Ing. Štefan LOVAS, PhD.

manažér v elektroenergetike. Prešiel celým spektrom energetického priemyslu na Slovensku.

Dlhoročný manažér a odborník na energetiku Ing. Lovas, PhD. je zárukou, že v prípade jeho zvolenia do EP bude vecne a odborne vo Výbore TRE presadzovať energetickú sebestačnosť Slovenska, lacné a dostupné energie, zaoberať sa opatreniami Únie, týkajúcich sa fungovania vnútorného trhu s energiou, bezpečnosť dodávok, presadzovania efektívnosti úspory energie a vývoja nových a obnoviteľných zdrojov energie.

Lacné a dostupné energie sú základom ekonomiky štátu, podnikateľského prostredia a komfortného života občanov Slovenska.

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO)

Translate »