Mal som tú česť dňa 21.1.2020 zorganizovať ako hostiteľ spolu so svojou kanceláriou konferenciu „Boj proti falošným správam v digitálnom priestore“ ( Combating Fake news in the digital era) Spoluorganizátorom bola pani Marta Pellico, výkonná riaditeľka spoločnosti At iCmedia v Španielsku.

Konferencia prebiehala za účasti pozvaných hostí, medzi ktorými boli aj kolegovia poslanci z parlamentu z frakcie ECR, z frakcie ID, z frakcie Greens. Zúčastnili sa jej aj študenti študujúci v Bruseli, delegácia zo Stáleho zastupiteľstva RF v Bruseli, predstaviteľ organizácie na ochranu ľudských práv a iných hostí. Dovoľujem si pripojiť fotky z tejto konferencie. Môžem konštatovať, že prejednávali sa a diskutovali sa témy na vysokej odbornej úrovni týkajúce sa závažného problému, akým je dezinformácia v mediálnom priestore a ďalšie otázky týkajúce sa tejto témy aj s presahom na digitálny priestor. Na vysokej odbornej úrovni sa prezentovala pani Begona Morales Blanco-Steger a profesorka Mercedes Medina z univerzity Navarra v Španielsku.

Pre mňa osobne bolo milým prekvapením nielen vysoká účasť, ale aj skutočnosť, že bez pozvania sa dostavili aj slovenskí študenti študujúci v Bruseli vzhľadom na to, že ma ako slovenského poslanca poznali a chceli ma vidieť.

Ďakujem všetkým za účasť.

Zdieľať:

Ďalšie články

Silvia Bombarova Zoričáková- kandidátka č.5

👩‍🦰Manželka, mama, dcéra, sestra, učiteľka, riaditeľka ZUŠ, ktorá sa dlhodobo venuje témam všestranného rozvoja osobnosti, talentu a umenia detí. “Svojim prístupom spája ľudí tatranských osád,

1. MÁJ

MEDZINÁRODNÝ SVIATOK PRACUJÚCICH Uznesením kongresu II. internacionály v Paríži bol v r. 1889 1. máj ustanovený ako sviatok všetkých pracujúcich. Tradičné oslavy sviatku 1.mája boli

Translate »