absolvent odboru ekonomika a manažment podniku na City University of Seattle v Bratislave a Vysokej škole manažmentu v Trenčíne, pracoval dlhé roky vo verejnej správe a v Európskom parlamente; aktívny študent Dostatočne všeobecnej teórie riadenia a tzv. KSB

„Budúcnosť znamená mierová zahraničná politika, demilitarizácia Európy a vzájomný dialóg.“