlosť materiálu je len ťažko oboznámiť Vás o konkrétnych veciach.Možno niekedy inokedy, pokiaľ ma niekto pozve na odbornú diskusiu.Nakoniec, pokiaľ si všímam, odborné príspevky na sociálnych sieťach občanov a média akosi málo zaujímajú. Verím, že sa to raz zmení.Brusel, dňa 25.10.2023Miroslav Radačovskýeuroposlanec a predseda politickej strany Slovenský PATRIOT ... See MoreSee Less
View on Facebook
AKO DEZINFORMÁTORI ALEBO SKÔR OSOBY S NIE VYSOKÝM VNÚTROLEBEČNÝM VYBAVENÍM OVPLYVŇUJÚ VEREJNÚ MIENKUNa blogu denníka SME dnes bola zverejnená výsmešná úvaha blogera Ivana Hejdu vo vzťahu k novej vláde, v ktorej, okrem iného, konštatuje:Aj p. Radačovský sa asi dostane do parlamentu. Pekne to ukázal europoslancom v tom videu. Vykričal im, že naše ženy Istanbulský dohovor nepotrebujú. Veď úprimne, medzi nami, načo im je dohovor, keď ich aj tak budú doma mlátiť? Boli v tom Bruseli úplne ticho, keď sa spýtal, že prečo naše ženy chodia do EÚ iba opatrovať a slúžiť. Keď sa opýtal, prečo nechodia napr. švédske, francúzske a talianske ženy robiť slúžky na Slovensko, úplne scepeneli. Jedine, čo vedeli urobiť, je to, že ho prerušili. Je absolútne zrejmé z môjho vystúpenia v Európskom parlamente, že dopisovateľ z denníka SME zavádza, klame a dezinformuje. K Istanbulskému dohovoru a k jeho možnej ratifikácii na Slovensku som sa predsa vyjadril tak, že jurisdikcia SR, príslušné právne normy, trestného práva, občianskeho práva, rodinného práva, dôslednejšie a precíznejšie upravujú ochranu práv žien pred domácim násilím ako Istanbulský dohovor a je preto nelogické, aby Slovensko prijímalo právnu normu, ktorá ochranu práv žien pred domácim násilím tak precízne neupravuje. Nezmyselné tvrdenie p. blogera z denníka SME, že načo nám je dohovor, keď ich aj tak budú doma mlátiť, je dezinformácia, vlastná človeku, o rozumovej vyspelosti ktorého mám dôvodné pochybnosti. A aby som bol úplný. Domáce násilie je v právnej úprave Slovenskej republiky definované tak, že trestným činom domáceho násilia sa rozumie trestný čin spáchaný násilím alebo hrozbou násilia na príbuznom v priamom rade, osvojiteľovi, osvojencovi, súrodencovi, manželovi, bývalom manželovi, druhovi, bývalom druhovi, rodičovi spoločného dieťaťa alebo inej osobe, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti. Ak niekto naráža na to, že Istanbulský dohovor nechce Slovenská republika ratifikovať vraj kvôli inej sexuálnej orientácii osôb, tak pri podrobnom naštudovaní nášho domáceho práva je zrejmé, že toto chráni aj osobu, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti a s určitosťou to môže byť aj osoba inej alebo rovnakej sexuálnej orientácie. Opakovane teda tvrdím, že náš právny poriadok precíznejšie a dôslednejšie upravuje ochranu práv žien pred domácim násilím ako Istanbulský dohovor a bolo by ho absolútne nelogické ratifikovať. Som za slobodu médií, som za slobodu vyjadrenia názoru, nech by bol akýkoľvek, ale som zásadne, z morálneho a etického hľadiska, proti tomu, aby denník SME takéto dezinformácie zverejňoval a bez znalosti problému dezinformoval vystúpenie a vecnú argumentáciu europoslanca a to je jedno, či ide o mňa alebo iného. Pokiaľ sa týka vyjadrenia ohľadom európskych žien, povedal som len jedno. Prečo otvorené hranice v EÚ a možnosť pracovať v zahraničí využívajú len slovenské ženy, prečo to nevyužívajú napr. švédske, francúzske a talianske ženy, pretože tieto som nevidel pracovať ako servírky či chyžné alebo opatrovateľky našich dôchodcov na Slovensku, avšak slovenské ženy v takýchto službách určite nie s radosťou ale s nutnosťou v európskych štátoch pracujú. A pokiaľ p. Hejda tvrdí, že slovenskí muži aj tak budú svoje ženy mlátiť, tak sa jednoducho pýtam, tak potom načo Istanbulský dohovor. Alebo p. Hejda vychádza z vlastnej skúsenosti vo vzťahu k partnerke či partnerovi? europoslanec a predseda strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
Ing. RUDOLF HULIAKNie som odborníkom na ústavné právo a už vonkoncom nie na životné prostredie, ktoré si vyžaduje vysokú profesionalitu a odbornosť. Ale aj napriek tomu nerozumiem rozhodnutiu prezidentky republiky nevymenovať p. Huliaka na post ministra životného prostredia. Poznám p. Huliaka osobne. Bol krátky čas aj členom strany Slovenský PATRIOT, ktorej som predsedom. Poznám jeho charakterové vlastnosti a určite o funkciu ministra životného prostredia nepožiadal sám. Rozhodlo o tom predsedníctvo SNS a preto nechápem ten mediálny útok na jeho osobu. P. Huliak v predvolebnej kampani použil výroky a navrhoval riešenia, ktoré určite nemyslel vážne a išlo skôr o akési nadnesené prirovnávania v snahe osloviť aj tých jednoduchších voličov skôr akousi žartovnou formou a na základe takýchto nie vážnych výrokov nie je možné konštatovať, že SNS na post ministra vybrala odborne nespôsobilého nominanta. P. Huliak je rozumný chlap. On dobre vie, že otepľovanie, klimatické zmeny, nevznikajú zo sexuálneho styku osôb toho istého pohlavia. Dobre vie, že vystúpenie z EÚ, NATO, neutralita, sú v blízkej budúcnosti nezrealizovateľné. Nakoniec, to žiadna zo súčasných vládnych strán ani v programe nemá. P. Huliak je vysokoškolsky vzdelaný a vie, že teplota ovzdušia sa nemeria od horúceho asfaltu a že medveď nie je biologická zbraň Bruselu proti SR a s určitosťou by ho ako človeka nenapadlo na futbalovom ihrisku niekoho zlikvidovať a zahrabať hrabličkami. Jednoducho, p. Huliak tak, ako množstvo politikov pred ním, zameral volebnú kampaň na určitú, nie malú skupinu občanov, ktorým takýto spôsob komunikácie imponuje a nikto by mu to nemal vyčítať. P. Dzurinda v predvolebnej kampani tvrdil, že zvýši trojnásobne platy. Bola to hlúposť, avšak bez problémov ho vtedajší prezident vymenoval do funkcie predsedu vlády. P. Kollár v predvolebnej kampani tvrdil, že postaví 25 tis. bytov, čo nemohol tiež myslieť vážne a bez problémov sa stal predsedom Národnej rady SR. P. Matovič nemal problém vylepiť plagát na cudzom majetku vo Francúzsku s lživým tvrdením, že je to majetok SR, získal 25% a p. prezidentka ho vymenovala za predsedu vlády. Ako svojho času p. Kollár povedal: Voľby sú o emóciách, nie o odbornosti a vzdelaní. Preto absolútne nechápem, prečo prezidentka nechce vymenovať p. Huliaka za ministra, len preto, že sa zviditeľňoval tak, ako uznal za vhodné. Nakoniec, ministerstvo životného prostredia je rezort skôr apolitický. Nerozumiem preto, prečo by p. Huliak nemohol byť ministrom životného prostredia za niektoré jeho výroky a tvrdenia, ktoré, ak by bol ministrom, by s jeho funkciou nemali nič spoločné. Byť ministrom životného prostredia je vysoko odborný post, kde bude musieť minister riešiť ochranu životného prostredia v súvislosti s klimatickou zmenou, v súvislosti s prechodom na zelenú energiu, obnoviteľné zdroje, elektromobilitu, vrátane kanalizácie, čističiek odpadových vôd a to aj v rómskych osadách, obehové hospodárstvo, recykláciu plastov, atď. Keďže ochrana životného prostredia je globálny problém, nielen problém Slovenska, bude ho musieť riešiť nielen v spolupráci s odborníkmi na Slovensku, ale aj v EÚ, spolupracovať s Európskou komisiou, pretože je tu nevyhnutné nie malé financovanie z Plánu obnovy, z eurofondov, aj nutná spolupráca z rozumnými ekológmi a enviromentalistami. Určite ochrana životného prostredia nespočíva len v nedomyslenej zonácii, hospodárení či ťažbe dreva v lesoch, či výkone poľovného práva tak, ako si to niektorí kritici p. Huliaka myslia. Mala by preto prezidentka republiky podľa zvyklostí parlamentnej republiky dať p. Huliakovi šancu na poste životného prostredia. Nakoniec, aj keby p. Huliak ministrom životného prostredia nebol, z pozície poslanca NR SR prípadnými legislatívnymi návrhmi pre budúce ekologicky čisté a zelené Slovensko možno môže urobiť viac ako z pozície ministra životného prostredia. Niečo iné je predvolebná kampaň, niečo iné je skutočná práca. Je tu, žiaľbohu, na Slovensku taký volebný systém, aký je. Občania, zdá sa, zmenu volebného systému nechcú. Noví koaliční politici rozhodli, občan na ich rozhodnutie nemá dosah, je to v súlade s čudným volebným systémom na Slovensku a preto je to potrebné rešpektovať. europoslanec a predseda strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav Radačovský ... See MoreSee Less
View on Facebook
NEEXISTUJE NÁROD BOHOM VYVOLENÝ. NEEXISTUJE NÁROD BOHOM NEVYVOLENÝ. VŠETCI SME VYVOLENÍ, PRETOŽE ŽIJEME NA JEDNEJ PLANÉTE ZEM. "Vyriešime otázku Palestíny a Izraela mierovým spôsobom a diplomatickým rokovaním?" V Štrasburgu, dňa 18.10.2023Miroslav Radačovskýeuroposlanec a predseda politickej strany Slovenský PATRIOT ... See MoreSee Less
View on Facebook