Vážení priatelia, Slováci a Slovenky!

Dňa 19.09.-21.09.2019 zúčastnil som sa Moldavsko-ruského ekonomického fóra v meste Kišinev, hlavnom meste Moldavska. Tohto ekonomického fóra zúčastnil som sa ako slovenský europoslanec a nie ako zástupca Európskeho parlamentu. Nebudem Vás zaťažovať históriou a popisom Moldavska, jeho národnostným zložením, štátnym zriadením a podobne, pretože tieto skutočnosti si jednoducho nájdete na príslušných internetových stránkach. Podstatou moldavsko-ruského ekonomického fóra bola hospodárska spolupráca stále sa rozvíjajúcej ekonomiky Ruskej federácie s ostatnými krajinami mimo EÚ, so zameraním na Moldavsko. Tohto fóra sa zúčastnili viacerí, predovšetkým ekonomickí experti Ruskej federácie, Moldavska, Kazachstanu a iných krajín. Uskutočnili sa viaceré formálne ale aj neformálne stretnutia so zástupcami týchto krajín. Mal som možnosť osobne sa stretnúť s prezidentom Moldavskej republiky, p. Igorom Dodonom, s predstaviteľmi významných ruských ekonónov a analytikov a v tejto súvislosti ma zaujali dve vyjadrenia. Nechcem tieto vyjadrenia komentovať ani ich hodnotiť. Ich hodnotenie, vážení priatelia, ponechávam na Vás, ako rozumných ľudí Slovenska.

Prezident Moldavska, Igor Dodon, s ktorým som sa mal možnosť zúčastniť aj slávnostnej večere, sa vyjadril v podstate takto a budem sa to snažiť čo najpresnejšie interpretovať: „Moldavsko má záujem o vstup do EÚ. Nechápem však prečo vstupom do EÚ malo by sa stať Moldavsko automaticky nepriateľom Ruskej federácie. My sa nebránime tomu, byť členmi EÚ, chceme však mať dobré priateľské a ekonomické vzťahy tak na západ ako aj na východ.“ Ešte zaujímavejšie bolo pri neformálnom stretnutí vyjadrenie jedného z ruských analytikov, ktorý použil výraz: „Pusť vsegdá búdut sankcii.“ Sankcie voči Ruskej federácii výrazne naštartovali ekonomický rast Ruskej federácie a posilnenie ekonomických vzťahov s ekonomicky silnými globálnymi hráčmi v ázijskom priestore. Ako slovenský europoslanec mal som možnosť zúčastniť sa aj konferencie vysielanou moldavskou televíziou, kde som predniesol aj pár slov, samozrejme tak, aby som akýmkoľvek spôsobom nezasahoval do vnútorných záležitostí tej-ktorej krajiny. Dovolím si však neskromne poznamenať, že spomenul som aj svoju vlasť Slovensko, bez akýchkoľvek politických narážok, pretože predsa som len bol v cudzej krajine a neprislúchalo mi hodnotiť určité veci.

Zdieľať:

Ďalšie články

Silvia Bombarova Zoričáková- kandidátka č.5

👩‍🦰Manželka, mama, dcéra, sestra, učiteľka, riaditeľka ZUŠ, ktorá sa dlhodobo venuje témam všestranného rozvoja osobnosti, talentu a umenia detí. “Svojim prístupom spája ľudí tatranských osád,

1. MÁJ

MEDZINÁRODNÝ SVIATOK PRACUJÚCICH Uznesením kongresu II. internacionály v Paríži bol v r. 1889 1. máj ustanovený ako sviatok všetkých pracujúcich. Tradičné oslavy sviatku 1.mája boli

Translate »