Mal som tú česť dňa 21.1.2020 zorganizovať ako hostiteľ spolu so svojou kanceláriou konferenciu „Boj proti falošným správam v digitálnom priestore“ ( Combating Fake news in the digital era) Spoluorganizátorom bola pani Marta Pellico, výkonná riaditeľka spoločnosti At iCmedia v Španielsku.

Konferencia prebiehala za účasti pozvaných hostí, medzi ktorými boli aj kolegovia poslanci z parlamentu z frakcie ECR, z frakcie ID, z frakcie Greens. Zúčastnili sa jej aj študenti študujúci v Bruseli, delegácia zo Stáleho zastupiteľstva RF v Bruseli, predstaviteľ organizácie na ochranu ľudských práv a iných hostí. Dovoľujem si pripojiť fotky z tejto konferencie. Môžem konštatovať, že prejednávali sa a diskutovali sa témy na vysokej odbornej úrovni týkajúce sa závažného problému, akým je dezinformácia v mediálnom priestore a ďalšie otázky týkajúce sa tejto témy aj s presahom na digitálny priestor. Na vysokej odbornej úrovni sa prezentovala pani Begona Morales Blanco-Steger a profesorka Mercedes Medina z univerzity Navarra v Španielsku.

Pre mňa osobne bolo milým prekvapením nielen vysoká účasť, ale aj skutočnosť, že bez pozvania sa dostavili aj slovenskí študenti študujúci v Bruseli vzhľadom na to, že ma ako slovenského poslanca poznali a chceli ma vidieť.

Ďakujem všetkým za účasť.

Zdieľať:

Ďalšie články

Európske stretnutie mládeže (EYE 2021)

Na moje pozvanie europoslanca a predsedu politickej strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslava Radačovského sa 30 šikovných mladých ľudí, študentov Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej v

Vystúpenie Jestem Poliakem.

Európsky parlament vo štvrtok odsúdil snahy spochybniť nadradenosť práva Európskej únie v Poľsku a vyzval Radu a Komisiu, aby bezodkladne prijali opatrenia na ochranu poľských

Volebný systém potrebuje zmenu

Strana Slovenský Patriot iste nie je sama, komu sa nepáči súčasný partokratický spôsob vedenia štátu, legitimizovaný hlavne terajším volebným systémom.

Translate »