Mal som tú česť dňa 21.1.2020 zorganizovať ako hostiteľ spolu so svojou kanceláriou konferenciu „Boj proti falošným správam v digitálnom priestore“ ( Combating Fake news in the digital era) Spoluorganizátorom bola pani Marta Pellico, výkonná riaditeľka spoločnosti At iCmedia v Španielsku.

Konferencia prebiehala za účasti pozvaných hostí, medzi ktorými boli aj kolegovia poslanci z parlamentu z frakcie ECR, z frakcie ID, z frakcie Greens. Zúčastnili sa jej aj študenti študujúci v Bruseli, delegácia zo Stáleho zastupiteľstva RF v Bruseli, predstaviteľ organizácie na ochranu ľudských práv a iných hostí. Dovoľujem si pripojiť fotky z tejto konferencie. Môžem konštatovať, že prejednávali sa a diskutovali sa témy na vysokej odbornej úrovni týkajúce sa závažného problému, akým je dezinformácia v mediálnom priestore a ďalšie otázky týkajúce sa tejto témy aj s presahom na digitálny priestor. Na vysokej odbornej úrovni sa prezentovala pani Begona Morales Blanco-Steger a profesorka Mercedes Medina z univerzity Navarra v Španielsku.

Pre mňa osobne bolo milým prekvapením nielen vysoká účasť, ale aj skutočnosť, že bez pozvania sa dostavili aj slovenskí študenti študujúci v Bruseli vzhľadom na to, že ma ako slovenského poslanca poznali a chceli ma vidieť.

Ďakujem všetkým za účasť.

Zdieľať:

Ďalšie články

Kandidáti – Eurovoľby 2024

Kandidátna listina – Eurovoľby 2024 1. Miroslav Radačovský 2. Michal Radačovský 3. Miloš Stronček 4. Zdenek Holešovský 5. Silvia Bombarová Zoričáková 6. Štefan Lovas 7.

Blahoželáme

Ako predseda strany Slovenský Patriot gratulujem novému prezidentovi Slovenskej republiky Petrovi Pellegrinimu, víťazovi sobotňajších prezidentských volieb. Zároveň ďakujem voličom našej strany, že nepodľahli tlaku opozície

Vyhlásenie

Zapájame sa do demokratického procesu pri voľbe prezidenta SR. V sobotu 6. apríla 2024 dodržiavame svoje hodnoty, názory a priority. Politika opozície nám je cudzia.

Veľkonočné sviatky

Veselú Veľkú noc plnú slniečka, radosti, milých priateľov a pekných chvíľ Vám zo srdca prajeme. Ďakujeme, že ste s nami.

Translate »