Strana Slovenský Patriot iste nie je sama, komu sa nepáči súčasný partokratický spôsob vedenia štátu, legitimizovaný hlavne terajším volebným systémom.

1. Zmena volebného systému z pomerného na väčšinové

 Sme presvedčení, že najmä tento volebný systém „je zodpovedný“ za to, že volič je pre strany zaujímavý iba v čase prípravy a vykonávania volieb. Potom sa strany už len pretekajú medzi sebou v snahe zabezpečiť, aby oni, ich „majitelia“, im blízke skupiny, či sponzori, bohatli čo možno najrýchlejšie. Záujem voličov ich počas 4 ročného obdobia vládnutia zaujíma len do tej miery, aby im ich záujmy pomáhali napĺňať predovšetkým ako lacná pracovná sila. A čo je ešte horšie, hlas občana počas volebného obdobia nemá žiadnu váhu. Iste sa zhodneme, že vládnutie strán za ostatných 30 rokov neprinieslo žiadny všeobecný prospech. Ba práve naopak, mnoho z toho čo naši rodičia a najmä starí rodičia desaťročia predtým neľahko budovali, nám už nepatrí. Prestali sme byť sebestační (najmä v potravinách), zničili a rozkradli sa dovtedy fungujúce podniky. Tie sa z veľkej väčšiny stali majetkom „strategických investorov“, ktorí často konajú skôr ako zlodeji. Spravidla sídlia v zahraničí a tak naša lacná pracovná sila vytvára zisky pre zahraničie. To sa deje v bankách, montovniach automobilov, zaberajúcich často najúrodnejšiu pôdu, ktorá nás roky živila, v hypermarketoch, atď. A najhoršie na tom je, že volič to počas 4 rokov nemá šancu zmeniť, lebo rozhodujú ľudia, ktorí sa dostali k moci na základe volieb.

Strana Slovenský Patriot to chce zmeniť. Ak bude vo voľbách úspešná, zaväzuje sa zmeniť terajší pomerný volebný systém na väčšinový. Aby volič namiesto strán mohol voliť osobnosti, ktoré potom bude mať možnosť aj kontrolovať a vyvodzovať zodpovednosť.

Aby sa zmena súčasného partokratického vládnutia mohla vykonať čo najskôr, zaväzujeme sa, že v prípade dostatočného počtu mandátov v parlamente presadíme čo najrýchlejšie zmenu volebného zákona a súvisiacich zákonov tak, aby po ich prijatí (cca do jedného roka) mohli byť vypísané nové voľby, kde budú už volené osobnosti.

Asi každého zaujíma čo by mal nový volebný systém priniesť, aké budú volebné pravidlá. Aby sa dosiahlo vládnutie v prospech väčšiny obyvateľstva našej krajiny chceme, aby nový volebný zákon a súvisiace zmeny v iných zákonoch, garantovali predovšetkým toto:

  • miesto jedného volebného obvodu, ktorý máme teraz, sa vytvorí viac volebných obvodov, ktorých veľkosť bude záležať najmä od hustoty obyvateľstva, ale aj geografických podmienok. Ideálne – vytvoriť toľko volebných obvodov, koľko bude v parlamente poslancov (rozhodne chceme ich terajší počet znížiť);

  • do parlamentu budú môcť kandidovať, okrem nominantov politických strán, aj nezávislé osobnosti ktoré splnia zákonné kritériá, vrátane včasného predloženia petície s príslušným počtom podpisov občanov požadujúcich ich kandidatúru;

  • občan bude môcť kandidovať len v tom volebnom obvode, v ktorom bude mať trvalý pobyt nie menej ako 5 rokov. Lebo len taký človek, ktorý býva v regióne, môže poznať jeho potreby, „bolesti“ prezentovať a presadzovať vôľu a záujmy ľudí s ktorými bude často v prirodzenom kontakte;

  • v novozvolenom parlamente bude potom prebiehať súperenie myšlienok, názorov, nie sily politických strán (ktorá je paradoxne odvodená počas celých 4 rokov od podpory voličov, ktorú mali strany v dňoch volieb) a už vôbec nie ich sponzorov. (Poslanec v rokovacej sále pred hlasovaním už nikdy nebude pozerať na zástupcu politickej strany – „bossa“ ako mu „doporučí“ hlasovať);

  • výška poslaneckých platov už nebude závisieť od vôle poslancov, ale od priemerného zárobku občanov SR. Ak bude priemerný zárobok na Slovensku rásť, budú rásť aj odmeny poslancov. Ak ale bude klesať, znížia sa aj poslanecké platy;

  • akékoľvek peňažné sumy bude musieť prijímať poslanec len cez jeden účet;

  • nadobúdanie iného majetku (dary, výhry, dedičstvo…) bude musieť raz ročne zverejniť tak, aby jeho majetkové pomery mohli voliči kontrolovať;

Pokiaľ teda chceme, aby už samotný systém garantoval, že v parlamente sa budú riešiť okrem straníckych, nadregionálnych aj regionálne problémy tak, aby boli na prospech väčšine, nie iba straníckym bossom či oligarchom, potom považujeme zmenu volebného systému za nutnosť. Volič by mal mať možnosť nielen hodnotiť plnenie predvolebných sľubov, ale v prípade, že poslanec nebude pracovať v súlade s tým čo sľúbil, musí mať možnosť vyžadovať aj jeho zodpovednosť. Tiež poslanec si musí od samotného počiatku uvedomovať, že nebude môcť celé volebné obdobie len plano rečniť v parlamente ale, že hrubá chyba môže znamenať jeho rýchly odchod z politickej scény. A to už v okamihu, keď sa rozhodne kandidovať.

Zdieľať:

Ďalšie články

Silvia Bombarova Zoričáková- kandidátka č.5

👩‍🦰Manželka, mama, dcéra, sestra, učiteľka, riaditeľka ZUŠ, ktorá sa dlhodobo venuje témam všestranného rozvoja osobnosti, talentu a umenia detí. “Svojim prístupom spája ľudí tatranských osád,

1. MÁJ

MEDZINÁRODNÝ SVIATOK PRACUJÚCICH Uznesením kongresu II. internacionály v Paríži bol v r. 1889 1. máj ustanovený ako sviatok všetkých pracujúcich. Tradičné oslavy sviatku 1.mája boli

Translate »