👩‍🦰Manželka, mama, dcéra, sestra, učiteľka, riaditeľka ZUŠ, ktorá sa dlhodobo venuje témam všestranného rozvoja osobnosti, talentu a umenia detí.

“Svojim prístupom spája ľudí tatranských osád, okolitých miest, obcí a vďaka jej húževnatosti, dobrému menu a dedikovanosti zájde aj za hranice Vysokých Tatier, či okresu.”
“Má vysokoškolské vzdelanie v oblasti hudby a pedagogiky. Začínala ako pedagóg v Tatranskej alternatívnej škole v Poprade. Neskôr bola pedagógom hudobnej náuky, spevu a hry na flautu.”

👩‍🦰Som vytrvalá, mám chuť aj schopnosť popasovať sa s prekážkami. Vždy sa usilujem hľadať riešenia a spôsoby ako sa dá niečo urobiť, nie ako sa nedá. Som nadšená, plná energie, elánu a schopnosti stále tvoriť nové. Nie iba veci dobre, ale najmä dobré veci.

Viem postaviť víziu a všetky svoje plány na základoch slov „ÁNO“ a „SPOLU“. Chcem obhajovať a podporovať umeleckosť, ľudskosť, čo najlepšie ako sa len dá s prízvukovaním základných zručností človeka : zodpovednosť, úcta, iniciatíva, spolupráca, zdravý rozum. Každý je pre mňa v prvom rade človekom.
Komunikácia je u mňa prioritou v každej oblasti a smere. Ruka v ruke s efektívnou komunikáciou ide spolupráca a kooperácia. ,,Vďaka slovu SPOLU, som dosiahla doposiaľ najvýznamnejšie výsledky a preto budem naďalej ponúkať možnosti a podporovať dobré nápady, pozývať aktívnych , ochotných, kreatívnych ľudí a rozširovať kolektívnu spoluprácu, ktorá je zárukou dobre vytvorených stratégií. Dosahovanie spoločných cieľov, z ktorých má vo výsledku osoh a radosť čo najväčší počet obyvateľov.
Veď predsa ,,úspech je súčtom malých úsilí, vykonávaných každý deň.”

👩‍🦰V diplomových prácach, záverečných prácach v aktualizačnom, inovačnom, kontinuálnom vzdelávaní, či prácach k dvom atestáciám som sa venovala alternatívnemu školstvu, tvorivej klíme, vzťahom, komunikácii, inovácii vyuč. metód s využitím ITV (integrované tematické vyučovanie), asertívnemu správaniu, procesu hodnotenia, sebahodnotenia a pod. Zásadám ako porotkyňa v okresných speváckych súťažiach, hudobných festivaloch. Aktuálne som ukončila inovačné vzdelávanie v oblasti komunikácie.

“Bola nominovaná na rôzne ocenenia, získala napríklad:
1.Plaketu J.A.Komenského za úspešnú prácu na úseku školstva
2.Cenu za čin roka 2022, udelenú primátorom mesta Vysoké Tatry v roku 2023

Má s umením špecifický vzťah, prináša jej obohatenie na viacerých úrovniach a vlastným vzorom, prítomnosťou prenáša radosť z neho na všetky vekové kategórie. Od detstva sa venuje tradíciám, umeniu so zakomponovaním národných prvkov a umeleckých hodnôt v oblasti hudby, spevu, tanca, čo dodnes presadzuje v tvorbe projektov. Vždy pracuje s kolektívom, zapája do procesu rodičov i priateľov. Dáva priestor na nápady všetkých participujúcich pri prípravách stratégii, projektov, akcií. Prijíma názory, rozhodnutia iných s nadhľadom a pochopením.

👩‍🦰Som všestranne zameraná osoba s vysokou komunikačnou a interaktívnou schopnosťou. Mám chuť pracovať v kolektívoch, lebo motivuje k neustálemu hľadaniu nových vízii, nových metód riešenia problémov – kritickému mysleniu. Mám radosť z vlastných úspechov, no zmysluplné naplnenie mám práve z tých spoločných. Som presvedčená, že podstatou kvality je ROBIŤ veci pre ľudí a s ľuďmi!
Prenášam kvality skvelého manažéra do každej aktivity.

Poznám poctivých , empatických, húževnatých ľudí, ….Nechcem sa len prizerať….Celý život pomáham iným ľuďom a chcem v tom pokračovať. Preto som spravila najvážnejšie osobné rozhodnutie v doterajšej kariére: a to rozhodnutie kandidovať vo voľbách do EP. Toto rozhodnutie som spravila za veľkej podpory pre mňa dôležitých ľudí, ktorí sú súčasťou mojej životnej cesty. Chcela som vedieť, že môj životný medzník je želaný ľuďmi, nie iba mnou.
Som stále tá istá Silvia, i keď obsadená aj v inom ,,orchestri”.
Cítim zodpovednosť, istotu svojho vkladu pre našu krajinu a preto kandidujem za stranu Slovenský patriot do Európskeho parlamentu pod číslom 5.

Zdieľať:

Ďalšie články

1. MÁJ

MEDZINÁRODNÝ SVIATOK PRACUJÚCICH Uznesením kongresu II. internacionály v Paríži bol v r. 1889 1. máj ustanovený ako sviatok všetkých pracujúcich. Tradičné oslavy sviatku 1.mája boli

Kandidáti – Eurovoľby 2024

Kandidátna listina – Eurovoľby 2024 1. Miroslav Radačovský 2. Michal Radačovský 3. Miloš Stronček 4. Zdenek Holešovský 5. Silvia Bombarová Zoričáková 6. Štefan Lovas 7.

Translate »