MUDr. Zdenek HOLEŠOVSKÝ

lekár, absolvent Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Odborník v odbore chirurgia a traumatológia, súdny znalec v odbore úrazovej chirurgie, športový lekár aj pri hokejovej reprezentácii SR a v ženskom basketbale v Poprade až doposiaľ.

Výbor EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI)

Translate »