Mgr. Miloš STRONČEK

Učiteľ, predseda Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku, člen folklórnych súborov Torysa, Makovica, člen vokálno-inštrumentálnych skupín IBIS, Carmen

Vnuk otca duchovného Andreja Bieloruského, synom Jozefa riaditeľa a Milušky vychovávateľky ZŠ Cernina.

UMENIE:
absolvent ZUŠ Svidník, člen folklórnych súborov Torysa(Prešov), Makovica, člen vokálno –
inštrumetálnych skupín Ibis, Carmen
KULTÚRA:
15 rokov predseda Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku, garant a organizátor: 15 rokov
Betlehemského večera, 12 rokov Rusínskeho festivalu, 9 rokov Festivalu Viery, 5 rokov projektu
Orfeus – hudobná prehliadka autorskej Rusínskej hudby, revitalizácia hľadiska amfiteátra mesta Svidník.
Nedávam prázdne sľuby, ponúkam moje doterajšie skúsenosti, prístup k práci a výsledky nášmu
Slovensku.
Mám cieľ. Nové Slovensko, Slovensko v ktorom ľudia ostávajú žiť. Slovensko do ktorého sa ľudia opäť radi vrátia.
Jem Miloš Stronček a mam odhodlaňa byty europoslancom, kotryj nerozdiľuje, ale šytkych spajat.
Je čas spojiť sa pre perspektívne Slovensko.

Výbor pre kultúru a vzdelávanie (CULT)

Translate »