Mgr. Lucia VARŠOVÁ

stredoškolská učiteľka, členka folklórneho súboru, huslistka, lokálpatriotka Spiša, znalá regionálnych pomerov a ich problematiky

V prípade zvolenia týchto kandidátov do EP a ich práca vo výbore EP CULT je zárukou šírenia dobrého mena Slovenska v EÚ, obhajovania práv občanov Slovenska, národnostných menšín, identity a kultúrnych tradícií, ochrany a presadzovania kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, kultúrneho dedičstva, umeleckej tvorby a slovanskej vzájomnosti.

Výbor EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI)

MUDr.

Translate »