Dôchodca, zaoberá sa sociálnym postavením dôchodcov, žije v Gelnici.

„Dôchodcovia nie sú tovar!“