Mal som tú česť dňa 21.1.2020 zorganizovať ako hostiteľ spolu so svojou kanceláriou konferenciu „Boj proti falošným správam v digitálnom priestore“ ( Combating Fake news in the digital era) Spoluorganizátorom bola pani Marta Pellico, výkonná riaditeľka spoločnosti At iCmedia v Španielsku.

Konferencia prebiehala za účasti pozvaných hostí, medzi ktorými boli aj kolegovia poslanci z parlamentu z frakcie ECR, z frakcie ID, z frakcie Greens. Zúčastnili sa jej aj študenti študujúci v Bruseli, delegácia zo Stáleho zastupiteľstva RF v Bruseli, predstaviteľ organizácie na ochranu ľudských práv a iných hostí. Dovoľujem si pripojiť fotky z tejto konferencie. Môžem konštatovať, že prejednávali sa a diskutovali sa témy na vysokej odbornej úrovni týkajúce sa závažného problému, akým je dezinformácia v mediálnom priestore a ďalšie otázky týkajúce sa tejto témy aj s presahom na digitálny priestor. Na vysokej odbornej úrovni sa prezentovala pani Begona Morales Blanco-Steger a profesorka Mercedes Medina z univerzity Navarra v Španielsku.

Pre mňa osobne bolo milým prekvapením nielen vysoká účasť, ale aj skutočnosť, že bez pozvania sa dostavili aj slovenskí študenti študujúci v Bruseli vzhľadom na to, že ma ako slovenského poslanca poznali a chceli ma vidieť.

Ďakujem všetkým za účasť.

Zdieľať:

Ďalšie články

Snem strany 24.2.2023

Dňa 24.2.2023 sa uskutočnil v Poprade mimoriadny snem strany Slovenský PATRIOT, ktorý spolu so stranou SNS a inými politickými stranami rokoval o možnej budúcej predvolebnej

Snem 6.1.2023

Snem strany 6.1.2023

Dňa 6.1.2023 konal sa Snem strany v Poprade, programom rokovania bolo jednak hodnotenie doterajšej činnosti a jednak zhodnotenie účasti na komunálnych voľbách. Okrem iného na

POĎAKOVANIE OD ORBÁNA!

NA SLOVENSKU ZA CHVÍĽU PADNE VLÁDA. MAĎARSKÍ PRIATEĽIA VYDRŽTE! Dnes sa v Európskom parlamente prejednával návrh uznesenia, ktorým chcú bruselskí centralisti a liberáli trestať Maďarsko,

Translate »