Ing. Marián STRÁŇAVSKÝ

absolvent Slovenskej technickej univerzity, Materiálovotechnologickej fakulty, pracuje v oblasti implementácie informačných technológií, v prevažnej miere na zahraničných projektoch v Európe, pôsobí ako koordinátor duálneho vzdelávania, realizuje projekty na zvyšovanie zručností v oblasti IT, podporuje v regióne mládežnícky šport a šport dospelých

Translate »