Ondrej VANEČKO

Šéfkuchár s dlhoročnou praxou, ktorý, ako vyplýva z jeho profesie, vie posúdiť kvalitu potravín, ich pôvod a určite má záujem na tom, aby Slovensko používalo predovšetkým zdravé slovenské výrobky a potraviny

Programy a osobitne potrebné kroky v oblasti zdravia obyvateľstva, kontroly farmaceutických a kozmetických výrobkov, zdravotných aspektov bioterorizmu, Európskej agentúry pre lieky, Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, vrátane nedomyslených opatrení aj v súvislosti s pandémiou COVID, veterinárnej starostlivosti, týkajúcej sa ochrany proti rizikám na ľudskom

zdraví, chovu zvierat a zdravé potraviny, sú jednou zo základných priorít strany Slovenský PATRIOT v eurovoľbách.

Vyššie menovaní kandidáti do EP sú zárukou, že v prípade ich zvolenia vo Výbore ENVI budú odborne pôsobiť tak, aby to nebolo na ujmu občanom Slovenska a zdravých slovenských potravín a rozumnému chovu zvierat, bez zbytočných, niekedy neakceptovateľných zásahov z Bruselu.

Výbor EP pre priemysel, výskum a energetiku (TRE)

Translate »